Pakilan uusi koulurakennus
Asiakastarina

Pakilan ala- ja yläasteelle erinomaiset lämpöolosuhteet lähdelämmöllä

Helsingin Pakilassa sijaitseva Pakilan koulu peruskorjattiin ja laajennettiin. 1950-luvun koulurakennus peruskorjattiin ja tämän lisäksi Halkosuontie 88:aan rakennettiin uudisrakennus. Pakilan ala- ja yläasteen uusissa tiloissa on koulutilat 3.–9.-luokkalaisille sekä tilat nuorisotoimelle.

Pakilan koulun laajennukseen pyydettiin luomaan hyvät olotilat, eli tilat, joissa on hyvä olla kaikkien aistien näkökulmasta. Tavoitteena oli ottaa huomioon myös ilmaston lämpeneminen käytön osalta hiilineutraalilla, lähes omavaraisella energiajärjestelmällä. Kouluhanke tehtiin allianssimallilla ja FCG Finnish Consulting Group vastasi energia- ja talotekniikan suunnittelusta.

Suunnittelun alkuvaiheen laskelmilla voitiin todeta, että ilmaston lämmetessä rakennusten tilojen jäähdytystarve kasvaa ja lämmitystarve pienenee. Jäähdytystarpeen kasvaminen tarkoittaa, että tiloissa on lämpöenergiaa yli tarpeen isomman osan vuodesta kuin aiemmin. Laskelmien mukaan opetustiloissa tulisi olemaan jopa -10 °C ulkolämpötilassa ylimääräistä lämpöä, kun opetustilassa on suunniteltu henkilömäärä.

Nämä ylimääräiset lämpöenergiat haluttiin hyödyntää pienentäen rakennuksen ostoenergiakustannuksia. Kohteeseen suunniteltiin lämmönkierrätyskeskus kierrättämään jäähdytysjärjestelmällä kerätyt lämpöenergiat samanaikaista lämmitystarvetta varten. Lämmönkierrätyskeskus suunniteltiin hyödyntämään matalaa lämmönlähdettä, maata, lämpöenergian tasaamiseen jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien välillä. Maa suunniteltiin toimimaan lämpökaivokentän välityksellä myös lämpövarastona. Lataamalla ylimääräistä lämpöenergiaa maalämpökaivokenttään haluttiin lämpöenergian keräämisen lisäksi luoda pitkäikäinen lämpöenergian osalta omavarainen energiajärjestelmä.

Tällaista lähes omavaraista energiajärjestelmää, jolla luodaan hyviä olotiloja ilmaston lämpenemisestä huolimatta, kutsutaan lähdelämmöksi.

”Lähdelämmön ansiosta Pakilan koulun laajennuksen tiloissa on saavutettu erinomaiset lämpöolosuhteet lämpöenergian osalta energiaomavaraisesti. Lähdelämpöjärjestelmän käyttöönottoon oli tärkeää varata aikaa, jotta kaikki järjestelmän osat saatiin puhaltamaan yhteen hiileen. Ensimmäisinä kahtena käyttövuonna järjestelmän viritystä tulee jatkaa, jotta järjestelmä saadaan kaikissa olosuhteissa toimimaan suunnitellusti tai mieluummin paremmin kuin suunniteltu”, kertoo johtava energia-asiantuntija, projektipäällikkö Mika Autiopelto.

Mika Autiopelto
Mika Autiopelto
Projektipäällikkö/Johtava energia asiantuntija
Lähetä viesti