Asiakastarina

Helsingin kaupunki: Vuosaarenhuipun kehittäminen

Reitti laelle

Vuosaarenhuippu on Helsingin Vuosaaren täyttömäen ja entisen kaatopaikan (1966-1988) muodostama kokonaisuus, jonne on vuosien mittaan kehittynyt merkittäviä luontoarvoja. Vuosaarenhuippu on kehittynyt viihtyisäksi ulkoilualueeksi ja monimuotoiseksi luontokeitaaksi. Alueella on useita erilaisia reittejä, jotka on varustettu opastein. 95 hehtaarin alueella reittejä riittää helppokulkuisista teistä mutkitteleviin kivipolkuihin. Alueen luonto on monipuolista: Vuosaarenhuipulle on tietoisesti siirretty maamassoja siemenpankkeineen eri puolilta Helsinkiä.

FCG:n asiantuntijat ovat olleet mukana Vuosaarenhuipun kehittämisessä ja luontoarvojen turvaamisessa useiden eri hankkeiden ja projektien puitteissa.  Kohteen maisemarakentaminen on ollut infrarakentamisen synnyttämien maa-ainesten uusiokäyttöä testaavaa koerakentamista. Rakentamisessa hyödynnettiin kierrätettäviä materiaaleja, jolla saavutettiin valtavia rahallisia säästöjä ja katettiin kunnostamisesta aiheutuneet kustannukset.

Kohteeseen liittyviä hankkeitamme:

  • Yleissuunnitelma
  • Rakennussuunnitelma
  • Täyttömäen jo rakennettujen alueiden dokumentointi
  • Hoito- ja kehittämissuunnitelma 2018-2027
  • Vuosaarenhuipun aluekortti
  • Raportti Helsingin itäisen maantäyttöalueen maisemarakentamisesta sekä opastussuunnitelma.
Vuosaarenhuipun ”isänä” tunnettu luontopuutarhuri Jukka Toivonen sekä apulaispormestari Anni Sinnemäki avajaisissa vuonna 2021

Vuosia jatkunut työ on pitänyt sisällään biotooppipohjaisesti rakennetun alueen muokkaamista luonnonoloiltaan monimuotoiseksi kokonaisuudeksi, johon on kehittynyt erilaisia luontotyyppejä ja monenlaista eliöstöä. Tavoitteena oli vetovoimainen virkistysalue, joka vähentää viereisten suojelualueiden kuormitusta. Vuosaarenhuippu onkin ainutlaatuinen ihmisen rakentama luontokohde ja maisemallisesti merkittävä kokonaisuus, jossa liikkuminen on elämys.

Aluekokonaisuus on laaja virkistysalue ja samalla muun muassa lintuharrastajien suosima ja opetuskäytössä toimiva luonnontarkkailualue. Kohde on saanut useita palkintoja luonnon monimuotoisuuden edistäjänä. Vuonna 2006 kohteelle myönnettiin Ympäristöministeriön Countdown –palkinto parhaana tekona monimuotoisen luonnon puolesta. Kohde oli vuoden ympäristörakenne 2021 kilpailun finalistien joukossa.

Opastussuunnitelman toteutumisen myötä kohde virallisesti avautui yleisölle syksyllä 2021.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!