Kolme henkilöä keskustelemassa
Asiakastarina

Case Kymsote: EKJ-valmennus esihenkilötyön tukena

Kymsote – Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä esihenkilötyön osaamisen kehittämistä on toteutettu EKJ-valmennuksen avulla. Valmennuksella on haluttu pureutua etenkin geneerisiin johtamistaitoihin, jotka kumuloituvat myös arkiseen esihenkilötyöhön.

Mikä EKJ-valmennus?

EKJ-valmennus on Kuntaliiton sertifioima kunta-alan esihenkilöiden ja keskijohdon valmennusohjelma. Ohjelman tavoitteena on omassa johtajuudessa kasvaminen ja kehittyminen. Samalla se tukee myös organisaation johtamisen kehittämistä.

Esihenkilöt saavat valmennuksesta työkaluja oman johtajuuden tunnistamiselle ja kehittämiselle, tukea esihenkilötaitoihin alati muuttuvassa toimintaympäristössä, mahdollisuuden pysähtyä keskustelemaan, verkostoitumaan ja saamaan vertaistukea sekä ohjattua ryhmäcoachausta. Valmennuksen vaikuttavuus organisaatioon on sitä syvempää, mitä enemmän esihenkilöitä valmennukseen organisaatiosta osallistuu.

Esihenkilötyön kehittäminen EKJ-valmennuksen avulla

Kymsotelta osallistui toistakymmentä esihenkilöä vuoden 2022 EKJ-valmennukseen. Valmennukseen päädyttiin, sillä organisaatiossa oli halu kehittää esihenkilötyötä ja -osaamista.

– Johtaminen on geneerinen taito. EKJ-valmennuksen avulla halusimme organisaationa keskittyä esihenkilötyön osaamisen kehittämisen isompiin linjoihin, koulutuspäällikkö Veera Partanen Kymsotesta kertoo.

Kymsoten päätös osallistua FCG:n tuottamaan valmennukseen oli jatkumoa yhteistyölle.

– Olemme tehneet aiempaa yhteistyötä FCG:n kanssa, joten valmennukseen osallistuminen oli siihen luonnollinen jatkumo, Veera Partanen taustoittaa päätökseen vaikuttaneita tekijöitä.

– EKJ valmennukseen on osallistunut esihenkilöitä myös Kymsoten edeltäjäorganisaatiosta jo useampana vuonna peräkkäin, osaamisen johtaja Maija Kaltakari täsmentää.

Yhteistyö sai edelleen hyvää jatkumoa, sillä valmennus päättyi valmennukseen osallistuneiden esihenkilöiden sertifiointitilaisuuteen, jossa innostumisen ja onnistumisen tunteet olivat käsinkosketeltavissa.    

Valmennuksesta oppia, ideoita ja työkaluja omaan työhön

Kymsoten EKJ-valmennukseen osallistuneet esihenkilöt pitivät valmennusohjelmaa hyvänä kokonaisuutena. Erityisen iloisia esihenkilöt olivat siitä, että valmennuksessa pääsi pysähtymään ja sai hetken aikaa keskittyä vain käsiteltäviin aiheisiin. Aiheista sai hyviä työkaluja ja taitoja omaan työhön.

– Valmennuksessa käytiin läpi esihenkilötehtävää monesta näkökulmasta eri tasoilla ja siitä sai käytännön työvälineitä omaan päivittäisjohtamiseen, summaa palvelupäällikkö Jenni Yläjääski valmennuksen antia.

Myös kouluttajat saivat osallistujilta kiitosta.

– Valmennuksessa oli todella laadukkaita ja innostavia kouluttajia. Muun muassa lean ajattelutapani otti roiman harppauksen erityisesti siitä lähtökohdasta, kuinka tärkeää on tuottaa arvoa asiakkaalle, Jenni Yläjääski toteaa tyytyväisenä.

Oman organisaation toimijoiden kesken syntyi myös koheesiota pitkään jatkuneen etätyön jälkeen.

– Yhteisöllisyys ja yhteistyö oman organisaation toimijoiden kanssa lisääntyi huimasti, kun korona-aikana on tehty yhteistyötä vain Teamsin välityksellä, Jenni Yläjääski iloitsee.

Valmennuksessa opittuja ja oivallettuja asioita aiotaan käsitellä tulevaisuudessa organisaation tiimivastaavien ja muiden esihenkilöiden kanssa.

– EKJ-valmennuksesta saatuja työkaluja olisi tarkoitus viedä eteenpäin myös niille organisaation esihenkilöille, jotka eivät osallistuneet valmennukseen. Kenties järjestämme organisaation oman esihenkilöpäivän tai sparrailukerran, jossa puhutaan asioista oman organisaation näkökulmasta, Veera Partanen pohdiskelee.

Valmennuksessa loppureflektointi jäi vähälle, mutta organisaation omat esihenkilöpäivät antanevat tilaa syvemmälle organisaatiokohtaiselle reflektoinnille. Tällöin EKJ-valmennuksella on saavutettu se, mitä sillä lähdettiin tavoittelemaan; esihenkilön oman johtajuuden tunnistamista ja kehittämistä oman organisaation toimintaympäristössä. 

Kiinnostuitko EKJ-valmennuksesta? Ota yhteyttä!

Leena-Kaisa Pantsu
Leena-Kaisa Pantsu
Asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti