Sähkönsiirto

Yhteiskunnan sähköistyminen on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

Yhteiskunnan sähköistyminen on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Toimivat sähkönsiirtoyhteydet ovat edellytys yhä nopeammin sähköistyvän yhteiskunnan toimivuudelle. Uusiutuvan, hajautetun sähköntuotannon lisääntyminen luo nopealla aikataululla uusia siirtoverkon kehitystarpeita.  

Toimitusvarmuus on yhä keskeisempää sähköistyvässä yhteiskunnassa 

Sähkönsiirto on keskeisessä roolissa pyrkimyksessä kohti puhdasta, toimintavarmaa ja kustannustehokasta energiajärjestelmää. Olemassa olevien siirtoyhteyksien ylläpidon ja kapasiteetin nostojen lisäksi lähitulevaisuudessa rakennetaan merkittävästi myös uusia sähkönsiirtoyhteyksiä lisääntyvän uusiutuvan sähköntuotannon tarpeisiin. 

Tarjoamme sähkönsiirron suunnittelua sen alkuvaiheista toteutukseen asti. Palvelumme kattavat esi- ja yleissuunnittelun sekä luvituksen kaikkine vaiheineen.  

Vahva ympäristöosaamisemme yhdistettynä tekniseen asiantuntemukseen takaavat kustannustehokkaan reittisuunnittelun. 

Dynaamisella suunnittelulla hyväksyttävyyttä ja kustannustehokkuutta 

Ympäristövaikutusten asiantuntijoiden ja teknisten suunnittelijoiden sujuvan vuoropuhelun mahdollistama dynaaminen suunnittelu edesauttaa hankkeen toteutettavuutta ja hyväksyttävyyttä sekä suunnittelun kustannustehokkuutta.  

Olemme vastanneet ympäristövaikutusten arvioinnista ja YVA-menettelystä useissa voimajohtohankkeissa, joiden YVA-menettelyt on palkittu vuoden Hyvä YVA -palkinnolla. Vuoden 2019 Hyvä YVA -palkinto myönnettiin Caruna Oy:lle Seinäjoki–Jurva 110 kV voimajohdon YVA-menettelylle, josta vastaavana konsulttina toimimme. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja varaa aika maksuttomaan konsultaatioon!