Näkemyksiä

Kunnan menestyksessä luottamushenkilöiden johtamistaidot avainasemassa 

Kuntien veto- ja pitovoimasta puhutaan paljon. Valtakunnalliset uudistukset ovat voimistaneet tätä keskustelua entisestään. Toinen puhuttava aihe on ollut kuntavirkojen ja -työn houkuttelevuus sekä kiristyvä kilpailu osaajista. Enkä yhtään ihmettele. Puhutaan sitten kuntataloudesta, hyvinvoinnin edistämisestä tai vaikka elinvoimaisuudesta, paljastuu usein taustalta hyvät johtajat ja johtamisen kulttuuri. Vastauksena tämä on tylsä, mutta totta. Tämä totuus ei kuitenkaan koske ainoastaan viranhaltijoita vaan myös luottamushenkilöitä, jotka osana toimielintyöskentelyä linjaavat kunnan kehittämisen suuntaa.  

Jos luottamushenkilöiden puolella johtajuus on hukassa, näkyy se väistämättä kaikessa. Ja kun se on hallussa, on sitäkään vaikea olla näkemättä ja ihastelematta. 

Jos luottamushenkilöiden puolella johtajuus on hukassa, näkyy se väistämättä kaikessa. Ja kun se on hallussa, on sitäkään vaikea olla näkemättä ja ihastelematta. Se näkyy ymmärryksenä eri toimijoiden rooleista sekä kykynä neuvottelemaan ja tekemään päätöksiä, kun yhtä ainoaa ja oikeaa ratkaisua ei ole olemassa. Se ei välttämättä näy jännittävinä ja polveilevina valtuuston kokouslähetyksinä, joissa välillä täytyy kelata taaksepäin varmistaakseen, että mistä tässä nyt oltiinkaan päättämässä. 

Kuntajohtamisen pito- ja vetovoima tulossa puntariin – Mistä intoa luottamushenkilötyöhön? 

Ensi vuonna kuntien veto- ja pitovoimaa kuntajohtamisessa punnitaan kuntavaalien merkeissä. Varmasti jokaiselle kunnalle saadaan valtuusto valittua. Se, kuinka paljon kuntalaiset saavat ehdokkaita, joiden väliltä äänestää on toinen kysymys.  

Kiinnostaako kunnallinen luottamushenkilötyö nykyisiä kuntapäättäjiä vai viekö muut ajasta kilpailevat tehtävät ja aktiviteetit voiton? Hyvinvointialuevaaleja vietetään myös toistamiseen ja nähtäväksi jää halutaanko jatkossa keskittyä työhön hyvinvointialueella tai kunnassa. 

Ihmisen into luottamushenkilötyöhön herää halusta saada aikaan hyvää omassa yhteisössään ja kantaa omalta osaltaan vastuuta kunnan kehittymisestä. 

Yleisimmin kai ihmisen into luottamushenkilötyöhön herää halusta saada aikaan hyvää omassa yhteisössään ja kantaa omalta osaltaan vastuuta kunnan kehittymisestä. Mutta myös työskentelyilmapiiri – tai mielikuvat siitä – vaikuttavat siihen halutaanko luottamushenkilötyöhön osallistua. 

Tärkeän työn mielekkyyttä ja edellytyksiä lisää se, että kunnassa on toimivan yhteistyön kulttuuri sekä selkeät ja yhteisesti tiedostetut roolit ja toimintatavat työskentelylle. Näin kunnan eri toimijoiden aika ja voimavarat hyödynnetään mahdollisimman hyvin kuntalaisten asioiden edistämiseen.

Tukea hyvään kuntajohtamiseen luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tarjoaa mm. kuntien, Kuntaliiton ja FCG:n Uuden Sukupolven Organisaatiot –verkosto. Kehittämisverkoston 8. kausi käynnistyy ensi vuonna ja tarjoaa tukea esimerkiksi uuden valtuustokauden hyvään käynnistämiseen sekä näiden roolien ja toimintatapojen haltuunottoon.