Maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelu

Ympäröivä maisema vaikuttaa toimintaamme, ajatteluumme sekä mielialaamme – siksi maisemasuunnittelulla on merkittävä rooli kaupunkien kehittämistyössä. Paikan henki syntyy ympäristön osatekijöistä, kuten kulttuurin kerrostumista ja maiseman historiasta.

Kestäviä maisemasuunnitteluratkaisuja 

Maiseman arvostus on kohonnut elintason nousun ja ilmastonmuutoskeskustelun myötä. Maisemalliset arvot ovat usein sekä asukkaille että muille alueella liikkujille tärkeitä. Jokaisella meistä tulisi olla oikeus puhtaaseen, monimuotoiseen elinympäristöön. Lisäksi maiseman ja luonnon tarjoamien elämysten tulisi olla kaikkien tavoitettavissa.  

Asiantuntijamme perustavat tarjoamansa ratkaisut aina tämän päivän tietoon, vastuullisuus suunnittelun keskiössä. Suunnitteluprosessissa haemme kohteelle tarkoituksenmukaista ilmettä, sopivia toimintoja sekä paikan luonnetta korostavaa kasvilajistoa, rakenteita ja kalusteita. Otamme huomioon erilaisten ja eri-ikäisten käyttäjien tarpeet: viihtyisyyden, turvallisuuden ja toimivuuden.  

Hyvin suunniteltu ympäristö tuottaa elämyksiä, esteettisiä kokemuksia ja innostaa liikkumaan. 

Viime vuosina olemme kartuttaneet osaamistamme voimakkaasti kestävässä ja ilmastotietoisessa suunnittelussa muun muassa lukuisten hulevesien hallintaa vaativien viheraluesuunnitelmien, luonnonmukaista rakentamista edellyttävien kohteiden sekä tuulivoimahankkeiden kautta.  

Suunnitteluprosessiamme tukee tietomallintaminen, joka auttaa oikeiden ratkaisujen löytämisessä hankalassa maastossa, tilan ja mittakaavan hahmottamisessa sekä helpottaa työmaavaihetta. Tuotamme näyttävää visualisointiaineistoa ja pystymme luomaan myös realistisen näköisiä videoita. 

Luovilla ratkaisuilla kestävää, toimivaa, inspiroivaa ja viihtyisää ympäristöä 

Suosimme työskentelyssä monialaista työryhmää, joka yhdessä hahmottaa kokonaisuuden tärkeät osatekijät. Luovilla ratkaisuilla tavoittelemme kestävää, toimivaa, inspiroivaa ja viihtyisää ympäristöä. 

Maisemasuunnittelutiimissämme on maisema-arkkitehtejä sekä suunnitteluhortonomeja. Tiimiämme täydentävät muiden toimialojen asiantuntijat muun muassa arkkitehtuurin, muotoilun, kunnallistekniikan, rakennesuunnittelun, luonnontieteiden ja kiertotalouden aloilta. Monialaisuuden kautta pyrimme löytämään ratkaisut asiakkaiden ongelmiin, näkemään tulevaisuuden haasteita ja ymmärtämään muutosta. Käyttäjälähtöisyys on keskeinen osa suunnitteluprosessiamme. 

Osaamisemme kattaa koko maisemasuunnittelun alan: 

  • Maisemaselvitykset ja -suunnitelmat sekä erilaiset tarveselvitykset ja maisemavaikutusten arvioinnit 
  • Maiseman hoito- ja kehittämissuunnitelmat  
  • Viher- ja virkistysalueiden suunnittelu 
  • Liikuntapuistojen suunnittelu 
  • Puistosuunnittelu 
  • Pihojen ja julkisten rakennusten ympäristön suunnittelu 
  • Keskusta-alueiden ja katuympäristön suunnittelu 
  • Viherrakentamisen valvonta sekä viheralueiden ylläpidon valvonta 
  • Väyläarkkitehtuuri ja tieympäristön suunnittelu 
  • Viherkerroinmenetelmä: viherkertoimen hyödyntäminen suunnittelussa 

Haluaisitko kuulla lisää maisemasuunnittelun palveluistamme? Ota yhteyttä ja varaa maksuton konsultaatio – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla parhaiten avuksi!

Heidi Burjam
Heidi Burjam
Tiimipäällikkö, Maisemasuunnittelu
Lähetä viesti

Pääsimme suunnittelemaan Vantaan Korsossa sijaitsevaa Ankkapuistoa. Tutustu lopputulokseen!

Olimme mukana Valkeakosken keskusta-alueen kehittämisessä ja elävöittämisessä Lepänkorvan puiston suunnittelun osalta. Käy katsomassa suunnitelmaa!

Olimme mukana Jätkäsaaren peruskoulun 1-2 luokkien ja päiväkodin pihasuunnitelman laatimisessa hankesuunnittelusta työmaavaiheeseen saakka. Tutustu ratkaisuihimme!