Asiakastarina

Sipoon kunta: Sivistyspalvelujen kehittämissuunnitelma

FCG tarkasteli Sipoon kunnan suomen- ja ruotsinkielisten kasvatus-, opetus- ja sivistyspalveluja käyttäen kolmea aikajännettä. 

Nykyisen palveluverkon ja palveluiden tarkastelun pohjalta tunnistettiin lähitulevaisuuden keskeiset kehittämistarpeet palvelualueittain, laadittiin palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030 saakka ja palveluverkkoskenaario vuodesta 2030 eteenpäin. 

Laaja-alainen selvitys sisälsi muun muassa seuraavien kokonaisuuksien tarkastelun osana palveluverkon analysointia:

  • väestökehitys ja -rakenne
  • ikäryhmittäinen muuttoliike
  • väestöennusteet
  • kokonaisväestötavoite (kunnan väestösuunnitelma)
  • alueellisten ikä- ja kieliryhmittäisten väestötavoitteiden vaikutusten analysointi palvelutarpeiden kehittymisen näkökulmasta
  • kunta- ja yksikkökohtaiset lapsi- ja oppilasmäärän kehittymisen ennusteet 

Kaikista sivistyksen palveluista laadittiin kahdet talouden vertailut: väestörakenteeltaan toisiaan muistuttavat kunnat ja kaksikieliset kunnat.

Palveluverkkoa tarkasteltiin palvelutarpeiden kehittymisen ja tilaverkon kautta. Lähtökohtana oli nykyisen palveluverkon tehostaminen. Prosessin aikana käytiin läpi sivistyspalveluiden rakennukset, käyttäjät, keskeisimmät kehittämistarpeet ja laadittiin suunnitelma rakennusten käytöstä. 

Tavoitteena oli sijoittaa palvelut niiden tarkoituksenmukaisiin tiloihin, tehostaa tilojen käyttöä ja siten välttää joitain tulevaisuuden investointeja. 

Palveluverkkosuunnitelma laadittiin edellä kuvattuja lähdetietoja ja analyysejä hyödyntäen, ja toimenpide-ehdotus muodostui kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa esitettiin 16 yleisempää, lähinnä periaatteita, rakenteita ja toiminnan kehittämiseen liittyvää ehdotusta palveluiden kehittämiseksi. Toisessa osassa laadittiin kuudelle tilastoalueelle palvelukohtaiset palvelu- ja tilaverkon kehittämistä koskevat ehdotukset siten, että ennen vuotta 2030 toteutettavaksi esitetyt toimenpiteet esitettiin palveluverkkosuunnitelmana ja vuoden 2030 väestökehitykseen nivotut ehdotukset palveluverkkoskenaarioina.

Sipoon kunta hyödyntää palveluverkkoselvitystä ja -suunnitelmaa soveltuvin osin sivistysvaliokunnan alaisten palvelujen kehittämisessä.