Asiakastarina

Riihimäen kaupunki uudistaa esihenkilöosaamisen kehittämistä digitaalisilla osaamismerkeillä

Jatkuva kehittäminen varmistaa laadukkaan johtamisen ja kuntapalveluiden toimivuuden.

Esihenkilöosaaminen vaatii jatkuvaa ylläpitoa, sillä muuttuvat osaamisvaatimukset ja henkilöstön vaihdokset tuovat omat haasteensa. Riihimäen kaupunki on kuitenkin ottanut käyttöön modernin ratkaisun esihenkilöosaamisen kehittämiseen – digitaaliset osaamismerkit.

FCG:n asiantuntijat pääsivät kehittämään Riihimäen kaupungin esihenkilöosaamista. Ratkaisua lähdettiin hakemaan käymällä FCG:n esihenkilöille suunnattua verkkokoulutustarjontaa läpi. Kun tärkeitä osaamistarpeita vastaavat sopivat verkkokoulutusmateriaalit oli valittu, lähdettiin rakentamaan FCG Digikanavalle räätälöityjä oppimispolkuja, joiden suoritus huipentuu lopputestiin, jonka suoritus palkitaan digitaalisella osaamismerkillä. Kaupungin näkökulmasta on olennaista varmistaa, että esihenkilötyössä noudatetaan yhtenäisiä toimintatapoja ja malleja. Tämä takaa paitsi laadukkaan johtamisen myös henkilöstön hallinnan sujuvuuden.

Tarkoin harkittu valmistelu ja testaus

Riihimäen esihenkilöosaamismerkit on laadittu neljällä teemalla: hallinnolliset esihenkilötehtävät, ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen sekä työhyvinvointi-, työkyky- ja turvallisuusjohtaminen. Valmistelusta vastasivat henkilöstöhallinnon asiantuntijat, jotka varmistivat, että sisällöt vastaavat keskeisimpiä osaamistarpeita.

Osaamismerkkejä hyödynnetään FCG:n Digikanavalla ja Open Badge Factory -alustalla. Vaikka käyttöönotosta aiheutuu kustannuksia, ovat ne merkittävästi pienemmät kuin perinteisillä koulutuksilla. Tämä tekee osaamismerkeistä erittäin kustannustehokkaan keinon esihenkilökoulutuksen toteuttamiseen. Ensimmäinen osaamismerkkien suorittamiskierros toteutetaan Riihimäellä syyskuusta 2023 toukokuuhun 2024. Arvioinnin jälkeen harkitaan uusien osaamismerkkien lisäämistä tai nykyisten päivittämistä.

Moderni ja tehokas ratkaisu

Yhdessä FCG:n asiantuntijoiden kanssa Riihimäen kaupunki on luonut mallin, joka ei ainoastaan tee esihenkilöosaamisen kehittämisestä tehokkaampaa vaan myös säästää merkittävästi resursseja. Digitaalinen tulevaisuus on astunut myös kuntien johtamisen kentälle. Riihimäellä uskotaan, että osaamismerkit tehostavat ja helpottavat uuden esihenkilön perehdyttämistä organisaatioon. Koko kaupungin kattavalla yhtenäisellä esihenkilötyön kehittämisellä on mahdollista vaikuttaa laajasti johtamisen käytäntöihin ja sitä kautta työn sujuvuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin kaikissa kaupungin työyksiköissä.

”Oli hienoa nähdä, miten ammattitaitoinen ote ja vahva tahtotila Riihimäellä ja kaikilla yhteistyössä mukana olleilla kaupungin edustajilla oli tärkeässä projektissa. Yhteistyö Päivin kanssa sujui todella hyvin ja se näkyy upeana ratkaisuna, jolla kehitetään Riihimäen kuntaorganisaatiota kriittisen esihenkilöosaamisen kautta”, kommentoi FCG:n Joonas Bräysy.

Riihimäen esihenkilöiden osaamismerkit palkittiin Tekojen Torin järjestämässä ”Tärkeissä töissä”-gaalassa yhtenä vuoden 2023 kehittämistekona. Tärkeissä töissä on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen työelämän kehittämisen kokonaisuus.

”Esihenkilöosaamismerkkien käyttöönotolla halusimme luoda modernin digitaalisen mallin esihenkilöosaamisen kehittämiseen ja osoittamiseen. Osaamismerkit toimivat myös erinomaisena tapana uuden esihenkilön perehdyttämisessä kaupungin esihenkilötyön käytäntöihin”, Riihimäen kaupungin Henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Ojanen ja Henkilöstöasiantuntija Sari Tissari kertovat Tärkeissä töissä -alustalla.