Koulutusohjelmat ja valmennukset

Koulutusohjelmat ja valmennukset yksilölliseen kouluttautumiseen.

Kaksi henkilöä kävelemässä valaistussa tunnelissa

FCG on Suomen johtava kunta-alan täydennyskouluttaja. Laadukkaat koulutusohjelmamme ja johtamisvalmennuksemme antavat eväät vaikuttavaan työhön kunnan tai hyvinvointialueen eri tehtävissä. 

Koulutusohjelmat 

Koulutusohjelmamme ovat huolella koostettuja koulutuspaketteja, joiden avulla päivität osaamistasi tehokkaasti ja joustavasti. Monet koulutusohjelmamme yhdistävät itsenäistä ja ryhmätyötä, ja sisältävät sekä etä- että lähiopetusosuuksia. Koulutusohjelmissamme saat uusinta tietoa, verkostoidut, tapaat alasi johtavia asiantuntijoita ja vertailet kokemuksia.  

Koulutusohjelmamme kattavat monia aloja, mm. 

 • taloushallinto 
 • digi, IT ja turvallisuus 
 • esihenkilötyö 
 • hallinto- ja lakiasiat  
 • sosiaali- ja terveydenhuolto 

Tarjoamme myös Kuntaliiton sertifioiman, arvostetun Kho-opintokokonaisuuden, joka on suunniteltu kuntayhtiöiden kanssa työskenteleville: hallituksen jäsenille ja puheenjohtajille, toimivan johdon edustajille sekä konserniohjauksen vastuuhenkilöille. Kho-opintokokonaisuuden voi suorittaa avoimena tai organisaatiolle räätälöitynä tilauskoulutuksena. 

Johtamisen valmennusohjelmat 

Johtamisen valmennusohjelmat tarjoavat kuntien päättäjille laadukasta johtamisen valmennusta ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Valmennusohjelmat on kehitetty kolmelle kuntien ja kuntayhtymien kohderyhmälle: kuntajohdolle, kuntapuheenjohtajille sekä esimiehille ja keskijohdolle. Tarjontaa on myös laajennettu hyvinvointialueiden puheenjohtajille sekä esimiehille ja keskijohdolle. Johdon osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen luovat perustaa toimivalle organisaatiolle.  

Johtajana hyödyt valmennuksesta monin tavoin. Huippuluennoitsijat tarjoavat uutta tietoa sekä rohkeita avauksia, ja verkostoitumalla voit oppia myös vertaistesi kokemuksista. Opit johtamaan ammatillisia ja poliittisia prosesseja, ja saat uusia oivalluksia ja työkaluja, jotka auttavat organisaatiosi kehittämisessä. Myös yksilölliset johtamiskykysi kehittyvät henkilökohtaisen sparrauksen myötä. 

Valmennusohjelmat tuotetaan yhdessä Kuntaliiton kanssa. Kuntaliitto myöntää valmennuksen suorittaneille kuntajohtamisen sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus valmiudesta toimia kuntajohdon vaativissa tehtävissä. 

Tarjoamme valmennuksia myös tilauskoulutuksena

Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus (EKJ)

EKJ-valmennus on Suomen korkeatasoisin kunta-alan esimiesten ja keskijohdon valmennus. Tarjontaa on myös laajennettu hyvinvointialueiden esimiehille ja keskijohdolle. Ohjelman tavoitteena on omassa johtajuudessa kasvaminen ja kehittyminen, joka tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä. Valmennuksen vaikuttavuus osallistuvalle organisaatioille vahvistuu, kun mukana on useita esimiehiä samasta organisaatiosta. 

Kuntaliitto myöntää ohjelman suorittaneille EKJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia julkisen sektorin esimiestehtävissä sekä kehittää omaa työyhteisöään ja osaamistaan. Sertifikaattiin on oikeutettu henkilö, joka on osallistunut valmennusohjelman lähijaksoille ja suorittanut jaksojen välillä annetut välitehtävät. Suomessa on tällä hetkellä jo yli 560 sertifioitua kunta-alan esimiestä. 

EKJ tarjoaa osallistujille 

 • työkaluja oman johtajuuden tunnistamiselle ja kehittämiselle 
 • tukea esihenkilötaitoihin palveluiden ja työn muutoksessa 
 • mahdollisuuden pysähtyä keskustelemaan, verkostoitua ja saada vertaistukea sekä ohjattua ryhmäcoachausta 

Lue lisää kunta-alan EKJ-valmennuksesta →
Lue lisää hyvinvointialueiden EKJ-valmennuksesta →

Kuntajohdon johtamisvalmennus (KJ)

KJ-valmennus tarjoaa uutta tietoa ja rohkeita avauksia, verkostoitumista ja vertaisoppimista sekä yksilöllistä kehittymistä tukevaa sparrausta ja välineitä johtajana kehittymiseen.  

KJ-johtamisvalmennus on tarkoitettu kunnanjohtajille sekä johtaville viranhaltijoille, jotka toimivat kunnan johtoryhmässä. Suosittelemme, että ohjelmaan osallistuu useampi henkilö samasta johtoryhmästä. Tällöin kuntakohtainen kehittäminen valmennuksen oppien inspiroimana mahdollistuu parhaiten. 

KJ-johtamisvalmennus sisältää: 

 • Kolme lähijaksoa (yhteensä 7 päivää) ja yhden etäpäivän valmennusmateriaaleineen
 • Verkko-oppimisympäristön, joka tukee ohjelman teemoihin syventymistä lähijaksojen välillä sekä oman johtajuuden kehittämistä ajasta ja paikasta riippumatta 
 • Lounaat ja illalliset vertaiskeskusteluineen 
 • Jokaiselle osallistujalle toteutettavan kehittävän johtamisen 360-arvion sekä oman johtamisen analyysin ja henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman

Kuntaliitto myöntää osallistuneille KJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kuntajohdon vaativissa tehtävissä. Sertifikaatin saa osallistumalla valmennuksen jaksoille ja kirjoittamalla henkilökohtaisen johtajuuden kehittymissuunnitelman. Suomessa on tällä hetkellä jo yli 120 sertifioitua kuntajohtajaa. 

Lue lisää KJ-valmennuksesta →

Kunta- ja hyvinvointialuepuheenjohtajan johtamisvalmennus (KPJ)

Johtamisvalmennus on tarkoitettu hyvinvointialueiden sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille sekä osa-aikaisille puheenjohtajille. Suomessa on tällä hetkellä jo yli 200 sertifioitua kuntapuheenjohtajaa. 

KPJ-johtamisvalmennus käsittelee monia tärkeitä teemoja: 

 • Hyvinvointialueen sekä kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtaminen 
 • Tulevaisuuden kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä sekä strateginen johtaminen 
 • Kaksoisjohtaminen, hyvä hallitus- ja valtuustotyöskentely sekä menestyksellisen johtamisen pelisäännöt 
 • Johtamisen monipuoliset työkalut 
 • Puheenjohtaja muutoksen tekijänä ja toteuttajana 
 • Viestintä ja vuorovaikutus – maine, teot ja seuraukset
   

KPJ-johtamisvalmennus sisältää: 

 • Kolme lähijaksoa (á kaksi päivää) materiaaleineen. 
 • Henkilökohtainen johtajuuden kehittymissuunnitelma 
 • Illalliset vertaiskeskusteluineen 
 • Sähköinen oppimisalusta, joka mahdollistaa: 
  • keskustelun ja verkostoitumisen myös jaksojen välillä 
  • henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman aktiivisen kirjoittamisen ja reflektoinnin 
  • jaksojen teemoja täydentävän sisällön hyödyntämisen ajasta ja paikasta riippumatta
    

Kuntaliitto myöntää osallistuneille KPJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia puheenjohtajan vaativissa tehtävissä. Sertifikaatin saa osallistumalla valmennuksen lähijaksoille ja kirjoittamalla henkilökohtaisen johtajuuden kehittymissuunnitelman.

Lue lisää KPJ-valmennuksesta →

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää!

Leena-Kaisa Pantsu
Leena-Kaisa Pantsu
Asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti