Infra

Infra luo elämälle puitteet.

Toimiva infrastruktuuri muodostaa yhteiskunnan selkärangan ja vaikuttaa merkittävästi ihmisten jokapäiväiseen elämään. Infrarakenteiden, väylien ja verkostojen riittävä kapasiteetti ja kunto mahdollistavat kestävän kehityksen ja toimivan yhteiskunnan. Infralla on kriittinen yhteiskunnallinen rooli ja siihen on sidottu myös runsaasti pääomaa – siksi sen ennakkoluuloton luominen ja kehittäminen sekä suunnitelmallinen hallinta on tärkeää.

Data auttaa hallitsemaan infraomaisuutta, tietomallintamisen kautta päästään digitaaliseen kaksoseen 

Jotta infraomaisuutta voidaan hallita kestävästi, se on ensin tunnettava: mitä ja missä omistetaan, entä mikä on omaisuuden kunto ja kapasiteetti suhteessa tarpeeseen? Tietomalleja voidaan käyttää suunnitelmaratkaisujen laadunvarmistamiseen ja yhteensovittamiseen. Niiden avulla voidaan myös havainnollistaa suunnitelmia ja osallistaa, ja niistä tuotettavien koneohjausmallien avulla tehostetaan rakentamisprosessia.  

Tietomalli mahdollistaa lähitulevaisuudessa kustannusarvioiden laadinnan automatisoinnin ja jatkossa myös elinkaarikustannusten laskennan ja elinkaarivaikutusten arvioinnin. Tulevaisuudessa tietomallit ovat myös keskeinen työkalu omaisuudenhallinnassa. Tietomallien infran elinkaarenaikainen hyödyntäminen ja digitaalisen kaksosen saavuttaminen edellyttävät, että tietomalli päivitetään hankkeen eri vaiheissa (lähtötietomalli – suunnitelmamalli – toteutusmalli – toteumamalli – ylläpitomalli). 

Tarkka ylläpitomalli on digitaalinen kaksonen fyysisestä infrasta ja keskeinen osa omaisuudenhallintaprosessia. 

Kestävän elinympäristön asiantuntija  

Infraomaisuuden luominen, kehittäminen, ylläpito ja saneeraukset sekä niihin liittyvä suunnittelu vaativat monialaista osaamista. Meillä on monipuolista kokemusta erilaisista infrahankkeista. Tarjoamme toimivat ja kestävät, dataan perustuvat ratkaisut tulevaisuuden infran tarpeisiin. 

Osaamisalueitamme ovat: 

 • Liikennesuunnittelu 
 • Geosuunnittelu  
 • Katu- ja tiesuunnittelu 
 • Maisemasuunnittelu
 • Vesiväyläsuunnittelu 
 • Vesihuolto- ja hulevesisuunnittelu 
 • Kaasu-, kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostosuunnittelu 
 • Jätehuoltosuunnittelu  
 • Satama- ja taitorakenteiden suunnittelu  
 • Polttoaineterminaalien ja jakeluasemien suunnittelu 
 • Automaatiosuunnittelu

Tutustu palveluihimme

Geotekniikka varmistaa kestävän perustan maa- ja pohjarakentamiselle. 

Ihmisjoukko kuvattuna suojatiellä ylhäältä päin

Nykyaikainen jätehuolto painottuu yhä enenevissä määrin kiertotalouteen. Toimiva jätehuoltoinfra on yksi turvallisen arjen mahdollistajista ja kiertotalouden edellytys. 

Tarjoamme katu-, tie- ja aluesuunnittelua hankesuunnittelusta työnaikaiseen suunnitteluun. Yleissuunnitelmat sekä katu- ja rakennussuunnitelmat ovat ydinosaamistamme. 

Suunnittelemme vuosien kokemuksella niin ihmisille kuin ympäristölle turvallisia polttoaineen jakeluasemia. Palvelumme kattavat kaikki hankkeen vaiheet valmistelusta valvontaan asti. 

Meren aaltoja rannassa kuvattuna ilmasta.

Suunnittelemme ympäristön rasitusta kestäviä satama- ja vesirakenteita.

Valaistut rakennuksen ikkunat pimeässä kaupunkiympäristössä

Autamme kehittämään teollisuusalueita, jotka ovat turvallisia, toimivia ja tulevaisuudenkin tarpeisiin mahdollisimman hyvin sovellettavia. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja varaa maksuton konsultaatio.

Pekka Väinölä
Pekka Väinölä
Liiketoimintajohtaja, Infra