Asiakastarina

Pyhännän kunta: Uuden hyvinvointitalon arkkitehtisuunnittelu

Pyhännän kunta on pieni ja viihtyisä kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Kunnan vanhainkoti ja terveyskeskus olivat tulleet rakennuksina tiensä päähän, jolloin päätettiin uuden hyvinvointitalon rakentamisesta. Hyvinvointitalossa sosiaali- ja terveyspalveluja pystytään tarjoamaan saman katon alla. Uudisrakennusta lähdettiin hahmottelemaan keskeiselle paikalle kunnan keskustaan. Uusi hyvinvointikeskus päätettiin sijoittaa kunnantaloa vastapäätä, järvimaisemiin. 

FCG:n monialainen työryhmä sai toteutussuunnittelutyön Rakennusliike Sorvoja Oy:n palkkaamana. Pyhännän kunta haki kilpailulla muuntojoustavaa ja nykyaikaista, hiilineutraalia puurakennusta korvaamaan nykyisen palvelutalon ja terveyskeskuksen tilat. FCG:n arkkitehtiryhmä voitti työn ehdotuksellaan ”Leijat”.

Hanke toteutui KVR-urakkana, jossa arkkitehtisuunnittelu kuului FCG:n arkkitehdeille. KVR-urakka eli kokonaisvastuurakentaminen on urakkamuoto, jossa urakoitsija vastaa koko rakennushankkeen toteuttamisesta. Tällöin rakennuttaja on sopimussuhteessa vain urakoitsijaan, joka puolestaan tilaa suunnittelun ja aliurakoinnin alihankkijoilta. KVR-urakkaa käytetään usein esimerkiksi putkiremonteissa, asuinrakennuksissa ja julkisissa tiloissa.

Kilpailuvaiheessa FCG:n arkkitehdit hakivat erilaisia lähestymistapoja ja ideoita, joiden soveltuvuutta tontille tutkittiin muun muassa palikkamallien avulla. Alustavien massoitteluluonnosten jälkeen tilaohjelmassa esitetyt tilat, pihatoiminnot ja pysäköintipaikat saatiin mahtumaan luontevasti yhteen tasoon tiukasti mitoitetulle tontille.

Rakennus jakautui luontevasti kahteen osaan: julkiseen terveyskeskuksen, neuvolan ja hammaslääkärin käsittävään osaan sekä palvelutalo-osaan. Rakennuksen sijainnissa tontilla oli tärkeää, että palvelutalon asukkaiden piha sijoittuu suojaiselle ja aurinkoiselle puolelle, josta avautuu pitkä näkymä Pyhännän peltomaisemiin ja kauniin Pyhäntäjärven suuntaan.

Rakennuksen ulkoarkkitehtuurissa ja materiaaleissa huomioitiin sen vaikutukset kyläkuvaan. Kilpailuvaiheen suunnitelmaa työstettiin asiakkaalta ja tulevilta käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta kohti toteutussuunnittelua. Tilaohjelmaan tuli prosessin edetessä tarkennuksia ja muutamia kilpailuvaiheessa esitettyjä tiloja jouduttiin jättämään pois kustannusten kurissapitämiseksi. Keskeiset arkkitehtoniset ja toiminnalliset ideat saatiin kuitenkin säilytettyä toteutukseen asti.

Hyvinvointitalo valmistui Pyhäntään vuonna 2023. Avaimet luovutettiin kunnalle heinäkuussa. ”Yhteistyö kunnan ja rakennusliikkeen kanssa oli mutkatonta”, kommentoivat FCG:n asiantuntijat projektia.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Arja Sippola
Arja Sippola
Kaupunkikehitysjohtaja
Lähetä viesti
Pekka Pietilä
Pekka Pietilä
Pääsuunnittelija
Lähetä viesti