Asiakastarina

Vantaan kaupunki: Metsopuiston suunnittelu

Metsopuisto ja Metsopuistikko muodostavat pohjoispuolella sijaitsevan Ankkapuiston kanssa yhdessä merkittävän puistokokonaisuuden Vantaan Korson keskustaan. Vuoteen 2014 asti Ankkapuisto oli virallisissa kartoissa Korson keskuspuisto. Ankkapuistoa ja siihen liittyviä pienempiä puistoja on kunnostettu vaiheittain vuodesta 2016 asti. FCG:n maisemasuunnittelun asiantuntijat ovat päässeet suunnittelemaan puistokokonaisuuden osia.

Metsopuiston läpi virtaa yksi Vantaan suurimmista puroista, Rekolanoja. Puiston kautta kulkee useita ulkoilureittejä, ja sen eteläosa on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Puiston pääasiallinen virkistyskäyttömuoto on ulkoilu. Pohjoisosan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta parannetaan. Tavoitteena on tehdä pohjoisosasta kasvillisuudeltaan nykyistä monimuotoisempi.

Puistosuunnitelman tavoitteena oli parantaa puiston käytettävyyttä, turvallisuutta ja yleisilmettä. Veden tuominen esiin puiston keskeisenä maisemaelementtinä on myös ollut tärkeä lähtökohta. Tavoitteena oli että veden läheisyys on hahmotettavissa ja sen ääreen pääsee. Hulevesiaiheet rakennetaan niin, että ne toimivat myös kuivana aikana puistoa elävöittävänä aiheina. Esteetön liikkuminen on suunnitelmassa otettu huomioon palvelutalon ja päiväkodin läheisyyden vuoksi.

Havainnekuva puiston eteläosasta