Kho-opintokokonaisuus

Kho-opintokokonaisuus kehittää kuntayhtiön johtamista.

Ihmisiä kokoontuneena pöydän ääreen.

Kuntaliiton sertifioima arvostettu Kho-opintokokonaisuus on suunniteltu kuntayhtiöiden kanssa työskenteleville: hallituksen jäsenille ja puheenjohtajille, toimivan johdon edustajille sekä konserniohjauksen vastuuhenkilöille. 

Kuntayhtiön johtaminen vaatii erityisosaamista

Hallitustyöskentely kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa toimivassa osakeyhtiössä vaatii laaja-alaista erityisasiantuntemusta. Sujuva tapa kehittää asiantuntemusta on osallistua kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja (Kho) -koulutukseen. Erityisen hyödylliseksi on koettu osallistuminen ryhmänä samasta kuntaorganisaatiosta, jolloin saatujen tietojen, taitojen ja näkemysten siirtäminen käytäntöön on ollut helpompaa. 

”Jo ensimmäisellä lähijaksolla sain vastauksia moniin kysymyksiin. Samoja esimerkiksi osakeyhtiö- ja kuntalain tulkintoihin liittyviä kysymyksiä oli keskustelujen perusteella muillakin osallistujilla. Tämän perusteella on helppo päätellä, että tämänkaltaista koulutusta todellakin tarvitaan.”

– Toimitusjohtaja Jaakko Rantsi, Kemin Satama Oy 

Kho-opintokokonaisuudessa on mahdollista olla mukana eri tavoilla: 

 • Osallistumalla aktiivisesti kaikkiin opintojaksoihin ja suorittamalla hyväksytysti vaaditut väli- ja päättötehtävät. Tällöin osallistujalle myönnetään Kuntaliiton ja FCG:n allekirjoittama Kho-sertifikaatti
 • Osallistumalla kaikkiin opintojaksoihin ilman annettujen tehtävien palauttamista. Tällöin osallistuja saa FCG:n allekirjoittaman osallistumistodistuksen. 
 • Osallistumalla ainoastaan yksittäiseen opintojaksoon. Olethan yhteydessä koulutuspäällikköömme. 

”Hyvin toteutettu napakka kokonaisuus – jaksojen teemat ja sisällöt hyvin laadittu.” 

Kho voidaan myös räätälöidä organisaatiosi tarpeisiin 

Kho-tilauskoulutus on tehokas ja tarkoituksenmukainen valinta, kun osallistujia on useampi samasta organisaatiosta, konsernista tai samalta alueelta. Tilauskoulutuksen etuja ovat esimerkiksi konserniohjaukseen liittyvien sisältöjen rakentaminen tilaajan toiveiden mukaisesti sekä koulutuspaikan läheisyyteen liittyvä ajankäytöllinen etu. Tilauskoulutuksen toteutus voidaan myös aikatauluttaa tilaajan tarpeiden ja odotusten mukaisesti. 

Opintokokonaisuuden sisältö

Kho-opintokokonaisuus koostuu kolmesta kahden päivän etäyhteyksin toteutettavasta jaksosta sekä ennakko- ja jälkitehtävistä.

Kho1: Kuntayhtiön ominaispiireet

Teema I: Omistajaohjaus kuntayhtiön toiminnassa

 • Kuntien muuttuvat konsernirakenteet ja johtamisen haaste
 • Omistajapoliittiset linjaukset kuntayhtiön toiminnan lähtökohtana
 • Kokemuksia ja näkemyksiä sekä keskustelua toimivista ohjausmalleista

Teema II: Julkisuus kuntayhtiössä

*  Asiakirjojen julkisuus osakeyhtiölain mukaan

 • Liikesalaisuudet ja salassapito
 • Hankintalain ja valtiontukisäännösten soveltaminen kuntayhtiöissä

Kho2: Hallituksen toiminnan järjestäminen, arviointi ja kehittäminen

Teema III: Kuntayhtiön ja sen hallituksen oikeudellinen asema

 • Oikeudellisten kysymysten käsittelytapa kuntayhtiön hallituksessa
 • Osakeyhtiön toimielinten yhtiöoikeudellinen vastuunjako
 • Huolellinen liiketoimintapäätös muuttuvassa toimintaympäristössä

Teema IV: Laadukkaan hallitustyön edellytykset

 • Hallitustyöskentelyn tarkoituksenmukainen organisointi
 • Hallitustyön ja johdon arviointi – kohteet, perusteet ja jälkiseuranta
 • Hallituksen toimintakykyä parantavia ja uhkaavia tekijöitä sekä ratkaisuvaihtoehtoja

Kho3: Kuntayhtiön talous, verotus ja riskienhallinta

Teema V: Hallituksen talousseuranta

 • Kuukausi- ja osavuosiraportoinnin riittävyys ja tarkoituksenmukaisuus
 • Keskeiset taloudelliset tunnusluvut ja toimintaedellytysten arviointi
 • Hallitus ja tilinpäätöksen arvionvaraiset erät

Teema VI: Veroasiat kuntayhtiössä hallituksen näkökulmasta 

 • Kunnan ja osakeyhtiön verokohtelu
 • Verosuunnittelu kuntayhtiössä
 • Verotuksen erityispiirteitä voittoa tavoittelemattomissa yhtiöissä

Teema VII: Kuntayhtiön ohjaus- ja valvontajärjestelmä

 • Käsitteet käytännössä: hallinto, valvonta, uhkat ja mahdollisuudet, vaatimustenmukaisuus
 • Riskienhallinta meidän konsernissa: luokittelu, prosessi, raportointi

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Pekka Hannukkala
Pekka Hannukkala
Koulutuspäällikkö
Lähetä viesti