Asiakastarina

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto: Luonnon monimuotoisuusohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto laativat yhteistyössä luonnon monimuotoisuusohjelman vuosille 2022—2030. Suomen ensimmäisen maakunnallisen LUMO-ohjelman tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen ja positiivisen kehityssuunnan aikaansaaminen Pirkanmaalla. FCG auttoi ELY-keskusta ja Pirkanmaan liittoa valmistelemaan ohjelman osallistavia työmenetelmiä hyödyntäen laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja jokaisen panosta, minkä vuoksi myös Pirkanmaan LUMO-ohjelma haluttiin toteuttaa laajan osallistamisen periaatteella. FCG auttoi Pirkanmaan ELY-keskusta ja Pirkanmaan liittoa ideoimaan ja toteuttamaan ohjelmaan osallistavat työpajat, joiden avulla saatiin laaja joukko ihmisiä mukaan ohjelman tekoon. Tämä auttoi osaltaan lisäämään tietoisuutta asiasta sekä vahvistamaan ihmisten omaa toimijuutta luontokadon ehkäisemisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.

FCG oli mukana myös loppuraportin työstämisessä yhdessä asiakkaan kanssa. LUMO-ohjelman keskeisiä teemoja ovat luontokasvatus, luontotieto, luonnonsuojelu- ja hoito, viestintä, tutkimus ja koulutus sekä uudet toimintamallit ja yhteistyö. Toimenpiteiden määrittelyssä hyödynnettiin ohjelman valmistelussa kertynyttä arvokasta työpaja-aineistoa.

”Yksittäisen ihmisen on vaikea muuttaa kokonaisia yhteiskunnallisia rakenteita, mutta jokainen meistä voi omalla tavallaan vaikuttaa luontokadon etenemiseen ja tuleviin kehityskulkuihin. Yksityiset pihat, metsäpalstat ja maa-alueet ovat omistajiensa toimivallassa ja niiden monimuotoisuutta rakentamalla voi saada aikaan paikallisesti merkittäviä muutoksia esimerkiksi kasvien, pölyttäjien ja lintujen kannoissa. Monimuotoisuutta on mahdollista edistää myös esimerkiksi taloyhtiöissä, yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa. Kuluttajavalinnoillakin on roolinsa: mitä kestävämmin kulutamme, mitä vähemmän roskaamme ja mitä enemmän kierrätämme, sitä paremmin luonto voi. Ihmisten laaja osallistaminen LUMO-ohjelman tekemisessä auttoi havainnollistamaan mukana olleille juuri tätä koko tekemisen kirjoa”, toteaa FCG:n ympäristöselvitysten liiketoiminnan johtaja Ville Nikkilä.

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti