Sinisiä neon-valoja
Asiakastarina

Fingrid Oyj: Järvilinjan vahvistaminen Vaalan ja Joroisten välillä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Vahvistetun Järvilinjan avulla varmistetaan ja ylläpidetään osaltaan kantaverkon korkeaa käyttövarmuutta sähkönsiirron kasvaessa. Uusien ja vahvistettujen sähkönsiirtoyhteyksien avulla voidaan Pohjois-Suomeen sijoittuvalla uusiutuvalla energiantuotannolla korvata Etelä-Suomen fossiilista tuotantoa, mikä edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa.

FCG Finnish Consulting Group on ollut työssä Fingrid Oyj:n kumppani ja on ollut mukana suunnittelemassa kokonaisuutta. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 291 kilometriä – tästä FCG on suunnitellut 130 kilometrin osuuden.

”Kohde oli suunnittelun kannalta haastava ja kestoltaan pitkä. Suunnitteluun erityistä vaativuutta toi voimajohtoyhteyden pituus. Suunnittelu saatiin tehtyä laadukkaasti noudattaen Fingridin suunnitteluohjeita ja vaatimuksia.”

Osa 1, Nuojuankangas – Vuolijoki: Uuden 400+110 kV voimajohdon suunnittelu uudelta Nuojuankankaan sähköasemalta Vuolijoen sähköasemalle.
Osa 2, Vuolijoki – Tervakorpi: Uuden 400+110 kV voimajohdon suunnittelu.

FCG:n suunnitteluosuus muodostui kahdesta osasta Nuojuankankaalta Vuolijoen kautta Tervakorvelle. Suunnittelutyö sisälsi maaomistajaselvitykset, maastotutkimukset, sijoitussuunnittelun, perustussuunnittelun ja näistä muodostuvan yleissuunnitteluaineiston laadinnan.

Voimajohto suunniteltiin Fingridin tyyppirakenteita käyttäen pääosin harustetuin kahden virtapiirin 400 + 110 kV ja osin 400 kV virtapiirin teräsportaalipylväin. Johtimina käytetään 3×3-Finch- ja 3×2-Duck-virtajohtimia sekä Sustrong- ja OPGW-ukkosjohtimia.

”Kohde oli suunnittelun kannalta haastava ja kestoltaan pitkä. Suunnitteluun erityistä vaativuutta toi voimajohtoyhteyden pituus. Suunnittelu saatiin tehtyä laadukkaasti noudattaen Fingridin suunnitteluohjeita ja vaatimuksia.” sanoo FCG:n projektijohtaja Olavi Hyry.

”Projekti valmistui suunnitellusti sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Osa projektissa olevista asioista tarkentui suunnittelun aikana parantaen suunnittelun kokonaisuutta. Suunnittelu täytti sille asetetut laadulliset tavoitteet”, sanoo Fingrid Oyj:n projektipäällikkö Tommi Olsson.