Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä
Asiakastarina

Kovjoki Vattenilla otettiin käyttöön uusi biologinen vedenkäsittely – lopputuloksena kustannustehokkuutta ja ilmastoystävällisyyttä

Jepualla Uudenkaarlepyyn kunnassa sijaitseva, Kovjoki Vatten Oy Ab:n pohjavesilaitoksella oli nopeasti vuonna 2017 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen törmätty veden laatuongelmiin. Laitoksen prosessissa oli ongelmia, eikä verkostoon pumpattavan veden laatu täyttänyt enää talousveden laatutavoitteita. Raakaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet sekä orgaaninen aines olivat nousseet niin korkeiksi, ettei laitos pystynyt enää käsittelemään niitä. Kovjoki Vatten lähti kartoittamaan yhteistyökumppaneita avoimen ratkaisumallikilpailun kautta. Tarjouksessa oli olennaista huomioida toteutettavuus, investoinnin suuruus sekä käyttökustannukset.

FCG:n yhteistyökumppani Allwatec Oy on kehittänyt humuspitoisille pohjavesille biologisen raudanpoistomenetelmän, johon FCG:llä oli perehdytty. Tämä uusi menetelmä nähtiin mahdolliseksi ratkaisuksi asiakkaan haasteiden voittamiseen. Ensimmäiseksi askeleeksi tarjottiin menetelmän pilottikokeita yhteistyössä Allwatecin kanssa. Näiden tulosten pohjalta tehtiin prosessimitoitus ja esisuunnittelu. Pilottikokeita jatkettiin vielä toisella jaksolla, ja tällöin mukaan osallistui asiakkaan motivoitunutta ja asiasta kiinnostunutta henkilöstöä. Nämä pilottikokeet auttoivat löytämään oikeanlaiset ratkaisut sekä lähtötiedot mitoitukselle.

Esisuunnitteluvaihetta seurasi toteutussuunnittelu. Olemassa olevan laitoksen tiloihin saatiin suunniteltua tarvittava prosessilaitteisto, eikä laitosta tarvinnut laajentaa kuin kemikaalitilan osalta. Turvallisuus- ja hygieniasyistä se toteutettiin erillisenä tilana. Lisäksi laitokselle suunniteltiin laajennusvaraus, joka on tarvittaessa helppo toteuttaa vedentarpeen kasvaessa.

FCG oli mukana hankkeessa aina esisuunnitteluvaiheesta rakennus- ja käyttöönottovaiheeseen asti.

”Laitoksen toimintaa on seurattu tiiviisti käyttöönoton jälkeen. Laitoksen tehokkuus on yllättänyt meidät kaikki”, toteaa Kovjoki Vatten Oy Ab:n käyttöpäällikkö Harry Holmqvist.

”Kovjoki Vattenin oma sitoutuneisuus uudenlaisen menetelmän kokeiluun oli merkittävässä roolissa koko projektin onnistumiselle. Asiantuntemukseemme luotettiin, ja kun tämä yhdistettiin motivoituneeseen asiakkaaseen, lopputulos oli loistava”, sanoo projektia johtanut FCG:n Mikko Laine. ”Kokonaisuudessaan projekti on ollut opettavainen kokemus kaikille osapuolille. Tämän projektin pohjalta lähdimme myös rakentamaan konseptia yhteistyökumppanimme Allwatec Oy:n kanssa voidaksemme tuottaa tehokkaampia investointi- ja käyttökustannuksiltaan edullisempia pohjavesilaitoksia vaativille pohjavesille. Menetelmä mahdollistaa sellaisten pohjavesien hyödyntämisen, joita aiemmin ei ole ollut kannattavaa hyödyntää. Moni vanha laitos on tulossa tiensä päähän ja Suomen vesihuolto on monella tavalla käännekohdassa. Biologinen menetelmä olisi järkevä ratkaisu monessa kohteessa. Lisäksi on tärkeä huomata, että perinteisiin kemiallisiin laitoksiin verrattuna biologinen vedenkäsittely on hiilijalanjäljeltään pienempi. Kyse on siis voittavasta valinnasta niin kustannusten kuin ilmaston näkökulmasta”, Laine summaa.