Kohdekatselmukset (EDD ja TDD-katselmukset)

EDD- ja TDD-katselmukset tukevat kiinteistökehitystä.

Ilmakuva valaistuista kaduista ja rakennuksista illalla

Kiinteistöjen kaupanteossa ja arvonmäärityksessä tulee huomioida mahdolliset ympäristöön kohdistuvat vastuut sekä rakennusten kunto ja kunnossapitotarpeet kustannusarvioineen. Tuotamme laajalla kokemuksella sekä ympäristö- (EDD, environmental due diligence) että teknisiä (TDD, technical due diligence) katselmuksia kiinteistönomistajien tarpeisiin. 

Kohti kestävää kiinteistökehitystä 

Ympäristökatselmukset ja kiinteistöjen kuntoarvioinnit tulee nähdä paitsi olennaisina työkaluina kiinteistökaupoissa, myös erinomaisina apuvälineinä kiinteistöjen kehityskaaren suunnittelussa ja seurannassa. Tulevaisuuden kiinteistöomaisuuden hallinta ja kiinteistökehitys huomioivat kestävän kehityksen periaatteet sekä ennakoivat tulevaisuuden trendit ja muuttuvan maailman.  

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskitekijät, kuten tulvat, hulevesijärjestelmien mitoituksen riittävyys ja lisääntyvän sateen aiheuttamat kosteusvauriot rakenteissa, on otettava huomioon kiinteistöjen arvonmäärityksessä enenevissä määrin. 

Toimitilojen ja julkisten rakennusten lisäksi olemme selvittäneet ympäristövastuita ja tehneet kuntoarvioita useisiin eri teollisuusaloihin ja -kiinteistöihin liittyen. Olemme mm. laatineet useita tuulipuistojen due diligence (DD) -selvityksiä.

Materiaalikierrätys osana ympäristövastuuselvitystä 

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotarpeiden selvitysten yhteydessä tulee huomioida myös mahdollisista purkutoimenpiteistä aiheutuvat ympäristövastuut. Teknistä arviointia ja ympäristöselvityksiä ei tule lokeroida itsenäisiksi tehtäviksi, vaan ne lomittuvat toisiinsa monin paikoin.  

Syntyvistä rakennus- ja purkujätteistä vähintään 70 % tulisi hyödyntää materiaalina. 

Ympäristökatselmusten yhteydessä voidaan tarkastella myös materiaalien hyödyntämismahdollisuuksia sekä kierrätysvelvoitteista ja jätteiden loppusijoittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Monialaisena suunnittelu- ja konsultointitalona pystymme hyödyntämään asiantuntemustamme eri sektoreilta ja toteuttamaan vaativatkin toimeksiannot kiinteistö- ja ympäristöhankkeissa. 

Ota yhteyttä ja varaa maksuton konsultaatio – katsotaan yhdessä, miten voimme auttaa kiinteistökatselmuksiin liittyvissä asioissa! 

Pasi Vahanne
Pasi Vahanne
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti