Asiakastarina

Tietosuojavastaavien koulutusta vuodesta 2017

FCG Finnish Consulting Group on järjestänyt Tietosuojavastaavan koulutusohjelmaa vuodesta 2017.  Koulutusohjelman on vuosien aikana suorittanut yhteensä noin 370 tietosuoja-asiantuntijaa. Suurin osa heistä on työskennellyt kunnallisissa organisaatioissa, osallistujia koulutukseen on tullut paljon myös yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. 

Koulutusohjelma on saanut siihen osallistuneilta kaikkien näiden vuosien ajan toistuvasti vähintään kiitettävän kokonaisarvosanan. Koulutusohjelman sisältöä päivitetään jatkuvasti, joskin koulutusohjelman perusrunko on säilynyt läpi vuosien lähes alkuperäisessä muodossaan.

Ida Sulin

Tarve koulutusohjelmalle nousi esiin vuonna 2016 FCG:n ja Suomen Kuntaliitossa johtavana juristina toimivan Ida Sulinin välisissä keskusteluissa. Haastattelimme koulutusohjelman ”mammaksi” tituleeraamaamme Idaa joulun alla.

Mistä sait ajatuksen ehdottaa ensisijaisesti kunnallisille organisaatioille suunnattua, tietosuojaan keskittyvää koulutusohjelmaa?

”Osallistuin jo varhaisessa vaiheessa edunvalvontaan liittyen EU:n tietosuojasääntelyyn, ja heti alkumetreillä kävi selväksi, että uusi sääntely vaikuttaa myös kuntiin. Viimeistään siinä vaiheessa, kun alettiin puhua tietosuojavastaavan tehtävän lisäämisestä asetuksen vaatimuksiin, ymmärsin, että tietosuojaosaajia tarvitaan kuntakentälle kipeästi lisää. Kuntien palveluissa tietosuoja herää eloon ja on ratkaisevan tärkeää, että kuntien tietosuojavastaavat pystyvät tukemaan hyvin paikallisia viranomaisia.”  

Millä lailla sinä roolissasi Kuntaliiton juristina toimit tietosuojan parissa?

”Työni jakautuu onneksi eri tehtäviin – muuten tylsistyisin varmasti. Osallistun välillä kuntien edustajana lainvalmisteluun tietosuojasääntelyn puolella; lainvalmistelutyö on hidasta ja tarkkaa. Neuvon ja autan kuntien edustajia yksittäisissä soveltamiskysymyksissä, ja Kuntaliiton palvelutyö on ajoittain aika nopeatempoista. Lisäksi johdan erinäisiä hankkeita ja projekteja tietosuojaan liittyen – kuten nyt kameravalvonnan osalta.

Työhöni kuuluu myös kuntien puolesta lobbaamista, eli kuntien edun esille tuomista jo siinä vaiheessa, kun asioita vasta mietitään. En tee työtäni yksin, vaan hyvässä yhteistyössä kollegoideni, kuntien osaajien ja tietosuoja-ammattilaisten kanssa.”

Mikä on mielestäsi kiinnostavaa tietosuojassa?

”Tietosuojan sijaan puhun usein yksityisyyden suojasta, koska haluan painottaa tietosuojan perusoikeusulottuvuutta. Tietosuojatyö on perusoikeustyötä – ja haastavaa sellaista: usein ollaan törmäyskurssilla muiden perusoikeuksien kanssa, ja juristin aivonystyrät nauttivat, kun perusoikeuspunnintaa saa harjoitella ihan käytännön tasolla. Tykkään myös siitä, että työ tietosuojan parissa väkisinkin pakottaa yhteistyöhön muiden organisaatioiden kanssa.” 

Miksi henkilötietojen lainmukainen käsittely koetaan vaikeaksi?

”Usein ehkä ajatellaan, että tietosuojan hankaluus liittyy sen teknisyyteen, monimutkaisuuteen ja siihen, että lainsäädäntö ei ole kovin systemaattista tietosuojan osalta. EU-tasoinen sääntely, johon tietosuojasääntely pohjautuu, soveltuu kieltämättä aina välillä hankalasti Suomen olosuhteisiin. Toisaalta en voi olla miettimättä, miten paljon Suomessa hankaluus on itseaiheutettua. Meillä on vahva tulkintaperinne henkilötietolain takia, ja ehkä joissain asioissa pidetään liikaa kiinni tästä kansallisesta perimätiedosta sen sijaan, että annetaan tilaa sääntelyn EU-pohjaiseen tulkintaan.”

Jos voisit muuttaa jotain tietosuojalainsäädännössä tai sen vaatimusten toteuttamisen ohjauksessa ja valvonnassa, mitä se olisi?

”Lisäisin ehdottomasti ohjausta ja neuvontaa kansallisella tasolla. Tietosuojavaltuutetun rooli liittyy vahvasti jälkikäteistarkasteluun ja minusta viime vuodet ovat näyttäneet, että tarvitsemme tietosuojan puolella kipeästi myös neuvontaviranomaista, joka voi ohjata ja neuvoa muita viranomaisia, yrityksiä sekä muita tahoja hankkeiden ja palvelujen kehittämisvaiheessa.”

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat uhat henkilötietojen ja laajemmin yksityisyyden suojalle?

”Pidemmän päälle uskon, että meidän on pystyttävä paremmin kertomaan ja näyttämään ihan jokaiselle ”kadun tallaajalle” miksi omasta yksityisyyden suojasta kannattaa olla kiinnostunut. Lapsille pitäisi paremmin pystyä opettamaan, miten yksityisyyden suojan kannalta toimitaan järkevästi verkossa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että erinäisten palvelujen ja sovellusten tarjoajat ovat voittamassa kisan, koska heidän tarjoamansa palvelut ovat houkuttelevampia kuin yksityisyyden suoja.”

Mitä terveisiä haluaisit lähettää tuoreille ja tuleville tietosuojavastaaville?

”Yhteistyössä on voimaa! Tietosuojavastaavana toimit aina osana isompaa ammattilaisverkostoa, ja verkostosta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Opi tuntemaan naapuri- ja verrokkikuntien tietosuojavastaavat, ole yhteydessä isompien toimittajien tietosuojavastaaviin ja muista myös kertoa meille FCG:ssä ja Kuntaliitossa, mitä meiltä toivot.”

Seuraava Tietosuojavastaavan koulutusohjelma alkaa 14.2.2024 Lisätietoja koulutusohjelmasta saat koulutuskalenteristamme sekä vastaavalta koulutuspäälliköltä Päivi Raitiolta.

Päivi Raitio
Päivi Raitio
Koulutuspäällikkö
Lähetä viesti