Asiakastarina

Case Lahden kaupunki: Opintomatka Viroon parempien PISA-tulosten perässä

FCG Koulutus- ja tapahtumapalvelut toteutti Lahden kaupungin sivistyslautakunnan toiveiden mukaisen opintomatkan Viroon. Viroa toivottiin kohteeksi, sillä se on ohittanut Suomen PISA tuloksissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö). Matkan tarkoituksena olisi selvittää tälle syitä sekä verrata Suomen ja Viron koulutusjärjestelmää.

Opintomatkan ohjelma rakennettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa huomioiden matkan toiveet ja tavoitteet. Vierailupaikoiksi haluttiin monipuolisesti matkan tarkoituksia tukevia kohteita, joiden avulla asiakas pääsisi näkemään opetustyötä ja Viron koulutuspoliittista järjestelmää. Lopputuloksena ohjelma suunniteltiin seuraaviin kohteisiin:

  • Viimsi Gümnaasium
  • Tallinna Ülikool – Tallinnan yliopisto ja EDUSPACE
  • Department of Education

Opintomatkan ohjelman suunnittelusta vastannut koulutuspäällikkö Nana Blom kertoo matkan sujuneen onnistuneesti. ”Opintomatkat ovat lautakunnille erinomaisia mahdollisuuksia benchmarkingiin sekä yhteiskehittämiseen. Kartoitimme Lahden kaupungin kanssa matkan erityiset kiinnostuksen kohteet, joista keskeisimmäksi todettiin Viron erinomainen PISA-menestys. Matkasta vastaavana asiantuntijana tarjosin lautakunnalle myös yleistietoa Viron koulutuspoliittisesta järjestelmästä ja fasilitoin keskustelua kohteissa.”

Opintomatkan jälkeiset tunnelmat olivat tyytyväisiä. Lahden sivistyslautakunnan puheenjohtaja Marju Markkanen kommentoi opintomatkaa: ”Kokemus oli monella tavalla hyvä. Lautakunnan jäsenet tutustuivat toisiinsa paremmin, keskustelimme koulutuksesta monella eri tasolla, näimme eri kouluja ja oppimisympäristöjä sekä pedagogista ajattelua. Ohjelma oli riittävän väljä, mielenkiintoinen ja järjestelyt oli hoidettu hienosti.”

FCG Koulutus- ja tapahtumapalveluilla on pitkän linjan osaaminen tilauskoulutusten järjestämisestä monipuolisten aihealueiden ympärillä. Laaja asiantuntijaverkosto sekä kunta-alan tietämys tukevat osallistujien ammatillista osaamista. Matkalta saatu palaute:

”Vierailun kohteet oli hyvin valittu vastaamaan sitä, mitä ennakkoon odotimmekin. Saimme vastauksia moniin ennalta esittämiimme kysymyksiimme mm. PISA, lukio koulutus, varhaiskasvatus ja peruskoulu. Matkaoppaamme ja asiantuntijamme Nana Blom hoiti erinomaisesti matkajärjestelyt ja esitti puolestamme monia ennakkoon esittämiämme kysymyksiä vierailukohteissa.”

FCG Koulutus- ja tapahtumapalveluiden asiakkuusvastaava Riikka Kotamäki oli myös tyytyväinen opintomatkaan: ”Oli mielenkiintoista olla osana projektia, jossa pääsee myös itse kehittymään ammatillisesti. Opintomatkoja on mahdollista tilata all inclusive -tyylillä tai pelkästään ohjelmasisältönä. Jokaisen asiakkaan kohdalla opintomatka toteutetaan organisaation tarpeiden mukaisesti.”

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Pisa 22 ensituloksia. 2023. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165295 [Viitattu 5.12.2023]