Asiakastarina

Helsingin kaupunki: Piha Jätkäsaaren koululle

Jätkäsaari on Helsingin lounaiskärjessä sijaitseva uusi kaupunginosa, joka on rakennettu osaksi kantakaupunkia, avomeren äärelle. Urbaani, merellinen Jätkäsaari on arkkitehtuuriselta tyyliltään moderni ja kokeileva. Jätkäsaari on myös yksi Helsingin suurimmista rakennustyömaista – rakentaminen alkoi vuonna 2010 ja jatkuu kaupungin arvioiden mukaan 2020-luvun loppuun. Aluetta rakennetaan pala kerrallaan.

FCG Finnish Consulting Group on ollut mukana Jätkäsaaren monivaiheisessa rakennusprosessissa. Jätkäsaaren peruskoulua ja päiväkotia varten rakennettiin uudisrakennus. FCG:n maisemasuunnittelun asiantuntijat osallistuivat prosessiin. Työ sisälsi Jätkäsaaren peruskoulun 1-2 luokkien ja päiväkodin pihasuunnitelman laatimisen hankesuunnittelusta työmaavaiheeseen saakka. Hankesuunnitteluvaiheessa tavoiteltiin vielä ratkaisua, jossa myös osa rakennuksen katosta toimisi pihana.

Loppujen lopuksi koulun ja päiväkodin piha-alueet sijoitettiin koulurakennuksen etelä- ja länsipuolelle – tavoitteena mahdollisimman paljon valoa tiiviin kaupunkirakenteen keskellä. Pihatila on ahdas ja vahvasti kalteva. Tasoeroja hyödynnettiin toimintojen sijoittamisessa, kuten ulko-opetukseen ja oleskeluun tarkoitettu puurakenteinen rinnekatsomo, jonka yhteyteen tuli myös liukumäki ja kiipeilyseinä. Saattoliikennettä varten varattiin paikat kadun varrelle ja koulua palvelevat pysäköintipaikat sijoitettiin viereisen aukion reunalle koulurakennuksen pääsisäänkäynnin yhteyteen.

Pihan istutukset on rajattu tukimuurilla, joka suojaa samalla istutuksia. Piha on aidattu kokonaisuudessaan kolmilankaverkkoaidalla ja sen pohjoisosaan erotettiin pienimmille lapsille oma leikkipiha. Muilta osin pihan ja sen toimintojen haluttiin toimivan yhteisenä alueena ja palvelevaan joustavasti sekä päiväkodin että koulun lapsia, ja lisäksi ilta-aikaan alueen asukkaita. Pihan toiminnot innostavat oppilaita aktiiviseen liikuntaan ja tukevat ryhmässä toimimista. Työhön sisältyi tietomallin laatiminen. Vuonna 2019 kohteeseen tehtiin muutossuunnitelmat sen muuttamiseksi kokonaan päiväkodiksi.