Melun ja ilmanlaadun hallinta

Hallitsemalla melua ja parantamalla ilmanlaatua luomme hyviä elinympäristöjä

Ilmakuva risteyksestä kaupungissa

Ratkomme melun ja ilmanlaadun haasteita   

Melua voi kantautua useista eri lähteistä, kuten liikenteestä, teollisuuslaitoksista, rakennustyömaista ja ulkoilmatapahtumista. Tärinän ja runkomelun tyypillisimpiä lähteitä ovat raideliikenne, raskas tieliikenne ja maarakentaminen. Myös ilman epäpuhtaudet ja erityisesti pienhiukkaset ovat terveysriski suomalaisille, vaikka olemmekin saaneet nauttia globaalilla tasolla hyvästä ilmanlaadusta.  

Hyvä elinympäristö ei synny vahingossa – se vaatii aktiivisia tekoja, joissa haluamme olla asiakkaidemme tukena.   

FCG on kokenut kumppani kaikkiin melun ja ilmanlaadun hallintaan liittyvissä hankkeissa. Kattava palveluvalikoimamme ja laaja-alainen osaamisemme mahdollistavat sen, että mahdolliset haitat voidaan ottaa huomioon parhaimmillaan jo kaavoitusvaiheessa. Meillä kaavoituksen ja päästöjen asiantuntijat työskentelevät saman katon alla, mikä takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.  

Melun ja ilmanlaadun hallinnan palvelumme
  • Ympäristömelumittaukset ja -mallinnukset sekä meluselvitykset  
  • Meluntorjunta- ja toimenpidesuunnitelmat 
  • Ilmanlaatuun liittyvät selvitykset (hiukkaspäästöt: pöly, leijuvat ja pienhiukkaset) 

Miten melua ja ilmanlaadun haasteita ratkotaan?  

Kokeneet asiantuntijamme auttavat niin julkista kuin yksityistä sektoria ilmanlaatuun ja meluun liittyvissä kysymyksissä. Keinoja paremman tilanteen saavuttamiseksi on monia. 

Melunäkökulma on syytä huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta se voidaan huomioida asianmukaisella tarkkuudella. Tehokas keino sekä ennaltaehkäistä meluongelmien syntymistä että ratkaista niitä on kaavoittaa alueet niin, että mahdolliset ongelmat estetään jo ennakkoon: esimerkiksi melua aiheuttavien kohteiden sijoittaminen mahdollisimman kauas asutuksesta voidaan huomioida jo yleiskaavavaiheessa. Tarvittaessa voidaan varata tilaa myös meluesteille. 

Meluntorjuntatoimet astuvat kuvaan, jos haittoja ei ole onnistuttu ennaltaehkäisemään.   

Teollisuusmelua voidaan torjua yksinkertaisesti vaimentamalla sen lähdettä. Liikennemelun kohdalla tulee kysymykseen lähinnä rakenteiden sijoittelu, maaston muotoilu meluvalleiksi tai kapeammissa paikoissa meluseinät. 

Heikentyneen ilmanlaadun haittojen ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää, että ilmanlaatua mitataan ja mallinnetaan luotettavasti, ja ilmanlaatua heikentävät tekijät tunnistetaan. Tässä osaavat ammattilaisemme ovat arvokas lisä hankkeellenne. 

Tutustu palveluihimme


Pyöräilijä keltaisessa takissa vilahtaa kameran ohitse kaupungissa

Meluun ja ilmanlaatuun liittyvät selvitykset ja mittaukset auttavat tunnistamaan rakennetun ympäristön aiheuttamien haittojen riskit. Tulosten avulla voidaan etsiä ratkaisuja, joilla haitat saadaan minimoitua. 

Tutustu tekemäämme työhön

Yksi Tampereen seudun suurimmista maankäytön kehittämishankkeista liittyy Nurmi-Sorilan kaupunginosan suunnitteluun. Lue, miten vastasimme osayleiskaavan laadinnasta ja olimme näin mukana Tampereen kehityksen ja kasvun tukemisessa.

Kiinnostuitko melun ja ilmanlaadun hallinnan palveluistamme?  

<strong>Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kerromme mielellämme lisää.  </strong>

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kerromme mielellämme lisää.  

Ville Nikkilä
Ville Nikkilä
Liiketoimintajohtaja, Ympäristöselvitykset
Lähetä viesti