Ihmisiä kokoontuneena pöydän ääreen.
Asiakastarina

Vantaan kaupunki: KHO-opintokokonaisuus kunnallisen osakeyhtiön hallitustyöskentelyn tukena

Hallitustyöskentely kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa toimivassa osakeyhtiössä vaatii laaja-alaista erityisasiantuntemusta.

Kho-opintokokonaisuus organisaatiokohtaisena tilauskoulutuksena 

Kho kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja -opintokokonaisuuden voi suorittaa avoimena tai organisaatiolle räätälöitynä tilauskoulutuksena. Opintokokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa tietoa, taitoa ja asiantuntijuutta, jota hallitustyöskentelyssä tarvitaan.

–  Lähdimme varmistamaan, että jokaisella Vantaan kaupungin nimeämällä hallituksen jäsenellä on riittävä osaaminen hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana toimimiseen.  Halusimme siis panostaa osaamisen varmistamiseen nimenomaan yhtiöoikeuden, hyvien hallintokäytäntöjen ja talousosaamisen osalta, Vantaan kaupungin henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen taustoittaa lähtötilannetta.

Tähän mennessä asiantuntijuuttaan on päässyt kehittämään yksi noin 30 henkilön ryhmä ja menossa on vielä kaksi ryhmää, minkä jälkeen Kho-opintokokonaisuuden on suorittanut noin 90 henkilöä. Kirsi-Marja Lievonen on tyytyväinen opintokokonaisuuden sisältöön ja toteutukseen.

–  Onnistunutta on ollut se, että koulutukset on pyritty tekemään niin, että samassa valmennusryhmässä on ollut mukana koko hallitus ja toimitusjohtaja.  Näin on haluttu varmistaa yhteinen osaaminen.  Lisäksi valmennus on tarjonnut mahdollisuuden tutustua toisten yhtiöiden hallitusten jäseniin. Ja nyt on ihanaa, kun on päästy takaisin läsnävalmennuksiin, joka lisää vuorovaikutusta, Kirsi-Marja Lievonen toteaa tyytyväisenä.

Kho on Kuntaliiton sertifioima ja FCG:n toteuttama opintokokonaisuus

Kuntaliiton sertifioima Kho-opintokokonaisuus on suunniteltu kunnallisten osakeyhtiöiden kanssa työskenteleville eli hallituksen jäsenille ja puheenjohtajille, toimivan johdon edustajille sekä konserniohjauksen vastuuhenkilöille. Sen tuottamisesta vastaa FCG Finnish Consulting Group. Koulutuspäällikkö Pekka Hannukkala on mukana Vantaan kaupungin toteutuksessa FCG:n puolelta ja summaa ajatuksiaan näin:

– Vantaan kaupungin panostus laaja-alaiseen hallitusosaajakoulutukseen on esimerkillistä ja FCG arvostaa osoitettua luottamusta saada olla tässä mukana hankekumppanina. Koulutuksista etä- tai lähitoteutuksina on jäänyt erityisesti mieleen avoimuus ja rohkeus keskustella rakentavasti osallistujien eri tulokulmien avulla: omistajaohjauksen vastuuhenkilöt, hallitusten jäsenet ja kuntayhtiöiden toimitusjohtajat. Uskon, että vuorovaikutteisten koulutustilaisuuksien opit, oivallukset ja verkostoitumiset tuottavat pitkäkestoista lisäarvoa.

Vantaan kaupungilla menossa olevat valmennukset keräävät kiitosta puolin ja toisin. Hyvääkin kannattaa kehittää ja yksi kehitysidea voisi olla opintokokonaisuuden jälkeinen koe.

­– Jatkossa joka valmennuksen jälkeen voisi olla pienimuotoinen koe, jolla varmistetaan osaaminen, Kirsi-Marja ideoi lopuksi.

Seuraava avoin Kho-opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2022.

Pekka Hannukkala
Pekka Hannukkala
Koulutuspäällikkö
Lähetä viesti