Ympäristökonsultointi

Ihmisjoukko kuvattuna suojatiellä ylhäältä päin
Uutinen

Kotitalouksien metalli- ja muovipakkausjätteen koostumusta tutkitaan kesällä

Asiakastarina

Fortum: Selvitys kalaston elinolosuhteiden parantamisesta Tainionkoskella

Tuulivoimala kesäisellä pellolla
Näkemyksiä

Onko ympäristövaikutusten arvioinnilla todella merkitystä?

Kiemurteleva tie metsän keskellä ilmasta kuvattuna
Näkemyksiä

Tieto lisää asiantuntijan tuskaa – Uuden tutkimustiedon hyödyntäminen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa

Näkemyksiä

Kunnilla on kokoaan suurempi mahdollisuus vaikuttaa alueen päästöihin

Uratarina

Tutustu FCG:läiseen! Titta Makkonen, Ympäristöasiantuntija, Ympäristöselvitykset

AA sakatti Mining Oy - asiakastarina
Asiakastarina

AA Sakatti Mining Oy: Sakatin kaivoshankkeen YVA-selostus ja selostuksen täydennys

Pirkanmaan ELY-keskus - asiakastarina
Asiakastarina

Pirkanmaan ELY-keskus: Demonstraatiohankkeessa pilaantunutta maaperää puhdistettiin biologisella menetelmällä

Tuulivoimala kesäisellä pellolla
Näkemyksiä

Näin luonnon monimuotoisuudesta pidetään huolta tuulivoimahankkeissa 

Näkemyksiä

Rannikkoseudun happamat sulfaattimaat vaativat erityishuomiota rakentamisessa

Henkilöitä kerääntynyt pöydän äärelle
Näkemyksiä

Pilaantuneen maaperän kunnostuksessa teknologia mahdollistaa vaativatkin projektit

Uratarina

Tutustu FCG:läiseen! Tommi Kaartinen, Tiimipäällikkö, Ympäristöselvitykset

Asiakastarina

Helsingin kaupunki: Pilaantuneen maaperän kunnostamista vaativissa olosuhteissa vilkkaalla kaupunkialueella – case Vilhovuorenkadun jatke

Näkemyksiä

Näin hyödynnät rahoitusinstrumentteja pilaantuneen maaperän puhdistamisessa

Asiakastarina

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto: Luonnon monimuotoisuusohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Uratarina

Ella Paasilinna, asiantuntija, ympäristöselvitykset

Uratarina

Soila Weeraratne, ympäristöasiantuntija, ympäristön kunnostus

Näkemyksiä

Kiertotalous rakentamisessa: kestävää tulevaisuutta rakentamassa