Ympäristökonsultointi

Kiemurteleva tie metsän keskellä ilmasta kuvattuna
Näkemyksiä

Tieto lisää asiantuntijan tuskaa – Uuden tutkimustiedon hyödyntäminen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa

Uratarina

Tutustu FCG:läiseen! Titta Makkonen, Ympäristöasiantuntija, Ympäristöselvitykset

AA sakatti Mining Oy - asiakastarina
Asiakastarina

AA Sakatti Mining Oy: Sakatin kaivoshankkeen YVA-selostus ja selostuksen täydennys

Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä
Näkemyksiä

Maaseudustako merkittävä energialähde?

Ilmakuva tuulivoimalasta pellolla
Uutinen

Webinaaritallenne: Turvallisuuskoordinaattorin rooli tuulipuiston pystytysvaiheessa

Asiakastarina

Case Tahkoluoto: Merituulivoimahankkeiden erityispiirteitä luvituksessa ja kaavoituksessa

Tuulivoimala kesäisellä pellolla
Näkemyksiä

Näin luonnon monimuotoisuudesta pidetään huolta tuulivoimahankkeissa 

Pisaroita tippuu vedenpinnalle
Uutinen

Vesihuollon saneeraustarpeet ja korjausvelka – välineitä selvittämiseen ja priorisointiin -webinaaritallenne 

Näkemyksiä

Rannikkoseudun happamat sulfaattimaat vaativat erityishuomiota rakentamisessa

Henkilöitä kerääntynyt pöydän äärelle
Näkemyksiä

Pilaantuneen maaperän kunnostuksessa teknologia mahdollistaa vaativatkin projektit

Asiakastarina

Helsingin kaupunki: Pilaantuneen maaperän kunnostamista vaativissa olosuhteissa vilkkaalla kaupunkialueella – case Vilhovuorenkadun jatke

Näkemyksiä

Näin hyödynnät rahoitusinstrumentteja pilaantuneen maaperän puhdistamisessa

Asiakastarina

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto: Luonnon monimuotoisuusohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Uratarina

Juuli Haapakoski, suunnittelija, vesi-liiketoiminta

Uratarina

Ella Paasilinna, asiantuntija, ympäristöselvitykset

Uratarina

Soila Weeraratne, ympäristöasiantuntija, ympäristön kunnostus

Näkemyksiä

Miten vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää?

Koivumetsä
Uutinen

Ilmastonmuutos huolettaa eniten suurissa kaupungeissa asuvia – vaikutuksia omaan asuinalueeseen pidetään hyvin todennäköisinä tulevaisuudessa