Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi

Autamme suunnittelemaan hankkeet ympäristön kannalta kestävällä tavalla  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA antaa eväitä hankkeen jatkosuunnitteluun ja lupahakemuksiin. Tarpeen mukaan YVA suunnitellaan palvelemaan samanaikaisesti toteutettavia rinnakkaishankkeita, esimerkiksi kaavoitusprosesseja tai teknistä suunnittelua.   

Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on löytää paras tapa toteuttaa hanke yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

FCG on Suomen kokeneimpia YVA-toimijoita. Asiantuntijamme arvioivat ympäristövaikutukset mm. ihmisen, luonnonolojen, maankäytön, maiseman ja luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta. Olemme mm. energiahankkeisiin liittyvien YVA-menettelyiden osalta luonteva ja monialainen kumppani: meiltä saat sekä ympäristö- että energia-alan asiantuntijat saman katon alta. 

YVA-menettelyssä projektinjohdolla, vuoropuhelulla ja aikataulun hallinnalla on suuri rooli. Arviointitehtävään asetetaankin aina asiantuntijatiimi, jonka kokemus ja taidot takaavat ammattitaitoisen ja tehokkaan prosessin aikataulussa pysyen. Kunkin osa-alueen vaikutusten arvioinnista vastaa kyseiseen alaan perehtynyt asiantuntija.  

Autamme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti mm. seuraavien palveluiden kautta: 

  • Ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA)  
  • YVA- ja kaavaprosessien yhteensovittaminen  
  • Sosiaalisten vaikutusten arviointi ja sidosryhmävuoropuhelu, vaikutukset aluetalouteen  
  • Ympäristölainsäädännön asiantuntijaselvitykset  
  • Yritysten ympäristönsuojelullisen tilan selvitykset  
  • Laaja valikoima vaikutusten mallinnus- ja mittausmenetelmiä  
  • BAT-päätelmiin liittyvät selvitykset, ympäristöluvan tarkistamishakemukset  
  • Perustilaselvitykset  
  • Päästöjen ja vaikutusten tarkkailuun liittyvät suunnitelmat  

”Tehty YVA on monella tapaa ainutlaatuinen, ja olen tyytyväinen erityisesti siihen, että prosessin aikana pystyimme löytämään keinoja, jolla hankkeen ympäristövaikutuksia pystyttiin pienentämään vielä täydennysvaiheessa. Yhteistyö FCG:n kanssa oli sujuvaa.” 
– Pertti Lamberg, AA Sakatti Mining Oy 

Tuulivoimala pellon takana

Monissa suurissa, yleisöä keskusteluttavissa hankkeissa toteutetaan ympäristövaikutusten arviointia. Skeptikot voisivat ajatella, että YVA-prosessilla ei ole mitään todellista vaikutusta siihen, millaisia projekteista lopulta tulee. Mutta onko näin oikeasti? Lue projektipäällikkö Liisa Karhun näkemys aiheesta. 

FCG:ltä saat todistetusti laadukkaita YVA-menettelyjä 

Referenssimme kattavat laajasti eri hanketyyppien valikoiman: tuulivoimahankkeet, voimalinjat, teollisuus- ja energiantuotantolaitokset, kaivos- ja maa-ainesten ottohankkeet, jätehuollon, liikenneväylät, satamat, sekä monet muut yksittäiset hanketyypit.   

Palvelumme on todistetusti laadukasta. Laatimamme YVA-menettelyt on palkittu vuosina 2019, 2017 ja 2011 YVA ry:n vuosittain myöntämällä Hyvä YVA -palkinnolla.  

”Erityismaininnan ansaitsee arviointimenettelyn aikainen dynaaminen suunnittelu. YVA-menettelyn aikana saatujen palautteiden ja tehtyjen selvitysten perusteella molempia vaihtoehtoisia reittejä on kehitetty. Linjauksia kehitettäessä on huomioitu mm. kiinteistörajat, liito-oravan elinympäristö, etäisyys asuinrakennuksista, näkyvyys maisemassa ja olemassa olevan voimajohto sekä tieinfran hyödyntäminen. Voimajohtoreitin valinta on aina monen tekijän kompromissi. Reittien esisuunnittelussa on pyritty huomioimaan tekijöitä mahdollisimman tasapuolisesti.”   

– Ote YVA ry:n Hyvä YVA -palkinnon tiedotteesta 2019 


Tutustu palveluihimme

Autamme maankäytön ja teollisuuden hankkeissa niin tarvittavien ympäristölupien hakemisessa kuin YVA-menettelyjen läpiviemisessä. 

Uusiutuvan energian rakennushankkeissa ympäristövaikutusten arvioinnilla on merkittävä rooli jo esisuunnitteluvaiheessa. Asiantuntijoidemme avulla vaikutukset tulee huomioitua laaja-alaisesti ja hankkeen jatkosuunnittelu saa tukevan pohjan.

Tutustu tekemäämme työhön

Viiankiaapan suomaisema

Lue, miten FCG oli mukana maanalaisen kaivoksen taustaselvitysten koordinoinnissa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Kiinnostuitko? Haluatko soiton tai sähköpostin asiantuntijaltamme?

Haluaisitko kuulla lisää ympäristövaikutusten arvioinnin palveluistamme? Ota yhteyttä asiantuntijaamme alla olevalla lomakkeella!

Pyydä tarjous tai lisätietoja ympäristövaikutusten arvioinnista

Pyydä tarjous tai lisätietoja ympäristövaikutusten arvioinnista

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti