Jätehuolto ja kiertotalous

Jätehuolto ja kiertotalous luovat pohjan resurssitehokkaalle tulevaisuudelle.

Kasvin vihreä kärhi spiraalilla

Jätehuolto ja siihen liittyvät palvelut näkyvät ja vaikuttavat jokaisen kansalaisen ja yrityksen arjessa. Lainsäädäntö ohjaa jätehuollon painopistettä yhä enenevissä määrin kiertotalouteen. Nykyaikaisessa jätehuollossa torjutaankin tehokkaasti ympäristö- ja terveyshaittoja sekä ylläpidetään materiaalien kiertoa. Toimiva jätehuoltoinfra on yksi turvallisen arjen mahdollistajista ja kiertotalouden edellytys. 
 

Jätehuollon peruspilarina etusijajärjestys 

Jätehuollossa toimintaa ja valintoja ohjaa niin sanottu etusijajärjestys ja sen painopisteet. Jätteen syntymistä pyritään lähtökohtaisesti välttämään, mutta mikäli se on mahdotonta, syntyvä jäte kierrätetään ja käytetään uudelleen aina, kun se on teknisesti tai taloudellisesti mahdollista.

Pyrkimys materiaalien kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön on vahvasti läsnä jätehuollon toimintaperiaatteissa. 

Jätteen haltija, kuten kiinteistön omistaja tai yritys, on jätelain mukaan ensisijaisesti vastuussa jätehuollon järjestämisestä. Kuntien vastuulla on järjestää kotitalousjätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto sekä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen käsittely ja vastaanotto. 
 

Jätehuollon suunnitteluosaamista puolen vuosisadan kokemuksella 

Meillä on yli 50 vuoden kokemus jätehuoltojärjestelmien strategisesta suunnittelusta jätteiden käsittelylaitosten yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti jätehuollossa tapahtuvien muutosten ja asiakkaidemme erityistarpeiden mukaan. Jätehuollon etusijajärjestys ja kiertotalousajattelu ovat olennainen osa suunnittelutyötämme.  

Jäte- ja kierrätysalan palvelujamme ovat: 

  • Jätehuollon strategiat, kehittämissuunnitelmat ja toimivuuden arviointi 
  • Jätteiden käsittely-, keräys- ja kuljetusselvitykset  
  • Jätteenkäsittelyn ympäristö-, elinkaari- ja turvallisuusselvitykset 
  • Kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelypaikkojen suunnittelu, valvonta, rakennuttaminen, sulkeminen ja luvitus  
  • Jätteiden ominaisuudet, käsittelyvaatimusten mukaisuus ja käsittelyvaihtoehdot 
  • Materiaalikierrätys, jätteiden hyödyntäminen ja tuotteistaminen (tuotteistamis- ja EoW-selvitykset, MARA-ilmoitukset) 

Tutustu palveluihimme

Istutuksia kerrostalon katolla

Autamme suunnittelemaan keinoja, joilla käytetyt resurssit säilytetään talouden kierrossa ja jätteeksi päätyvä materiaali saadaan minimoitua. 

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Jätehuollon tuottajavastuu – mistä on kyse?

KalenterikuvaLataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa käsitellään jätehuollon tuottajavastuuta, pakkausten tuottajavastuun muutosten vaikutuksia pakkaustuottajien näkökulmasta, sekä kuntien roolia tuottajavastuun toteuttamisessa.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – autamme mielellämme!