Maankäyttö ja teollisuus

Ympäristövaikutusten arviointi maankäytössä ja teollisuudessa

Ohut maakaistale kahden järven välissä

Tuotamme ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä maankäytön ja teollisuuden tarpeisiin. Autamme myös ympäristölupien hakuprosessissa. 

Ympäristövaikutusten arviointi ja luvitus ovat osa hyvää hankesuunnittelua 

Teollisuuden alalla ympäristövaikutusten arviointi ja tarvittava lupamenettely ovat olennainen ja lainedellyttämä osa lähes kaikkia suuria hankkeita. Näin ympäristövaikutuksia voidaan arvioida jo suunnitteluvaiheessa, jolloin haittoja voidaan ennaltaehkäistä tai jopa estää. Mikäli toiminta aiheuttaa ympäristön – esimerkiksi maaperän, sedimenttien tai pohjaveden – pilaantumisen vaaraa, on sille haettava ympäristölupa. 

Maankäyttöä ja kaavoitusta suunnitellessa on niin ikään tärkeää tuntea alueen aiempi, nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus, jotta näiden vaikutusta ihmiselle, luonnolle, rakennetulle ympäristölle, maisemalle ja luonnonvaroille voidaan arvioida. Alueen käyttötarkoituksen muuttuessa voi esimerkiksi pilaantuneen maaperän tutkimukset ja kunnostus tulla ajankohtaiseksi. 

Autamme tarvittavien selvitysten tunnistamisessa ja läpiviemisessä 

Asiantuntijamme ovat apuna, etsit sitten kokenutta kumppania YVA-menettelyyn ja luvitusprosessiin tai maankäytön vaikutusten arviointiin. Meiltä löytyy osaaminen myös erilaisten selvitysten tekemiseen, jotta hankkeesi saa perusteellisen alun. 

Palvelemme toimialoja laidasta laitaan: olemme toimineet ympäristöluvitus- tai YVA-kumppanina esimerkiksi kaivosteollisuuden, liikenneväylien, energiantuotannon ja jätehuollon aloilla. Monialaisena toimijana voimme tarvittaessa hyödyntää myös talonsisäisiä erikoisasiantuntijoitamme aihepiirin sitä edellyttäessä. 

Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi. 

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti