Hulevesien hallinta

Hulevesien hallinta

Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä

Ilmastonmuutos ja tiivistyvä kaupunkirakenne asettavat kasvavia haasteita hulevesien hallinnalle. Sääilmiöiden äärevöityminen, sateiden intensiteetin kasvu ja runsastuvat talvisateet muuttavat hulevesien hallinnan toimintaympäristöä. Määrällisen hallinnan lisäksi myös hulevesien laatuun kiinnitetään yhä enemmän huomiota.  

Kestävä hulevesien hallinta edellyttää kokonaisuuden hallintaa   

Hulevesien hallinnan painopiste on perinteisesti ollut tulvatilanteiden hallinnassa ja tehokkaassa kuivatuksessa. Hyvin suunnitellut hulevesirakenteet tarjoavat lisäksi virkistysmahdollisuuksia ja tukevat luonnon monimuotoisuutta kaupunkirakenteessa. Laadukas hulevesien hallinta voi siis olla osa viihtyisää ja kestävää kaupunkirakennetta tehokkaan tulvatilanteiden hallinnan lisäksi.    

Hulevesien hallinnassa onnistutaan parhaiten, kun hulevedet huomioidaan jokaisella maankäytön suunnittelutasolla. 

Kestävän ja toimivan hulevesien hallinnan edellytyksenä on valuma-aluelähtöinen suunnittelu.  Kaavoituksen rooli hulevesien hallinnassa on merkittävä.  

Tunnemme hulevesien hallinnan – strategisesta tasosta tekniseen suunnitteluun 

Hulevesien hallinnan suunnittelu edellyttää erityistä asiantuntemusta ja monialaista osaamista mm. taajamahydrologian, geotekniikan ja maisemasuunnittelun alalta. Tarjoamme laaja-alaisen tiimin ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet hulevesien hallinnan erityiskysymyksiin. Käytössämme ovat alan parhaat suunnitteluohjelmistot CAD-suunnitteluun, mallintamiseen ja paikkatietotekniikkaan.    

Olemme olleet mukana hulevesien hallinnan suunnittelussa jo 20 vuoden ajan vastaten niin kaupunkien hulevesistrategioista kuin yksittäisten rakenteiden suunnittelusta.    

Hulevesien hallinnan palvelumme kattavat asiakkaiden tarpeet laaja-alaisesti:   

  • Kuntakohtaiset hulevesien hallinnan tarvekartoitukset   
  • Hulevesistrategiat ja -selvitykset   
  • Valuma-alueiden hydrologisten olojen mallinnus   
  • Vaikutusten arviointi   
  • Yksityiskohtaiset hallintasuunnitelmat   
  • Viher- ja ympäristösuunnitelmat osana hulevesisuunnitelmaa   
  • Hulevesien hallinnan huomioiminen kaavoituksessa 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää! 

Ella Havulinna
Ella Havulinna
Projektipäällikkö, tiimipäällikkö
Lähetä viesti