Jätehuolto ja kiertotalous

Jätehuolto ja kiertotalous luovat pohjan resurssitehokkaalle tulevaisuudelle

Jätehuollon suunnitteluosaamista puolen vuosisadan kokemuksella  

Lainsäädäntö ohjaa jätehuollon painopistettä yhä enenevissä määrin kiertotalouteen. Nykyaikaisessa jätehuollossa torjutaankin tehokkaasti ympäristö- ja terveyshaittoja sekä ylläpidetään materiaalien kiertoa. Toimiva jätehuoltoinfra on yksi turvallisen arjen mahdollistajista ja kiertotalouden edellytys.  

Meillä on yli 50 vuoden kokemus jätehuoltojärjestelmien strategisesta suunnittelusta jätteiden käsittelylaitosten yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti jätehuollossa tapahtuvien muutosten ja asiakkaidemme erityistarpeiden mukaan. Jätehuollon etusijajärjestys ja kiertotalousajattelu ovat olennainen osa suunnittelutyötämme.   

Jätehuollon peruspilarina etusijajärjestys  

Jätehuollossa toimintaa ja valintoja ohjaa niin sanottu etusijajärjestys ja sen painopisteet. Jätteen syntymistä pyritään lähtökohtaisesti välttämään, mutta mikäli se on mahdotonta, syntyvä jäte kierrätetään ja käytetään uudelleen aina, kun se on teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Pyrkimys materiaalien kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön on vahvasti läsnä jätehuollon toimintaperiaatteissa.  

Jätteen haltija, kuten kiinteistön omistaja tai yritys, on jätelain mukaan ensisijaisesti vastuussa jätehuollon järjestämisestä. Kuntien vastuulla on järjestää kotitalousjätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto sekä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen käsittely ja vastaanotto.  


FCG on jätehuollon ja kiertotalouden pitkän linjan asiantuntija. Autamme ratkomaan jätehuoltoon ja kiertotalouteen liittyvät tilanteet ja etsimme jokaiseen tilanteeseen sopivimmat, aina kestävästi suunnitellut ratkaisut.


Jätealan palvelumme
 • Jätehuollon strategiat, kehittämissuunnitelmat ja toimivuuden arviointi  
 • Jätteiden käsittely-, keräys- ja kuljetusselvitykset   
 • Jätteenkäsittelyn ympäristö-, elinkaari- ja turvallisuusselvitykset  
 • Kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelypaikkojen suunnittelu, valvonta, rakennuttaminen, sulkeminen ja luvitus   
 • Jätteiden ominaisuudet, käsittelyvaatimusten mukaisuus ja käsittelyvaihtoehdot 
Kiertotalouden palvelumme
 • Strateginen kiertotalouskonsultointi   
 • Toimija-analyysit, vaikutusarviot ja ennakointi   
 • Uudet alueet: kaavoitus ja ohjauskeinot   
 • Vanhat ja kehitettävät alueet: profilointi ja toimijasparraus   
 • Kiertotalouden tiekartat ja digitaaliset konseptit   
 • Kiertotalouskoulutus   
 • Rakentamisen kestävät, resurssiviisaat ratkaisut ja palvelut   
 • Jätehuollon ja materiaalikäsittelyn suunnittelu ja kehittäminen  
 • Kiertotalous- ja jätteenkäsittelyalueiden suunnittelu, valvonta, rakennuttaminen ja luvitus 
 • Materiaalikierrätys, jätteiden hyödyntäminen ja tuotteistaminen (tuotteistamis- ja EoW-selvitykset, MARA-ilmoitukset) 

Noin kolmannes Suomen kasvihuonepäästöistä syntyy rakentamisesta ja rakennuksista. Kun käytetyt resurssit säilytetään talouden kierrossa, kulutetaan vähemmän luonnonvaroja ja synnytetään niukasti jätettä sekä rakennetaan samalla uutta hyvinvointia ja kasvua. 

Lataus kuvake

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa käsitellään jätehuollon tuottajavastuuta, pakkausten tuottajavastuun muutosten vaikutuksia pakkaustuottajien näkökulmasta, sekä kuntien roolia tuottajavastuun toteuttamisessa.  

Tutustu tekemäämme työhön

Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä

Espoon Blominmäkeen on rakenteilla jätevedenpuhdistamo, jossa on kapasiteettia vastaamaan väkiluvultaan jatkuvasti kasvavan pääkaupunkiseudun tarpeisiin. Lue, miten asiantuntijuuttamme infran, vesihuollon ja kestävän elinympäristön saralla on hyödynnetty hankkeen alkumetreiltä asti.

Haluaisitko kuulla lisää jätehuollon ja kiertotalouden palveluistamme?  

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – autamme mielellämme!

Lähetä yhteydenottopyyntö

Lähetä yhteydenottopyyntö