ilmakuva syksyisestä metsästä
Uratarina

Ella Paasilinna, asiantuntija, ympäristöselvitykset

Aalto-yliopistosta maanmittaustekniikan diplomi-insinööriksi valmistumassa oleva Ella Paasilinna työskentelee nuorempana asiantuntijana FCG Finnish Consulting Groupin ympäristöselvitysten liiketoiminnassa. Monialainen ja suuri suunnittelu- ja konsulttitalo mahdollistaa erilaisten urapolkujen kokeilemisen.

Paasilinna opiskeli alun perin maantiedettä Helsingin yliopistossa, mutta halu opiskella teknisempää alaa vei Aalto-yliopistoon ja Spatial planning and transportation engineering -koulutusohjelman pariin.

FCG:n Paasilinna löysi työpaikkailmoituksen kautta, kun etsi koulutustaan vastaavaa työtä. Hän aloitti elokuussa 2021 harjoittelijana, jonka jälkeen hän jatkoi vakituisessa työsuhteessa nuorempana asiantuntijana. Opinnot hän vei päätökseen töiden ohella ja valmistui DI:ksi Aalto-yliopistosta 8/2022.

Työpaikkahaastattelu antoi loistavan kuvan yrityskulttuurista

Jo työpaikkahaastattelussa Ella Paasilinna sai maistiaisen siitä, millainen yrityskulttuuri FCG:llä on.

”Vastassa oli rekrytoivan esihenkilön lisäksi kollega. En ollut kohdannut sellaista koskaan. Pääsin heti kyselemään siitä, millaista FCG:llä on työskennellä”, Paasilinna kertoo.

Paasilinna toteaa myös, että hänelle tuli tulevan kollegan läsnäolosta myös tunne, että tiimillä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa, eikä yrityksessä ole jyrkkää hierarkiaa.

”FCG on hyvä paikka oman unelmaduunin löytämiseen –
monipuolisessa talossa on paljon kehittymismahdollisuuksia.”

Urapolkujen rakentaminen on aidosti mahdollista

Kun Ella Paasilinnalta kysyy, mitä hän haluaa isona tehdä, häntä lähinnä naurattaa.

”En tiedä siitä, mutta ainakin täällä voi kokeilla erilaisia suuntia. Täällä on mahdollista kehittää osaamistaan. Nyt työskentelen ympäristöselvitysten liiketoiminnassa, mutta tiedän, että tulevaisuudessa minulla voisi mahdollisuus työskennellä myös esimerkiksi kaupungistumisen liiketoiminnassa”, Paasilinna pohtii.

Parasta FCG:llä Paasilinnan mielestä onkin monipuolisuus.

FCG:n missio ”Hyvän elämän tekijät” näkyy aidosti työntekijälle

”Hyvän elämän tekeminen näkyy meillä työntekijöille paitsi hankkeiden kautta, myös siinä, miten töitä tehdään”, Ella Paasilinna sanoo.

”Projektit, joita täällä tehdään, ovat aidosti vaikuttavia. Itse teen paljon töitä esimerkiksi uusiutuvan energian lisäämisen kanssa. Mutta sen lisäksi minulla on työntekijänä oikeasti mahdollisuus joustavuuteen ja itsenäisyyteen. Voin muotoilla itse omaa työtäni ja sen tekemisen tapaa.”
 

Ella Paasilinna on yksi FCG:n viidestä ehdokkaasta SKOL:n Vuoden Nuoreksi Konsultiksi vuonna 2022.