Työturvallisuus

Työturvallisuus syntyy kulttuurista ja käytännöistä.

Turvallisuuden asiantuntijapalvelumme käsittävät turvallisuuskoordinaattorin palvelut monialaisiin talonrakennus- ja infaprojekteihin. Turvallisuuskoordinaattori otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa valvomaan, että turvallisuus on mukana kaikessa tekemisessä. 

Turvallisuus on jokaisen rakennushankkeen prioriteetti 

Turvallisuus syntyy pienistä teoista, tarkasta suunnittelusta sekä organisaation mittakaavan turvallisuusjohtamisjärjestelmistä. Avainasemassa on kuitenkin aina turvallisuuskulttuuri, joka tarkoittaa turvallisuuden asettamista etusijalle kaikessa toiminnassa.  

Rakennuttajan on nimettävä jokaiselle hankkeelle turvallisuuskoordinaattori hoitamaan työturvallisuusasioita. Rakennuttamisen organisointi ja rakennushankkeiden toteuttaminen vaihtelevat suuresti hankkeesta toiseen. Hankkeen onnistumisen kannalta on ehdottoman tärkeää tietää ja varmistaa, että tunnistetut riskit ovat hallinnassa ja että ympäristö, jossa työtä tehdään, on turvallinen. Erityisesti valtioneuvoston asetus 205/2009 asettaa velvoitteita rakennushankkeiden tilaaja- ja rakennuttajaorganisaatioille.  

Olemme apusi ja pidämme sinut ajan tasalla jatkuvasti uudistuvassa rakennusalan työturvallisuuden lainsäädäntö- ja määräysviidakossa. 

Jokaisella työntekijällä on oikeus työpäivän jälkeen palata terveenä takaisin kotiin. Turvallisen työmaan edellytykset ovat, että jokainen työntekijä ajattelee tekemistään työturvallisuusnäkökohdat edellä, laadittuja työturvallisuusohjeita noudatetaan ja epäkohtiin puututaan. Meiltä saat osaavan turvallisuuskoordinaattorin hankkeesi tueksi, minkä lisäksi teemme myös muuta turvallisuusvalvontaa. 

Työturvallisuuskoordinointia rakennushankkeen kaikkiin vaiheisiin 

Turvallisuuskoordinointi varmistaa, että rakennushankkeissa turvallisuus on otettu huomioon alusta alkaen, turvallisuustoimet on otettu huomioon kaikkien rakentamisen osapuolten kesken ja työntekijöillä on edellytykset turvalliseen työympäristöön.

Työturvallisuuskoordinaattorin tehtävä on huolehtia rakennuttajan turvallisuusvelvoitteiden toteutumisesta rakennushankkeen eri vaiheissa, aina tarveselvityksestä ja hankesuunnittelusta toteutusvaiheeseen sekä vastaanotto- ja käyttöönottovaiheeseen. 

Turvallisuuskoordinaattori tulisi nimetä hankkeelle jo valmisteluvaiheessa. Tällöin pystymme avustamaan turvallisuusasioiden budjetti-, aikataulu- ja projektisuunnittelussa. Olemme apuna myös tarvittavien lähtötietojen hankinnassa ja turvallisuusriskien määrittelyssä.  

Teemme tiivistä yhteistyötä suunnittelun kanssa, jotta turvallisuusnäkökulmat tulisi riittävän hyvin kartoitettua, riskit ennaltaehkäistyä ja lähtökohdat hankkeen rakennusvaiheelle olisivat mahdollisimman hyvät.   

Luotettava kumppani kaikkiin turvallisuuspalvelutarpeisiin

Meillä on laaja kokemus turvallisuuden varmistamisesta erilaisissa hankkeissa. Substanssiosaamisemme esimerkiksi infra-, rakennus-, energia- ja ympäristökonsultoinnin alalla tekevät meistä monipuolisen kumppanin toimialasta riippumatta. 

Meiltä saat laaja-alaiset turvallisuuspalvelut mm. seuraaviin tarpeisiin: 

  • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät, esim. 
  • Hankkeiden työturvallisuuden riskitarkastelut suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheissa 
  • Hankkeen turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laatiminen yhdessä tilaajan kanssa 
  • Turvallisuusvalvonta, työsuojeluohjeet, turvallisuusasiakirjat ja -säännöt, menettelyohjeet erilaisiin rakennus-, saneeraus- tai purkuhankkeisiin 
  • Työsuojelumittaukset, analyysit ja suunnittelu esim. pilaantuneiden maiden kunnostustyömaille, saneeraustyömaille ja purkutyömaille 
  • Yksilölliset työsuojeluohjeet ja -suunnitelmat (esim. sattuneet tapaturmat, läheltä piti –tilanteet sekä kiinteistöjen pelastussuunnitelmat) 
  • Pelastus- ja varautumissuunnitelmat 
  • Mittaukset, auditoinnit ja omavalvontatarkastukset 
  • Turvallisuuskulttuurin kehittäminen 

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää! 

Tuuli Aaltonen
Tuuli Aaltonen
Liiketoimintajohtaja, Ympäristön kunnostus
Lähetä viesti