Maankäyttö ja teollisuus

YVA ja ympäristöluvitus maankäytössä ja teollisuudessa

Ohut maakaistale kahden järven välissä

Tuotamme ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä maankäytön ja teollisuuden tarpeisiin. Autamme myös ympäristölupien hakuprosessissa.  

Ympäristövaikutusten arviointi ja luvitus ovat osa hyvää hankesuunnittelua 

Teollisuuden alalla ympäristövaikutusten arviointi ja tarvittava lupamenettely ovat olennainen ja lain edellyttämä osa lähes kaikkia suuria hankkeita. Näin ympäristövaikutuksia voidaan arvioida jo suunnitteluvaiheessa, jolloin haittoja voidaan ennaltaehkäistä tai jopa estää. Mikäli toiminta aiheuttaa ympäristön – esimerkiksi maaperän, sedimenttien tai pohjaveden – pilaantumisen vaaraa, on sille haettava ympäristölupa.  

Autamme suunnittelemaan ympäristön näkökulmasta kestäviä hankkeita maankäytön ja teollisuuden tarpeisiin. 

Maankäyttöä ja kaavoitusta suunnitellessa on niin ikään tärkeää tuntea alueen aiempi, nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus, jotta näiden vaikutusta ihmiselle, luonnolle, rakennetulle ympäristölle, maisemalle ja luonnonvaroille voidaan arvioida. Alueen käyttötarkoituksen muuttuessa voi esimerkiksi pilaantuneen maaperän tutkimukset ja kunnostus tulla ajankohtaiseksi.  

Autamme tarvittavien selvitysten tunnistamisessa ja läpiviemisessä  

Asiantuntijamme ovat apuna, etsit sitten kokenutta kumppania YVA-menettelyyn ja luvitusprosessiin tai maankäytön vaikutusten arviointiin. Meiltä löytyy osaaminen myös erilaisten selvitysten tekemiseen, jotta hankkeesi saa perusteellisen alun.  

Palvelemme toimialoja laidasta laitaan: olemme toimineet ympäristöluvitus- tai YVA-kumppanina esimerkiksi kaivosteollisuuden, liikenneväylien, energiantuotannon ja jätehuollon aloilla. Monialaisena toimijana voimme tarvittaessa hyödyntää myös talonsisäisiä erikoisasiantuntijoitamme aihepiirin sitä edellyttäessä.  

Haluaisitko kuulla lisää?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi. 

Lähetä yhteydenottopyyntö

Lähetä yhteydenottopyyntö

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti