Koulutusohjelmat ja valmennukset

Koulutusohjelmat ja valmennukset yksilölliseen kouluttautumiseen.

FCG on Suomen johtava kunta-alan täydennyskouluttaja. Laadukkaat koulutusohjelmamme ja johtamisvalmennuksemme antavat eväät vaikuttavaan työhön kunnan tai hyvinvointialueen eri tehtävissä. 

Koulutusohjelmat 

Koulutusohjelmamme ovat huolella koostettuja koulutuspaketteja, joiden avulla päivität osaamistasi tehokkaasti ja joustavasti. Monet koulutusohjelmamme yhdistävät itsenäistä työskentelyä ja ryhmätyötä, ja sisältävät sekä etä- että lähiopetusosuuksia. Koulutusohjelmissamme saat uusinta tietoa, verkostoidut, tapaat alasi johtavia asiantuntijoita ja vertailet kokemuksia.  

Koulutusohjelmamme kattavat monia aloja, mm. 

 • taloushallinto 
 • digi, IT ja turvallisuus 
 • esihenkilötyö 
 • hallinto- ja lakiasiat  
 • sosiaali- ja terveydenhuolto 

Tarjontaamme kuuluu myös Kuntaliiton sertifioima, arvostettu Kho-opintokokonaisuus, joka on suunniteltu kuntayhtiöiden kanssa työskenteleville: hallituksen jäsenille ja puheenjohtajille, toimivan johdon edustajille sekä konserniohjauksen vastuuhenkilöille. Kho-opintokokonaisuuden voi suorittaa avoimena tai organisaatiolle räätälöitynä tilauskoulutuksena.

Johtamisen valmennusohjelmat 

Johtamisen valmennusohjelmat tarjoavat kuntien johdolle ja päättäjille eväitä oman johtajuuden kehittämiseen ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Valmennusohjelmat on kehitetty kolmelle kuntien ja kuntayhtymien kohderyhmälle: kuntajohdolle, kuntapuheenjohtajille sekä esihenkilöille ja keskijohdolle. Tarjontaa on laajennettu myös hyvinvointialueiden puheenjohtajille sekä esihenkilöille ja keskijohdolle. Johdon osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen luovat perustaa toimivalle organisaatiolle.

Johtajana hyödyt laadukkaasta valmennuksesta monin tavoin. Huippuluennoitsijat tarjoavat uutta tietoa sekä rohkeita avauksia, ja verkostoitumalla voit oppia myös vertaistesi kokemuksista. Opit johtamaan ammatillisia ja poliittisia prosesseja, ja saat uusia oivalluksia ja työkaluja, jotka auttavat organisaatiosi kehittämisessä. Myös yksilölliset johtamiskykysi kehittyvät henkilökohtaisen sparrauksen myötä. 

Valmennusohjelmat tuotetaan yhdessä Kuntaliiton kanssa. Kuntaliitto myöntää valmennuksen suorittaneille kuntajohtamisen sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus valmiudesta toimia kuntajohdon vaativissa tehtävissä.

Tarjoamme valmennuksia myös tilauskoulutuksena

EKJ Esihenkilöiden ja keskijohdon johtamisvalmennus

EKJ-valmennus on Suomen korkeatasoisin kunta-alan ja hyvinvointialueiden esihenkilöiden ja keskijohdon valmennus. Ohjelman tavoitteena on omassa johtajuudessa kasvaminen ja kehittyminen, joka tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennuksen vaikuttavuus osallistuvalle organisaatioille vahvistuu, kun mukana on useita esihenkilöitä samasta organisaatiosta. 

Kuntaliitto myöntää ohjelman suorittaneille EKJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia julkisen sektorin esihenkilötehtävissä sekä kehittää omaa työyhteisöään ja osaamistaan. Sertifikaattiin on oikeutettu henkilö, joka on osallistunut valmennusohjelman lähijaksoille ja suorittanut jaksojen välillä annetut välitehtävät. Suomessa on tällä hetkellä jo yli 570 sertifioitua kunta-alan esihenkilöä.

EKJ tarjoaa osallistujille:

 • työkaluja oman johtajuuden tunnistamiselle ja kehittämiselle 
 • tukea esihenkilötaitoihin palveluiden ja työn muutoksessa 
 • mahdollisuuden pysähtyä keskustelemaan, verkostoitua ja saada vertaistukea sekä ohjattua ryhmäcoachausta.

Lue miten EKJ-valmennusta on hyödynnetty esihenkilötyön osaamisen kehittämisen tukena Kymsotessa (nyk. Kymenlaakson hyvinvointialue) >

Lue lisää EKJ-valmennuksesta →

Lataa EKJ-valmennusesite

KJ Kuntajohdon johtamisvalmennus

KJ-valmennus tarjoaa uutta tietoa ja rohkeita avauksia, verkostoitumista ja vertaisoppimista sekä yksilöllistä kehittymistä tukevaa sparrausta ja välineitä johtajana kehittymiseen.  

KJ-johtamisvalmennus on tarkoitettu kunnanjohtajille sekä johtaville viranhaltijoille, jotka toimivat kunnan johtoryhmässä. Suosittelemme, että ohjelmaan osallistuu useampi henkilö samasta johtoryhmästä. Tällöin kuntakohtainen kehittäminen valmennuksen oppien inspiroimana mahdollistuu parhaiten. 

KJ-johtamisvalmennus sisältää:

 • Kolme lähijaksoa (yhteensä 8 päivää) valmennusmateriaaleineen
 • Verkko-oppimisympäristön, joka tukee ohjelman teemoihin syventymistä lähijaksojen välillä sekä oman johtajuuden kehittämistä ajasta ja paikasta riippumatta 
 • Lounaat ja illalliset vertaiskeskusteluineen 
 • Jokaiselle osallistujalle toteutettavan kehittävän johtamisen 360-arvion sekä oman johtamisen analyysin ja henkilökohtaisen kehityssuunnitelman

Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kuntajohdon vaativissa tehtävissä. Sertifikaatin saa osallistumalla valmennuksen jaksoille ja suorittamalla jaksojen välillä annettavat välitehtävät. Suomessa on tällä hetkellä jo yli 130 sertifioitua kuntajohtajaa.

Lue miten KJ-alumnit Tuomas Lohi Kempeleen kunnasta ja Tero Anttila Vantaan kaupungista kuvaavat valmennusmatkaansa ja millaisia hyötyjä he kokevat saaneensa valmennuksesta >

Lue lisää KJ-valmennuksesta →

Lataa KJ-valmennusesite

KPJ Kunta- ja hyvinvointialuepuheenjohtajan johtamisvalmennus

Johtamisvalmennus on tarkoitettu hyvinvointialueiden sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille sekä osa-aikaisille puheenjohtajille. Suomessa on tällä hetkellä jo yli 200 sertifioitua kuntapuheenjohtajaa. 

KPJ-valmennus käsittelee monia tärkeitä teemoja:

 • Hyvinvointialueen sekä kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtaminen 
 • Tulevaisuuden kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä sekä strateginen johtaminen 
 • Kaksoisjohtaminen, hyvä hallitus- ja valtuustotyöskentely sekä menestyksellisen johtamisen pelisäännöt 
 • Johtamisen monipuoliset työkalut 
 • Oman johtamisen hallinta 
 • Viestintä ja vuorovaikutus – maine, teot ja seuraukset

KPJ-valmennus sisältää: 

 • Kolme lähijaksoa (á kaksi päivää) materiaaleineen
 • DiSC-toimintatyylianalyysi ja henkilökohtainen palautekeskustelu
 • Henkilökohtainen johtajuuden kehittymissuunnitelma 
 • Illalliset vertaiskeskusteluineen 
 • Sähköinen oppimisalusta, joka mahdollistaa: 
  • keskustelun ja verkostoitumisen myös jaksojen välillä 
  • henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman aktiivisen kirjoittamisen ja reflektoinnin 
  • jaksojen teemoja täydentävän sisällön hyödyntämisen ajasta ja paikasta riippumatta

Kuntaliitto myöntää osallistuneille KPJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia puheenjohtajan vaativissa tehtävissä. Sertifikaatin saa osallistumalla valmennuksen lähijaksoille ja kirjoittamalla henkilökohtaisen johtajuuden kehittymissuunnitelman.

Lue lisää KPJ-valmennuksesta →

Lataa KPJ-valmennusesite

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!

Leena-Kaisa Pantsu
Leena-Kaisa Pantsu
Asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti