Asiakastarina

Helsingin kaupunki: Case Veturitie

Veturitien suunnittelun lähtökohtana oli Keski-Pasilan ratapiha-alueen kaavoittaminen uuteen käyttöön. Kaavamuutos siirsi Veturitien entiseltä paikaltaan itään pääradan viereen. Veturitien muutokset alkoivat etelässä Pasilankadun liittymästä ja Toralinnan pohjoispuolelta linjaus kääntyi kohti Pasilan asemaa. Pohjoisessa Veturitie liittyy nykyiseen Veturitiehen Hartwall Areenan kohdalla. Pasilan aseman lounaispuolelle on toteutettu kaksitasoinen kiertoliittymä, joka yhdistää Teollisuuskadun Veturitiehen.

Veturitien alle, Teollisuuskadun ja Pasilankadun liittymien väliin on toteutettu tunneli läpiajavaa liikennettä varten. Suunnittelutehtävään sisältyi; Veturitien ja Tornikujan katu- ja rakennussuunnitelmat sekä vesihuolto ja taitorakenteet; tunneli, tukimuurit, portaat, paalulaatat, Haarakallion silta. Katuympäristön osalta mm. kiveykset, istutukset, kaiteet, tukimuurien ja melusuojauksen sekä ponttiseinien maisemoinnin arkkitehtoninen ilme, kiertoliittymien taide-elementtien suunnittelu. Yleissuunnitelmaa kehittämällä FCG:n asiantuntijat laativat erittäin haastavaan kohteeseen toteuttamiskelpoiset rakennussuunnitelmat.

Monialahanke piti sisällään katujen katu- ja rakennussuunnitelmien, erillisten vesihuoltolinjojen rakennussuunnitelmien, siltojen, tunneleiden ym. taitorakenteiden yleissuunnitelmien ja rakennussuunnitelmien laatimisen.

Hanke sijaitsee Itä-Pasilassa vaativissa kaupunkiolosuhteissa rautatien ja kauppakeskus Triplan välittömässä läheisyydessä. Alue on voimakkaasti kehittyvä. Hanke sisältää Veturitien lopputilanteen, Veturitien I-vaiheen, Veturitien työnaikaisten liikennejärjestelyjen, Tornikujan sekä mm. Pasilankadun ja Teollisuustien liittymien suunnittelua sekä vesihuollon suunnittelua. Suunnittelutyössä on hyödynnetty monialaista inframallintamista.

Katuympäristön suunnitteluun sisältyi muun muassa kiveysten, tukimuurien, muurien ja rakennelmien sekä taide-elementtien arkkitehtoninen suunnittelu sekä kasvillisuus. Kiertoliittymien (lopullisessa vaiheessa kaksi kiertoliittymää) taide-elementin muodostavat maksaruohokummun päällä olevat kookkaat katkaistut kartiot. Osa niistä toimii palotilanteessa savunpoistoreittinä. Katkaistut kartiot on valaistu pimeällä. Ponttiseinät on koteloitu cor-ten -teräsverhoilulla. Tunnelin suulla, osin tunnelissa ja häikäisysuojapalkkien yhteydessä melua absorboidaan reikäpeltirakenteella.

FCG:n alikonsultteina ovat toimineet Pohjatekniikka Oy, pohjarakennussuunnittelu; Pontek Oy, siltasuunnittelu; Projectus team Oy, LVI-suunnittelu; WhiteNight Lighting Oy, tunnelin valaistussuunnittelu. Muu valaistus: LiCon-AT Oy