Satamat ja vesiväylät

Satamat ja vesiväylät

Aerial view of calm aurojoki river and Swan of Finland sailing ship at dawn in Turku, Finland

Satama- ja vesirakenteet on suunniteltava kestämään ympäristön rasitusta, sillä vedellä on voimakas kuluttava vaikutus rakenteisiin. Onnistunut yleissuunnitelma on sataman, laiturin, rantarakenteen ja vesiväylän toimivuuden edellytys.

Väyläviraston luotettu kumppani 

Satamien, satamarakenteiden, laitureiden, rantarakenteiden sekä muiden vesirakenteiden suunnittelussa tarvitaan monipuolista tietoa niiden toiminnasta, ympäristöolosuhteiden vaikutuksista, erilaisista teknisistä ratkaisuista sekä kustannuksista.  

Olemme asiakkaan tukena kaikissa satamarakenteiden ja vesiväylien suunnittelutarpeissa – suunnitteluosaamisemme on vankkaa ja asiantuntijamme maamme kokeneimpia.  

Tarjoamme satama- ja vesirakenteiden monipuolista suunnitteluosaamista: 

 • Satamien, laitureiden, ym. vesirakenteiden sekä vesiväylien suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät 
 • Kauppamerenkulun ja matkustajaliikenteen satamat 
 • Laitureiden, rantamuurien ja muiden rantarakenteiden nykytilatarkastukset ja kuntoarviot sekä korjaussuunnitelmat 
 • Satamiin ja satamarakenteisiin liittyvät selvitykset 
 • Kauppamerenkulun väylien väylä- ja ruoppaussuunnittelu, väyläpäätösasiakirjat/-esitykset 
 • Veneväylien väylä- ja ruoppaussuunnitelmat sekä väyläesitykset 
 • Venesatamat ja -laiturit sekä veneluiskat
 • Huolto-, nosto- ja polttoainelaiturit
 • Yhteysalus- ja tielaiturit sekä lastausrampit
 • Teräsbetoniponttonit 
 • Viranomaissatamat ja kalasatamat
 • Kanavat ja venesulut 
 • Aallonmurtajat 
 • Ranta-alueet ja rantamuurit 
 • Läjitysalueet 
 • Patorakenteet ja patoturvallisuus; patojen vuosi- ja määräaikaistarkastukset sekä rakenteiden kuntoarviot
 • Kalatiet ja pohjapadot
 • Vesilain mukaiset hakemussuunnitelmat 

Muutokset vesiväylillä vaativat tarkkaa suunnittelua 

Jos vesiväylää halutaan syventää tai leventää, on suunnittelu tehtävä tarkkaan ennen ruoppausta. Pohjasta löytyvät rakenteet, lohkareet, pohjasedimentin sisällöt sekä mahdolliset ympäristövaikutukset on selvitettävä ennen väylähankkeen vesilain mukaisen lupahakemuksen laadintaa. FCG:stä löytyy asiantuntijoita myös luontoselvitysten laadintaan aina Natura-arvioinneista YVA-selvityksiin.

Meidän kauttamme on saatavissa tarvittavat tutkimukset satamakohteiden sekä vesiväylien sedimenttinäytteiden ottamiseen.

Laaja-alaisena kumppanina meiltä löytyy tarvittava osaaminen, liittyivät kysymyksesi sitten rakenteellisiin tai ympäristöä koskeviin aiheisiin. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!

Markku Vähäkäkelä
Markku Vähäkäkelä
Projektijohtaja
Lähetä viesti