Uutinen

FCG:n Caruna Oy:lle laatima YVA palkittu vuoden 2018 parhaana

YVA ry on myöntänyt Hyvä-YVA -palkinnon Caruna Oy:lle sen tekemästä Seinäjoki – Jurva 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arvioinnista. FCG toimi hankkeessa konsulttina.

YVA ry on myöntänyt Hyvä-YVA -palkinnon Caruna Oy:lle sen tekemästä Seinäjoki–Jurva 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arvioinnista. FCG toimi hankkeessa konsulttina.

YVA ry:n mukaan hanke tunnisti keskeiset ja merkittävät ympäristövaikutukset. Vaikutusten selvittämisen perusteeksi oli hankittu riittävät tiedot ympäristön nykytilasta ja tarkasteltavasta vaikutusalueesta. Kehuja sai myös pysyväisvaikutusten huomioon ottaminen ja maisemavaikutusten arviointi. 

Erityismainintana nostettiin esiin hankkeen dynaaminen suunnittelu. Prosessia vietiin eteenpäin huomioiden samalla menettelyn aikana saatu palaute. 

”Voimajohdon sijoittumista tarkistettiin useassa kohdassa saadun palautteen vuoksi. Yhdessä projektiryhmän kanssa pohdittiin, voiko voimajohdon linjausta muuttaa kohteissa, joissa sen siirtämistä oli toivottu, ja pyrittiin etsimään eri näkökulmista sopivin uusi linjaus”, FCG:n asiantuntija Suvi Järvinen kertoo. 

Carunan puolesta palkinnon kävi hakemassa projektin projektipäällikkö Jori Tervo suurjännitteisestä jakeluverkkotiimistä.

”Opin itsekin prosessissa, miten tärkeää vuorovaikutus ja viestintä tällaisissa hankkeissa on. Olemme viimeisen vuoden aikana panostaneet paljon vuorovaikutukseen maanomistajien ja paikallisten ihmisten kanssa”, Jori Tervo toteaa.

YVA-menettely oli poikkeuksellinen, sillä yleensä voimajohtohanke tarvitsee YVA-menettelyn vain, jos sen jännite on vähintään 220 kV. Seinäjoki–Jurva 110 kV voimajohto on poikkeuksellisen pitkä ja kattaa noin 50 kilometrin matkan. Se myös sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle maisema-alueelle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on tuottaa tietoa sekä estää ja vähentää hankkeista, suunnitelmista ja ohjelmista aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. FCG:n projektiryhmä koostui seitsemästä kokeneesta asiantuntijasta, joiden osaamistausta oli erittäin monipuolinen. Tärkeimpien vaikutusarvioiden parissa tekivät töitä asiantuntijat, joiden osaaminen kattoi muun muassa ympäristöselvitykset, sidosryhmävuoropuhelun ja maisema- sekä maankäytön suunnittelun.  

YVA ry on perustettu vuonna 1994 ja se toimii yhdyssiteenä sekä keskustelufoorumina ympäristövaikutusten parissa toimivien kesken. YVA ry on jakanut Hyvä YVA -palkintoa vuodesta 2000 lähtien. FCG:n konsultointityö on palkittu Hyvä YVA -palkinnolla myös 2011 Fingrid Oyj:n voimajohtohankkeen YVA-menettelystä ja 2017 Fingrid Oyj:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavasta voimajohtomenettelystä. YVA ry jakaa myös Hyvä SOVA -palkintoa sekä yksityishenkilöille myönnettävää tunnustuspalkintoa. Palkintohistoriaan pääset tutustumaan täältä. 

Palkinto jaettiin Helsingissä 21.3.2019 YVA-päivillä.