Uratarina

Tutustu FCG:läiseen! Titta Makkonen, Ympäristöasiantuntija, Ympäristöselvitykset


Olen Titta Makkonen ja työskentelen ympäristöasiantuntijan tittelillä luontotiimin ”horsmajaostossa”, eli vastuullani ovat luontotyyppi-, liito-orava- ja viitasammakkoinventoinnit maastossa.  Konttorilla kirjoitan lisäksi luontopuolen (kasvillisuus, suojelualueet, eläimistö) tekstejä YVA-ohjelmiin ja -selostuksiin, ja teen luonnonsuojelulain mukaisia Natura-arviointeja eri hankkeisiin. Aloitin työt FCG:n Jyväskylän toimistolla viime lokakuussa. 

Minua voi kaiketi kutsua biologiksi, sillä valmistuin vuonna 2020 filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenani ekologia ja evoluutiobiologia. Tein lyhyen sivuaineen myös ympäristölainsäädännöstä, mistä onkin ollut tässä työssä paljon hyötyä. 

Työskentelin aikaisemmin Suomen luonnonsuojeluliitossa, mutta työ siellä ei yrittämisestä huolimatta tuntunut omalle persoonalle sopivalta. Olen ollut Ympäristövaikutusten arviointiyhdistyksen sihteeri yli viiden vuoden ajan, ja viime syksynä lähetin yhdistyksen aktiivien sähköpostilistalle viestin, jossa tiedustelin töitä ympäristöasiantuntijalle. Aktiiveissa oli useampi silloinen FCG:läinen, jotka veivät viestiä eteenpäin, ja parin päivän päästä olin jo käynyt haastattelussa ja saanut työsopimusluonnoksen nähtäväkseni. En olisi uskonut, että lähes vastavalmistuneena työpaikan vaihto voi sujua noin vaivattomasti ja nopeasti! 

Tuulivoimahankkeet ovat ehdottomasti suurin luontopuolen työllistäjä tällä hetkellä. Karkeasti 90 prosenttia työajastani kuluu tuulivoimapuistojen ja niiden sähkönsiirtoreittien luontoinventointien ja YVA-prosessien parissa. Tuulivoiman lisääntymisestä johtuen myös kantaverkon sähkönsiirtoreiteille tehdään paljon ympäristövaikutusten arviointeja.  Tämän lisäksi on jonkin verran luontoselvityksien tekoa kuntien ja kaupunkien uusille ja päivitettäville kaava-alueille. 

FCG vaikuttaa aika välittömältä työpaikalta. Täällä voit tarvittaessa soittaa suoraan toimitusjohtajalle, ja hommat hoituvat työkavereiden kanssa yhdessä sopien ilman juurikaan ylimääräistä byrokratiaa. Yksilöillä on paljon vapautta ja vastuuta. Kolikon kääntöpuolella näkyy toisinaan vaikeuksia hallita suuria kokonaisuuksia yli tiimi- ja liiketoiminta-alueiden rajojen ja myöskin niiden sisällä. Parasta täällä ovat ehdottomasti välittävät ja tsemppaavat työkaverit ja ilmapiiri, jossa meitä nuorempia tekijöitä arvostetaan ihan siinä missä vanhempia asiantuntijoitakin. 

Mitä missiomme Hyvän elämän tekijät sinulle merkitsee? 

Energiantuotantotavat muuttuvat ja kaupungit ja kunnat tarvitsevat alueita rakentamiseen. Työni kautta pystyn vaikuttamaan siihen, että arvokkaita luontokohteita huomioidaan tässä muutoksessa ja kasvussa. 

P.S. Kuvassa olen Metsämarssilla, jossa vaadittiin silloiselta hallitukselta vahvempia toimia metsien luontokadon pysäyttämiseksi. 

Titta Makkonen
Titta Makkonen
Ympäristöasiantuntija
Lähetä viesti