Asiakastarina

Valkeakosken kaupunki: Puistokeskustan elävöittäminen

Valkeakoski on eläväinen kaupunki vesistöjen äärellä. Nimensä kaupunki on saanut Mallasvedestä Vanajaveteen laskeneesta koskesta. Entisen teollisuuskaupungin puistoista keskustaa halkoo kanava, joka toimii myös vierasvenesatama. Kaupunkikeskustaa lähdettiin kehittämään kokonaisvaltaisesti, tavoitteena saavuttaa entistä viihtyisämpi, houkuttelevampi ja kauniimpi kaupunkiympäristö. FCG Finnish Consulting Groupin maisemasuunnittelun asiantuntijat ovat saaneet olla mukana Valkeakosken keskusta-alueen kehittämisessä ja elävöittämisessä Lepänkorvan puiston suunnittelun osalta.

Puiston veistoksia ja kirsikkapuita

Lepänkorvan puisto sijaitsee Valkeakosken keskustaa halkovan kanavan ja vierasvenesataman rannalla. Alue on ollut jo entuudestaan pääosin puistoa. Visuaalisesti Lepänkorvan puisto liittyy kaupungin ydinkeskustaan ja kauppatoriin. Työ liittyi keskustan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, joten yleissuunnitelmassa tutkittiin suunnittelualuetta myös osana laajempaa kokonaisuutta; visuaalisesti osana järvelle avautuvaa toriakselia ja liikenteellisesti osana laajempaa ulkoilureittiverkkoa sekä kevyen liikenteen yhteyksiä ranta-alueelta keskustan suuntaan. Suunnittelussa tavoitteena oli toiminnallisesti ja visuaalisesti keskustan kehittämiseen sopiva ratkaisu, jossa veden läsnäolo on aistittavissa.

Näkymä rannasta kohti puistoa ja keskustaa

Projektin päätavoitteena oli toiminnallisesti ja visuaalisesti keskustan kehittämiseen sopiva ratkaisu, jossa vesinäkymää rajoittavaa maastokumparetta madalletaan ja olemassa olevia kevyen liikenteen yhteyksiä säilytetään. Toripuistoakselia haluttiin kehittää nykyistä houkuttelevammaksi, ympärivuotisesti toimivaksi osaksi ydinkeskustaa. Liikenteellisillä ratkaisuilla pyrittiin parantamaan jalankulkijan ja polkupyöräilijän asemaa – tavoitteena oli luoda keskusta, joka on tehty enemmän ihmisille kuin autoille. Keskustasta haluttiin elävä ja toimiva. Myös mahdollisten kulttuuri- ja kausitapahtumien järjestäminen haluttiin tehdä mahdolliseksi.

Vanhaa puustoa säilytettiin mahdollisuuksien mukaan ja puiston tiettyjä ominaispiirteitä. Esimerkiksi siirtolohkareet ja taideteokset sekä ulkoveistokset haluttiin säilyttää osana kokonaisuutta. Valkeakosken rikasta teollisuushistoriaa muistettiin käyttämällä maatiiliä uusien jalankulkuyhteyksien päällysteenä. Uudistuneeseen puistoon lisättiin muun muassa puuistutuksia, erityyppisiä oleskelupaikkoja sekä amfiteatteri.

Lepänkorvan puiston asemasuunnitelma

Valkeakoskella puisto on nyt vahva osa keskustan toriakselia ja sen käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Uudistunut puisto yhdistää Apianlahden keskustaan sekä visuaalisesti että fyysisesti. Aiemmin alue erotti keskustan vesialueesta, nykyisin se yhdistää ne toisiinsa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Heidi Burjam
Heidi Burjam
Tiimipäällikkö, Maisemasuunnittelu
Lähetä viesti