Ympäristö

Kestävä tulevaisuus ei synny vahingossa: vain tuntemalla arvokkaan ympäristömme sekä erilaisten vaihtoehtojen ympäristövaikutukset voimme tehdä viisaita ja vastuullisia päätöksiä. 

Vahva ymmärrys ympäristöstä luo pohjan hyvälle suunnittelulle. Toteutettavat ratkaisut on aina sovitettava ympäristöön niin luonnonympäristössä kuin teollisessa ympäristössä. Päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista sekä eri ratkaisujen investointi- ja käyttökustannuksista. Ympäristökonsultointi auttaa tunnistamaan vaikutukset ja mahdollistaa tulevaisuuskestävien päätösten teon organisaatioissa ja yhteisöissä. 

Vaikutukset ymmärtämällä toiminnot sovitetaan kestävästi ympäristöön 

Olemme Suomen johtavia toimijoita ympäristökonsultoinnissa. Monipuolinen osaamisemme mahdollistaa kattavien ja suunnittelua tukevien vaikutusarvioiden laatimisen. Suunnittelemme ympäristön kannalta kestävät, yhteisön kannalta hyväksyttävät ja kustannustehokkaat ratkaisut kuhunkin tarpeeseen. Tavoitteemme on luoda kokonaisuuksia, joissa ihmisen toiminta ja ympäristö voivat sulautua yhteen kestävällä tavalla. 

Ympäristökonsultoinnin kokenut kumppani 

Ydinosaamistamme ympäristökonsultoinnin alueella ovat mm. pohja- ja pintavesiselvitykset, melu- ja tärinätarkkailu sekä -mallinnus, pilaantuneiden maa-alueiden kestävä riskienhallinta ja kunnostussuunnittelu, ympäristö- ja luontoselvitykset sekä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja ympäristöluvitus. Ratkaisemme jätehuoltoon liittyviä ympäristökysymyksiä ja toimimme vahvasti myös kaivannaissektorin toimijoiden tukena ympäristökysymyksissä. 


Tutustu palveluihimme

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja jutellaan lisää, miten me FCG:llä voimme olla avuksi!

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti
Tuuli Aaltonen
Tuuli Aaltonen
Liiketoimintajohtaja, Ympäristön kunnostus
Lähetä viesti