Tuuli- ja aurinkovoima

Tuuli- ja aurinkovoima ovat uusiutuvaa energiaa parhaimmillaan.

Ilmakuva tuulivoimalasta pellolla

Kiinnostus uusiutuvaa energiaa kohtaan on kasvanut merkittävästi alueiden pyrkiessä kohti hiilineutraaliutta. Olemme uusiutuvan energian kärkitoimijoita Suomessa. Kumppanina varmistamme, että hanke etenee kannattavasti ja aikataulussa kohti yhteistä maalia. 

Kestävien energiaratkaisujen edelläkävijä 

Olemme tehneet uusiutuvaan energiaan liittyviä suunnittelu- ja konsultointitehtäviä yli kymmenen vuoden ajan. Hankkeiden koko elinkaaren kattava kokemuksemme ja vahva paikallistuntemuksemme mahdollistavat parhaan mahdollisen asiantuntijapalvelun kaikkiin uusiutuvan energian hankkeisiin. Tunnemme vaativien energiahankkeiden sudenkuopat ja varmistamme, että asiakkaamme välttyvät niiltä.

Autamme valjastamaan uusiutuvan energian voimat turvallisesti ja kannattavasti. Olemme vastuunkantajia ja taakan tasaajia aina esisuunnitteluvaiheesta puiston käyttöiän loppuun asti.

Olemme laatineet kymmenien tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden tuulivoimayleiskaavan sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Rakennuttajakonsulttimme ja työmaavalvojamme ovat olleet mukana hankkeissa, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on yli 2GW. Olemme olleet mukana myös tuuli-aurinko-hybridisähköpuiston suunnittelussa, ja tunnemme eri tuotantotapoja yhdistävien energiavarastojen tuomat mahdollisuudet tulevaisuuden energiantuotannossa.

Uusiutuvan energian asiantuntemusta hankkeen alusta loppuun asti 

Palveluvalikoimamme on koko aurinko- tai tuulivoimahankkeen kattava. Hankekehityksen aikana huolehdimme mm. kaavoituksesta, ympäristövaikutusten arvioinnista, teknisestä esisuunnittelusta, due diligence -selvityksistä, luvituksista sekä infran ja sähköverkon suunnittelusta. Tarjoamme monipuolisia suunnittelu- ja EPCm-palveluja hankkeen realisointi- ja rakennusvaiheeseen, valvomme rakennustöitä ja suoritamme vastaanottotarkastuksia.  

Tavoitteenamme on suunnitella hankkeet kestävällä periaatteella sekä hallita hankkeiden riskejä, kustannuksia ja laatua asiakkaamme tarpeiden mukaisesti. 

Kun puisto on valmis ja käytössä, autamme kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan kysymyksissä ja huolehdimme tarvittavista tarkastuksista. Meiltä löytyy asiantuntemusta myös puiston elinkaaren loppuvaiheeseen, kun ajankohtaiseksi tulee joko puiston purku tai uusinta.  
  

Voisimmeko olla avuksi uusiutuvan energian hankkeessanne? Ota yhteyttä, keskustelemme mielellämme erilaisista toteutusvaihtoehdoista! 


Tutustu palveluihimme

Puinen rakennuksen malli

Hankekehitys

Tuottava sijoitus valmistellaan huolella. Tekninen esisuunnittelu, YVA-menettely, kaavasuunnittelu sekä due diligence -selvitykset hoituvat kätevästi kauttamme. 

Ihmisiä kokoontuneena pöydän ääreen.

Hankkeen suunnittelu

Hyvällä suunnittelulla on valtava merkitys hankkeen onnistumiselle. Tarjoamme monipuolisia suunnittelu, hankintakonsultointi- ja tutkimuspalveluja, joiden avulla hanke etenee sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Hankkeen rakennusvaihe

Osaava projektinjohto ja työmaavalvonta pienentävät riskejä ja lisäävät turvallisuutta. Kauttamme saat projektinjohdon, työmaavalvonnan, turvallisuuskoordinaattorin sekä tuulivoimatekniikan asiantuntijat. 

Hankkeen operointivaihe

Omaisuudenhallinta- ja tarkastuspalvelut tukevat puiston käyttövaiheessa. 

Puiston purku tai uusinta

Kun puisto tulee käyttöikänsä päähän, autamme suunnittelemaan joko turvallisen purkuhankkeen tai uusimaan puiston käyttökuntoon. 

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Lataa Turvallisuuskoordinaattorin rooli tuulipuiston pystytysvaiheessa-webinaaritallenne, jossa pureudutaan muun muassa turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin, viranomaisilmoituksiin ja yleisimpiin turvallisuushaasteisiin, joita voimalatoimitusvaiheeseen voi liittyä.