Asiakastarina

Turun kaupunki: Skanssin kaupunginosan suunnittelutyö

Skanssi on uusi kerrostalovaltainen asuinalue noin neljän kilometrin päässä Turun keskustasta. Skanssin tavoitteena on olla ekologinen, kestävän kehityksen mukainen kaupunginosa, jossa on panostettu erityisesti joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn sekä hulevesien hyödyntämiseen osana virkistysalueiden vetovoimaisuutta. FCG:n asiantuntijat ovat olleet suunnittelemassa Skanssin puistoalueen yleissuunnitelmaa sekä alueen rakennussuunnitelmaa.

Alueen suunnittelussa laadittiin Quadri 3D-malli. Kuvakaappaus mallista.

Puistoon kuljetaan urbaanin taideaukion läpi, mistä polut kuljettavat kulkijan esimerkiksi leikkipaikalle, ulkokuntoilualueelle, amfiteatteriin sekä perinnepihaan. Puistosta löytyy näyttävää kasvillisuutta, mikä jatkuu myös Vallikadun katualueella. Kadulla saattaa kulkea jonakin päivänä myös raitiovaunu. Talvella puistossa voi esimerkiksi hiihtää yli kumpareiden ja näyttäviä puuistutuksia kierrellen. Suunnitelmassa on otettu myös huomioon alueelle rakentuvan koulun oppilaat. Heillä on puistossa hyvät mahdollisuudet niin erityyppiseen leikkiin ja liikuntaan kuin esimerkiksi kasvillisuuden opiskeluun.

Puistoa hallitsee eri toimintojen ja kasvillisuuden lisäksi hulevesiuoma. Aukion laidalla uoma rakentuu tukimuureilla altaaksi, altaan reunan portailla on mukava istuskella ja seurata veden liikettä ja tutkia muurien CorTen-pintojen taidekuvioita. Etelämpänä uoman vettä padotetaan ja reunojen laitureilla kulkija voi paistatella päivää.  Puistoon on helppo tutustua poluilta ja uoman ylittäviltä puusilloilta. Polut ja sillat mahdollistavat hyvät kevyen liikenteen kulkureitit läpi erilaisten toimintojen, aina pohjoisosan taideaukiolta eteläisimmän osan luonnonmukaisille tulva- ja kukkaniityille saakka.

Suunnittelukohteen koko oli noin 12,5 ha. Hanke oli monialainen: mukana olivat viher- ja maisemasuunnittelun lisäksi tiiviisti myös muun muassa katu- ja vesihuolto, hulevedet, rantamuuri- ja patorakenteet, silta- ja laiturirakenteet, geosuunnittelu sekä valaistus.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Heidi Burjam
Heidi Burjam
Tiimipäällikkö, Maisemasuunnittelu
Lähetä viesti