Asiakastarina

Eltel Networks Oy: Tuulivoiman avulla kohti ilmastotavoitteita

Kiihtyvä ilmastokriisi merkitsee yhä tiukempia ilmastotavoitteita yhä kireämmällä aikataululla. Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteen saavuttaminen vaatii energiantuotannon uudistamista siten, että fossiilisista polttoaineista siirrytään enenevissä määrin uusiutuviin tuotantotapoihin. Asiantuntijamme tuulivoiman ympäristövaikutuksissa, kaavoituksessa sekä infra- ja perustussuunnittelussa ovat olleet mukana mahdollistamassa useita mittavia tuulivoimahankkeita ympäri Suomen.

Suomeen on suunnitteilla ennätysmäärä uusia tuulivoimahankkeita. Hankkeiden toteutumista vauhdittaa tuulivoimalla tuotetun sähkön edullinen hinta ja suurten sähkönkuluttajien kiinnostus tuulivoimasähköä kohtaan.

Lukuisat asiantuntijamme työskentelevät tuulivoimahankkeiden kanssa päivittäin. Suunnittelimme nostokentät ja tieyhteydet neljään tuulipuistoon, joiden infrarakentamisesta vastaa Eltel Networks Oy. Tuulipuistojen rakentaminen aloitettiin kevättalvella 2019, ja kaikki neljä tuulipuistoa valmistuvat vuoden 2020 aikana. 

FCG:n laaja tuulivoima-asiantuntijuus hankkeiden perustana

Rakenteilla olevista neljästä tuulipuistosta suurin nousee Oltavaan, Pyhäjoelle, minne pystytetään 19 tuulivoimalaa. Puiston rakennuttamisesta vastaa Taaleri Energia. Kauhajoen Suolakankaalle pystytetään yhdeksän voimalaa ja Kurikan ja Teuvan rajalle Saunamaalle kahdeksan. Näiden rakennuttamisesta vastaa Valrea yhdessä Megatuulen kanssa. 

Pienin tuulipuisto nousee Hirvinevalle, Liminkaan, minne pystytetään neljä Winda Power Oy:n rakennuttamaa tuulivoimalaa. 

Osaamisemme ympäristövaikutusten arvioinnissa, kaavoituksessa sekä infra- ja perustussuunnittelussa on ollut hankkeissa mahdollistavassa roolissa. Suunnittelemamme toistasataa metriä pitkät nostokentät toimivat alustana suurille nostureille ja tuulivoimaloiden osille voimaloiden pystytysvaiheessa. Voimaloiden lavat ovat peräti 75-metrisiä ja nostokenttä on suunniteltava voimalatoimittajan vaatimukset huomioiden.  

Teimme lisäksi suunnitelmat uusille tieyhteyksille ja olemassa olevien tieyhteyksien parantamiseksi: vaihteleviin maasto-olosuhteisiin rakennettavien yhteyksien tulee mahdollistaa voimalaitosten suurten komponenttien toimitus nostokentille ongelmitta ja vahingoittumattomina.

Suunnittelu vaatii syvää ymmärrystä myös muun muassa maasto-olosuhteista, pohjavesistä ja erilaisista tuulivoimaloiden kuormitusvaatimuksista.

”Yhteisten hankkeiden toteuttaminen FCG:n kanssa on helppoa, koska voimme luottaa siihen, että tarpeemme huomioidaan kaikilla yhteistyön osa-alueilla”, kertoo Vesa Vahtola, Eltel Networks Oy:n työmaajohtaja.

FCG:n aluepäällikkö Jarmo Silvennoinen kokee nimenomaan monialaisuuden olevan onnistumisen avaintekijä.

“Tuulivoimahankkeissa pystymme tarvittaessa toteuttamaan kaiken kaavoista ja luvista aina rakentamisen valvontaan saakka, eli suunnittelutyön koko ketjun”, Silvennoinen toteaa.

Ekologisuus ja kestävyys tuulivoimahankkeiden keskiössä

Jokaisella nyt pystytettävällä tuulipuistolla on merkityksensä ympäristön hyvinvoinnin ja ilmastonmuutoksen ehkäisyn kannalta tilanteessa, jossa Suomi pyrkii kohti ilmastotavoitteitaan: esimerkiksi Oltavan 19 turbiinin vuotuinen sähköntuotanto on noin 290 gigawattituntia, mikä vastaa noin 35 000 kotitalouden sähkönkulutusta ja 88 000 tonnin hiilidioksidikompensaatiota. Kauhajoen tuulipuisto puolestaan tuottaa lähes kaiken Kauhajoen kaupungin tarvitseman sähköenergian määrästä.

FCG:n toiminnassa painotetaan ekologisen ja kestävän yhdyskuntasuunnittelun periaatteita. Uusiutuvaan energiatuotantoon perustuvissa suunnittelu- ja konsultointihankkeissa mukana olo on siis yhtiölle luonnollista.

Yhteisiä hankkeita Eltel Networksin kanssa on ollut aiemminkin ja edellytykset tulevalle yhteistyölle ovat hyvät. FCG:n asiantuntijat saavat kiitosta siitä, että myös meneillään olevien tuulipuistohankkeiden aikana rakennuttajien muutostoiveita on toteutettu nopealla aikataululla. FCG koetaan luotettavana kumppanina, jonka kanssa on helppo toimia.

”FCG:n vahvuuksia ovat joustavuus, aikatauluissa pysyminen ja nopea reagoiminen kiiretilanteisiin ja mahdollisiin muutoksiin”, Vahtola summaa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme