Ympäristö

Kestävä tulevaisuus ei synny vahingossa: vain tuntemalla arvokkaan ympäristömme sekä erilaisten vaihtoehtojen ympäristövaikutukset voimme tehdä viisaita ja vastuullisia päätöksiä.

Kestävä tulevaisuus ei synny vahingossa: vain tuntemalla arvokkaan ympäristömme sekä erilaisten vaihtoehtojen ympäristövaikutukset voimme tehdä viisaita ja vastuullisia päätöksiä. Tässä työssä FCG:n kokeneet asiantuntijat ovat kullanarvoinen apu.

Autamme sovittamaan toimintonne kestävästi ympäristöön

Vahva ymmärrys ympäristöstä luo pohjan hyvälle suunnittelulle. Toteutettavat ratkaisut on aina sovitettava ympäristöönsä – niin luonnon- kuin teollisessa ympäristössä. Päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista sekä eri ratkaisujen investointi- ja käyttökustannuksista. Ympäristökonsultointi auttaa tunnistamaan vaikutukset ja mahdollistaa tulevaisuuskestävien päätösten teon organisaatioissa ja yhteisöissä.

Tavoitteemme on luoda kokonaisuuksia, joissa ihmisen toiminta ja ympäristö voivat sulautua yhteen kestävällä tavalla.

Olemme Suomen johtavia ympäristökonsultoinnin toimijoita. Monipuolinen osaamisemme mahdollistaa kattavien ja suunnittelua tukevien vaikutusarvioiden laatimisen. Suunnittelemme ympäristön kannalta kestävät, yhteisön kannalta hyväksyttävät ja kustannustehokkaat ratkaisut kuhunkin tarpeeseen. Ratkaisemme jätehuoltoon liittyviä ympäristökysymyksiä ja toimimme vahvasti myös kaivannaissektorin toimijoiden tukena ympäristökysymyksissä.

Lue lisää tarjoamistamme palveluista

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Olemme Suomen kokeneimpia YVA-toimijoita, joten hankkeesi on meillä hyvissä käsissä.

mutkitteleva tie mäntymetsässä ilmasta kuvattuna

Ympäristöluvan hakeminen on paitsi lain edellyttämä, myös tärkeä osa monenlaisia hankkeita. Asiantuntevan kumppanin kanssa luvitusprosessin kautta vältetään ja hallitaan riskejä niin hankkeen toteuttajien kuin ympäristön kannalta.

Hankkeiden ja suunnitelmien vaikutuksilla luontoon ja lajistoon on tänä päivänä suurempi merkitys kuin koskaan ennen. Laadimme oikein kohdennetut ja ajoitetut selvitykset, joiden avulla turvataan luonnon monimuotoisuus.

Menneiden vuosikymmenten aikana maaperään on monin paikoin päätynyt haitta-aineita ja alueiden käyttötarkoituksen muuttuessa pilaantunut maaperä on kunnostettava. Tutkimme tilanteen, teemme tarvittavat riskiarviot ja suunnittelemme kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuvat ratkaisut.

Turvallisuus on jokaisen rakennushankkeen prioriteetti. Turvallisuuden asiantuntijapalvelumme käsittävät turvallisuuskoordinaattorin palvelut monialaisiin talonrakennus- ja infaprojekteihin.

Puisen rakennuksen kulma vasten sinistä taivasta

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotarpeiden selvityksen yhteydessä tulee huomioida myös mahdollisista purkutoimenpiteistä aiheutuvat ympäristövastuut.

Jätehuolto ja siihen liittyvät palvelut vaikuttavat jokaisen kansalaisen ja yrityksen arkeen. Lainsäädäntö ohjaa jätehuollon painopistettä yhä enenevissä määrin kiertotalouteen. FCG:llä on yli 50 vuoden kokemus jätehuoltojärjestelmien asiantuntijatyöstä.

Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä

Pohja- ja pintavesiselvitykset suojelevat arvokasta luonnonvaraa. Meillä on syvällistä asiantuntemusta, johon perustuvat selvitykset, tutkimukset ja tarkkailusuunnitelmat tekevät pohjaveden suojelusta mahdollista.

Ilmakuva risteyksestä kaupungissa

Huonon ilmanlaadun ja melun monet kielteiset vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen tunnetaan tänä päivänä jo hyvin. Niistä ei ole haittaa vain ihmiselle, vaan myös luonnonympäristölle. Autamme huomioimaan hankkeiden meluvaikutukset ja vaalimaan hyvää ilmanlaatua.

Kasvin vihreä kärhi spiraalilla

Asiakkaat ja sijoittajat vaativat yhä useammin tietoa yritysten ja organisaatioiden päästöistä. Autamme organisaatioita niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla laskemaan hiilijalanjälkensä ja tuemme matkalla kohti pienempiä ilmastovaikutuksia ja hiilineutraaliutta.

Monissa suurissa, yleisöä keskusteluttavissa hankkeissa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointia. Skeptikot voisivat ajatella, että YVA-prosessilla ei ole mitään todellista vaikutusta siihen, millaisia projekteista lopulta tulee. Mutta onko näin oikeasti? Lue projektipäällikkö Liisa Karhun näkemys aiheesta.

Yritysten rooli on noussut yhtä merkittävämpään asemaan ympäristöongelmiin ja sosiaalisiin epäkohtiin puututtaessa. Nyt myös kuntayhtiöiden odotetaan huomioivan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet osana liiketoimintaansa. Lue asiantuntijamme näkemystekstistä lisää aiheesta.

mutkitteleva tie mäntymetsässä ilmasta kuvattuna

Terveys- ja ympäristöriskien arvioinnissa hyödynnetään paljon tutkimustietoa, joka saattaa välillä uudistua huomattavasti kansallista lainsäädäntöä ja ohjeistuksia tai arvioinnissa käytettävien laskentamallien lähtötietoja nopeammin. Opi aiheesta lisää FCG:n johtavan asiantuntijan Emilia Pöyryn kirjoituksesta.

Haluaisitko kuulla lisää ympäristökonsultoinnin palveluistamme?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja jutellaan lisää siitä, miten me FCG:llä voimme olla avuksi!

Tuuli Aaltonen
Tuuli Aaltonen
Liiketoimintajohtaja, Ympäristön kunnostus
Lähetä viesti
Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti
Pyydä tarjous tai lisätietoja asiantuntijoiltamme

Pyydä tarjous tai lisätietoja asiantuntijoiltamme