Lähdelämpö

Lähdelämpö mahdollistaa energiaomavaraisuuden.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa energiaomavaraisuus on noussut monia kiinnostavaksi teemaksi. Vaikka aihe koskettaa myös kotitalouksia, on suurimmat vaikutukset saavutettavissa kunnissa ja kaupungeissa. Omavaraisuutta lisäävä energiantuotanto tarkoittaa käytännössä siirtymistä viisaampaan, lähdelämpöä hyödyntävään energiajärjestelmään.

Lähdelämmön ideana on hyödyntää paikallisia lämmönlähteitä – ja minimoida samalla ostoenergian tarve.

Suunnittelemme lähdelämpöön pohjautuvia ratkaisuja esimerkiksi koulurakennuksiin, kampusalueille ja ulkoliikuntapaikkoihin.

Lähdelämmön avulla kohti energiaomavaraisuutta 

Lähdelämmöllä luodaan ihanteelliset lämpöolosuhteet hyödyntämällä paikallisia lämmönlähteitä ja minimoimalla ostoenergian tarve. Henkilöiden, ikkunoista tulevan auringon, valaistuksen ja sähkölaitteiden lämpö kierrätetään tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Ylijäävä lämpö voidaan varastoida maaperään ja käyttää lämmittämiseen. Valoisaan aikaan sähköä tuotetaan aurinkoenergialla. 

Lähdelämmön perimmäisenä ajatuksena on hyödyntää kiinteistön lämmönlähteitä, joita ovat esimerkiksi jäähdytyksessä kerätty lämpö sekä tekojäistä tai -nurmista kerätty aurinkolämpö. 

Lähdelämmön teknisessä toteutuksessa erilliset kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkostot korvautuvat yhdellä putkiparilla, jota kutsutaan lämpöväyläksi. Lämpöväylän avulla matalalämpötilaista lämmitysenergiaa siirretään kaksisuuntaisesti kiinteistöjen välillä.

Lämpöväylän avulla lämmitysenergiaa siirretään kaksisuuntaisesti kiinteistöjen välillä. Energian lämpötila on tyypillisesti matala.

Söderkullan urheilukenttä lämpenee ja pidetään talvikäytössä ensi talvena lähdelämmön avulla. Remontti tekonurmikentän energiatehokkuuden parantamiseksi valmistui keväällä. Söderkullan tekonurmikenttä on nyt tiettävästi Suomen ensimmäinen jalkapallokenttä, joka lämmitetään lähdelämmöllä.

Hiilineutraalien energiajärjestelmien erikoismies Mika Autiopelto tekee teknologian ja osaamisen avulla energiantuotannosta paikallista.

🌍 Lähdelämmön ensimmäisen sukupolven toteutuksissa lämpöä kierrätetään, hyödynnetään maalämpöä ja aurinkosähköä poistaen tarve kaukolämpöön ja -jäähdytykseen liittymiseen
🌍 Toisen sukupolven ratkaisuissa hyödynnetään geolämpöä lämmön tehokkaampaan varastointiin.
🌍 Kolmas sukupolvi on Mikan missio, jonka toteutuessa ei ole tarvetta liittyä sähköverkkoonkaan, vaan matalista lämpötiloista pystyy tuottamaan sähköä paikallisesti.

Mikan aamukahvilla pitämästä puheenvuorosta saat tarkemman käsityksen lähdelämmön syvimmästä olemuksesta muun muassa Otaniemen Väreen ja Pakilanpuiston koulurakentamisen esimerkkien kautta. Ota kuunteluun!

Meillä tehtyä: Otaniemessä rakennetaan kestävää energiayhteisöä 

Otaniemen kampusalueella sijaitseva Väre-rakennus haluttiin rakentaa mahdollisimman energiaomavaraiseksi. Ratkaisuksi löydettiin lähdelämpö, joka hyödyntää lämmönkierrätystä, aurinkoenergiaa ja maalämpöä. Koko kiinteistön lämpöenergian energiaomavaraisuus onkin noin 70 prosenttia.  

Lähdelämmöllä luodaan hiilineutraaleja kiinteistöjä 

Lähdelämmön avulla kiinteistöjen lämmönluovutus ja -keruu vuorottelevat tehokkaasti. Lämmitysenergia jalostetaan vasta kiinteistöissä niiden vaatimia lämpötilatasoja vastaavaksi, minkä ansiosta siirtohäviöiden määrä saadaan minimoitua. Tilojen jäähdytys lähdelämmön avulla tarkoittaa kiinteistöjen tuottaman hukkalämmön elinkaariedullista kierrättämistä kiinteistöjen välillä lämpöväylää hyödyntäen sekä ylimääräisen lämmön kausivarastointia maaperään lämpökaivoilla.  

Kesäisin lämpökaivoja ladataan ikkunoiden läpi tulevalla aurinkolämmöllä hyödyntäen lämmönkeruujärjestelmää. Lämmönpumppausjärjestelmän kuluttama sähkö tuotetaan aurinkosähkönä ja näin pienennetään ostosähkön tarvetta. Aurinkoenergialla tuotetaan myös osa rakennuksen valaistus- ja laitesähköstä. Kylminä kuukausina, jolloin lämmönkeruujärjestelmällä ei saada riittävästi lämpöä, hyödynnetään tilojen lämmityksessä maaperään varastoitunutta lämpöä. 

Lähdelämmöllä pyritään kohti hiilineutraalisuutta paikallisia energialähteitä hyödyntäen: tavoitteena on optimaalinen ratkaisu tilojen lämmittämiseen energiaomavaraisesti.

Tavoitteenamme on vaikuttaa lähdelämpöratkaisulla ensisijaisesti koulujen, ulkotekonurmien ja tekojäiden energiatehokkuuteen ja näin toteuttaa elinkaarikustannustehokkaita ratkaisuja. Tapauskohtaisesti mitoitetut, lähdelämpöön perustuvat energiajärjestelmät ovat ostoenergia-, käyttö- ja ylläpitokustannuksiltaan edullisempia verrattuna vaihtoehtoisiin menetelmiin – ja ennen kaikkea energiaomavaraisia.  

Kiinnostuitko lämpöväylästä? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – mietitään yhdessä, millainen ratkaisu toimisi teillä. 

Mika Autiopelto
Mika Autiopelto
Johtava Asiantuntija, Lähdelämpö
Lähetä viesti
Antti Kaijalainen
Antti Kaijalainen
Projektipäällikkö, Lähdelämpö
Lähetä viesti
Ville Kinnunen
Ville Kinnunen
Asiantuntija, Lähdelämpö
Lähetä viesti
Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat yhteydessä.

Täytä lomake ja asiantuntijamme ovat yhteydessä.