Asiakastarina

HEKA: Käärmetalon pihan perusparannus

Vuonna 1951 valmistunut Käärmetalo Helsingin Käpylässä on yksi Suomen sodanjälkeisen arkkitehtuurin asuntotuotannon tunnetuimpia esimerkkejä. Se on suunniteltu arkkitehti Yrjö Lindegrenin toimesta, joka tunnetaan myös Olympiastadionin suunnittelijana. Käärmetalo sai nimensä siitä, että sen pitkä ja kapea muoto muistuttaa käärmettä.

Talo koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta. Kokonaisuus on lähes 300 metriä pitkä. Lindegren pyrki välttämään pitkille rakennuksille ominaista kasarmimaista vaikutelmaa käyttämällä viuhkamaisia rakenteita, jotka muodostavat viihtyisiä suojattuja pihatiloja. Mäkelänkadun suuntaisesti mutkittelevissa kerrostaloissa on yhteensä 189 kaupungin vuokra-asuntoa, joilla jokaisella on yksilöllinen asemansa ja näkymänsä osana kokonaisuutta.

Käärmetalo oli perusparannuksen kohteena vuosina 2016–2020, jolloin se kunnostettiin alkuperäistä ilmettä ja rakennetta kunnioittaen. FCG:n asiantuntijat olivat mukana toteuttamassa rakennuksen pihasuunnittelua.

Käärmetalo on pihoineen asemakaavalla SR-1 suojeltu kohde. Se teki piha-alueen suunnittelusta vaativan. Piha-alue tuli palauttaa 1950-luvun henkiseksi. Pihalla oli 1970-1980-luvuilla lisättyjä elementtejä ja kasvillisuutta. Vaiheessa 1 suunniteltiin tontin eteläosa eli pienemmän asuinrakennuksen ympäristö.

Piha-alue suunniteltiin kiinteässä yhteistyössä Käärmetalon perusparannushankkeen pääsuunnittelijan arkkitehti SAFA Mona Schalinin kanssa. Piha-alueella jätehuolto jouduttiin suunnittelemaan kokonaan uudestaan poistamalla nykyiset jätekatokset. Niiden tilalle tuli syväkeräysjärjestelmä. Kulkuväyliä jouduttiin leventämään pelastustiejärjestelyjen ja nostopaikkojen sijoittamisen takia.

Pysäköinti suunniteltiin uusiksi, sillä pihalla haluttiin hyödyntää istuskeluun ja oleskeluun aurinkoinen muurin edusta, joka toimi aiemmin pysäköintialueena. Oleskelualueita tuli tontin eteläosan piha-alueelle kaksi. Niistä tehtiin liuskekivipintaisia. Piha-alueelle sijoitettiin paljon uusia istutuksia, rakennusvalvonnan ohjeesta myös perennoja.

Helsingin kaupungin myöntämän Rakentamisen Ruusu 2018 -palkinnon saajiksi oli ehdolla kahdeksan hanketta. Käärmetalon peruskorjaus -hanke kokonaisuudessaan (vaihe 1) oli yksi ehdokkaista – pihasuunnittelu pienenä osana sitä.

Käärmetalon peruskorjaushankkeelle (vaihe 1) myönnettiin Arkkitehtuurin Finlandia vuonna 2019.

Käärmetalon peruskorjaushanke palkittiin vuonna 2021 myös kansainvälisesti (Docomomo Rehabilitation Award). Palkintoon liittyi teema: yhteisöllisyys ja koko työketjun panos.

Vaiheessa 2 suunniteltiin tontin pohjoispuolisko eli pitkän asuinrakennuksen ympäristö. Piha-alue oli todella laaja. Siinä noudatettiin samoja suunnitteluperiaatteita kuin vaiheessa 1. Oleskelualueita, joista kahteen sisältyi myös leikkipaikka, tuli kaikkiaan neljä.

Riikka Ger
Riikka Ger
Projektipäällikkö
Lähetä viesti