Ympäristövaikutusten arviointi energiahankkeissa

Ympäristövaikutusten arviointi energiahankkeissa.

Tuulivoimala pellon takana

Uusiutuvan energian rakennushankkeissa ympäristövaikutusten arvioinnilla on merkittävä rooli jo esisuunnitteluvaiheessa. Asiantuntijoidemme avulla vaikutukset tulee huomioitua laaja-alaisesti ja hankkeen jatkosuunnittelu saa tukevan pohjan. 

Laaja-alainen ymmärrys on vaikutusten arvioinnin edellytys 

Energia-alan rakennushankkeilla voi olla monenlaisia vaikutuksia ympäristöönsä. Jotta näitä vaikutuksia voidaan ennakoida ja hallita, on ne ensin tunnettava. Myös laki ohjaa tähän: lain mukaan YVA-ohjelmaan tulee liittää alustava arvio todennäköisesti merkittävistä vaikutuksista, eli ns. scoping-osuus.  

Jotta ympäristöön aiheutuvat muutokset ja vaikutukset sekä vaikuttavien toimintojen, tekijöiden tai päästöjen suuruusluokka ja merkittävyys pystytään tunnistamaan, on tunnettava arvioitavana olevan hankkeen toiminnot, prosessit, rakenteet ja tekniikat. Tässä koko hankelaajuuden yksityiskohtaisesti tunteva asiantuntijataho on arvokas kumppani.  

FCG:llä on ainutlaatuinen osaaminen sekä uusiutuvan energian rakennushankkeissa että ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Yhteistyön avulla vaikutusten arviointi tuottaa realistista ja luotettavaa tietoa 

Työskentelytapamme pohjaa yhteistyöhön: arviointiohjelman laatiminen ja suunnittelutyö toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa, jolloin hankkeen relevantit tiedot voidaan ottaa huomioon heti työn alkuvaiheessa ja hankkeen todennäköiset merkittävät vaikutukset tunnistetaan jo ohjelmaa laadittaessa. 

YVA-ohjelma laaditaan YVA-asetuksessa esitetyn sisällön mukaisesti pääosin olemassa olevaan aineistoon perustuen. YVA-ohjelmaa laadittaessa järjestetään YVA-lain 8 § mukainen ennakkoneuvottelu, jossa määritellään yhteistyössä yhteysviranomaisen ja muiden keskeisten viranomaistahojen kanssa muun muassa hankkeen todennäköisesti merkittävimmät vaikutukset, laadittavien selvitysten kohdentaminen sekä riittävän osallistamisen toteuttaminen. 

Kiinnostuitko? Haluatko soiton tai sähköpostin asiantuntijaltamme?

Haluaisitko kuulla lisää ympäristövaikutusten arvioinnin palveluistamme? Ota yhteyttä asiantuntijaamme alla olevalla lomakkeella!

Pyydä tarjous tai lisätietoja ympäristövaikutusten arvioinnista

Pyydä tarjous tai lisätietoja ympäristövaikutusten arvioinnista

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti