Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi on yhä tärkeämmässä roolissa.

Henkilö pitelee vihreää kasvia

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että hankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella ja hankkeet suunnitellaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. YVA tehdään kullekin hankkeelle yksilöidysti palvelemaan hankkeen jatkosuunnittelua ja lupahakemuksia.  

YVA:n tavoitteena hankkeiden suunnittelu ympäristön kannalta kestävällä tavalla 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Tarpeen mukaan YVA suunnitellaan palvelemaan samanaikaisesti toteutettavia rinnakkaishankkeita, esimerkiksi kaavoitusprosesseja tai teknistä suunnittelua.  

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on löytää paras tapa toteuttaa hanke yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

YVA-menettelyssä projektinjohdolla, vuoropuhelulla ja aikataulun hallinnalla on suuri rooli. Arviointitehtävään asetetaankin aina asiantuntijatiimi, jonka kokemus ja taidot takaavat ammattitaitoisen ja tehokkaan prosessin – aikataulussa pysyen. Kunkin osa-alueen vaikutusten arvioinnista vastaa kyseiseen alaan perehtynyt asiantuntija. 

Autamme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti mm. seuraavien palveluiden kautta: 

  • Ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA) 
  • YVA- ja kaavaprosessien yhteensovittaminen 
  • Sosiaalisten vaikutusten arviointi ja sidosryhmävuoropuhelu, vaikutukset aluetalouteen 
  • Ympäristölainsäädännön asiantuntijaselvitykset 
  • Yritysten ympäristönsuojelullisen tilan selvitykset 
  • Laaja valikoima vaikutusten mallinnus- ja mittausmenetelmiä 
  • BAT-päätelmiin liittyvät selvitykset, ympäristöluvan tarkistamishakemukset 
  • Perustilaselvitykset 
  • Päästöjen ja vaikutusten tarkkailuun liittyvät suunnitelmat 

Olemme Suomen kokeneimpia YVA-toimijoita 

Asiantuntijamme arvioivat ympäristövaikutukset mm. ihmisen, luonnonolojen, maankäytön, maiseman ja luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta. 

Referenssimme kattavat laajasti eri hanketyyppien valikoiman: tuulivoimahankkeet, voimalinjat, teollisuus- ja energiantuotantolaitokset, kaivos- ja maa-ainesten ottohankkeet, jätehuollon, liikenneväylät, satamat, sekä monet muut yksittäiset hanketyypit.  

Palvelumme on todistetusti laadukasta. Laatimamme YVA-menettelyt on palkittu vuosina 2019, 2017 ja 2011 YVA ry:n vuosittain myöntämällä Hyvä YVA -palkinnolla. 

”Erityismaininnan ansaitsee arviointimenettelyn aikainen dynaaminen suunnittelu. YVA-menettelyn aikana saatujen palautteiden ja tehtyjen selvitysten perusteella molempia vaihtoehtoisia reittejä on kehitetty. Linjauksia kehitettäessä on huomioitu mm. kiinteistörajat, liito-oravan elinympäristö, etäisyys asuinrakennuksista, näkyvyys maisemassa ja olemassa olevan voimajohto sekä tieinfran hyödyntäminen. Voimajohtoreitin valinta on aina monen tekijän kompromissi. Reittien esisuunnittelussa on pyritty huomioimaan tekijöitä mahdollisimman tasapuolisesti.”  

Ote YVA ry:n Hyvä YVA -palkinnon tiedotteesta 2019 


Tutustu palveluihimme

Suomalainen järvimaisema

Autamme maankäytön ja teollisuuden hankkeissa niin tarvittavien ympäristölupien hakemisessa kuin YVA-menettelyjen läpiviemisessä. 

YVA-menettely on tärkeässä osassa energiahankkeita. Meiltä saat sekä ympäristö- että energia-alan asiantuntijat saman katon alta. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti