Melun ja ilmanlaadun hallinta

Melun ja ilmanlaadun hallinta edistää hyvinvointia.

Ilmakuva risteyksestä kaupungissa

Huonon ilmanlaadun ja melun monet kielteiset vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen tunnetaan tänä päivänä jo hyvin. Niistä ei ole haittaa vain ihmiselle, vaan myös luonnonympäristölle. 
 

Kaavoituksella on merkittävä rooli meluhaittojen ennaltaehkäisemisessä   

Melua voi kantautua useista eri lähteistä, kuten liikenteestä, teollisuuslaitoksista, rakennustyömaista ja ulkoilmatapahtumista. Tärinän ja runkomelun tyypillisimpiä lähteitä ovat raideliikenne, raskas tieliikenne ja maarakentaminen. 

Melunäkökulma on syytä huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta se voidaan huomioida asianmukaisella tarkkuudella. Tehokas keino sekä ennaltaehkäistä meluongelmien syntymistä että ratkaista niitä on kaavoittaa alueet niin, että mahdolliset ongelmat estetään jo ennakkoon: esimerkiksi melua aiheuttavien kohteiden sijoittaminen mahdollisimman kauas asutuksesta voidaan huomioida jo yleiskaavavaiheessa. Tarvittaessa voidaan varata tilaa myös meluesteille.

Meluntorjuntatoimet astuvat kuvaan, jos haittoja ei ole onnistuttu ennaltaehkäisemään.  

Teollisuusmelua voidaan torjua yksinkertaisesti vaimentamalla sen lähdettä. Liikennemelun kohdalla tulee kysymykseen lähinnä rakenteiden sijoittelu, maaston muotoilu meluvalleiksi tai kapeammissa paikoissa meluseinät.

Hyvä ilmanlaatu ei ole itsestäänselvyys 

Vaikka suomalaiset saavatkin nauttia maailman puhtaimmasta ilmasta ja ilmanlaatu myös muualla Euroopassa on parantunut huomattavasti viime vuosien aikana, ovat ilman epäpuhtaudet ja erityisesti pienhiukkaset silti terveysriski myös suomalaisille. Näiden haittojen ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää, että ilmanlaatua mitataan ja mallinnetaan luotettavasti, ja ilmanlaatua heikentävät tekijät tunnistetaan. Kokeneet asiantuntijamme auttavat niin julkista kuin yksityistä sektoria ilmanlaatuun liittyvissä kysymyksissä.

Monialainen kumppani melun ja ilmanlaadun hallintaan 

Kattava palveluvalikoimamme ja laaja-alainen osaamisemme mahdollistavat sen, että mahdolliset haitat voidaan ottaa huomioon parhaimmillaan jo kaavoitusvaiheessa. Yhdistämme myös kaavoittajat sekä päästöjen asiantuntijat, mikä takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tuotamme ympäristömelumittauksia ja -mallinnuksia sekä meluselvityksiä. Lisäksi laadimme meluntorjunta- ja toimenpidesuunnitelmia. Meiltä saat myös ilmanlaatuun liittyvät selvitykset. Yleensä ilmanlaatuselvityksissä keskitytään hiukkaspäästöihin: pölyyn, leijuviin ja pienhiukkasiin. 


Tutustu palveluihimme

Pyöräilijä keltaisessa takissa vilahtaa kameran ohitse kaupungissa

Meluun ja ilmanlaatuun liittyvät selvitykset ja mittaukset auttavat tunnistamaan rakennetun ympäristön aiheuttamien haittojen riskit. Tulosten avulla voidaan etsiä ratkaisuja, joilla haitat saadaan minimoitua. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti