Matkailun kehittäminen

Matkailun kehittäminen edistää kestävyyttä ja alueen elinvoimaa.

Vastuullisuuden ja digitaalisuuden kaltaisten muutosajureiden myötä myös matkailijoiden tarpeet, odotukset ja kulutuskäyttäytyminen kehittyvät. Autamme matkailukeskuksia ja -alueita kehittämään trendit huomioivaa ja myös tulevaisuuden mahdollisuuksia ennakoivaa matkailua. 

Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu 

Matkailun kasvu korostaa kestävyyden merkitystä kaikilla matkailun osa-alueilla. Matkailun tulisi tuoda hyvinvointia niin talouden, työllisyyden, ympäristön kuin sosiokulttuurisen kestävyyden osa-alueilta – myös vuosien päästä. Matkailijoiden taas tulisi tuntea itsensä tervetulleiksi ja saada vastinetta rahoilleen ja odotuksilleen.  

Parhaimmillaan kestävyys näkyy sekä strategiatasolla kehittämislinjausten määrittelyssä että operatiivisella tasolla matkailuyritysten ja toimijoiden arjen tekoina ja valintoina. Kestävää kehittämistä tukevat myös muut matkailulle tällä hetkellä olennaiset teemat, kuten vihreä siirtymä, digitaalisuus, matkailun tiedolla johtaminen sekä älykkäät liikkumisen palvelut.  

Lataa alta FCG:n opas vihreän matkailun kehittämisen rahoituksesta ja lue, miten voit ottaa matkailun rahoitusinstrumentit haltuun!

Matkailun kehittäminen edellyttää rohkeita valintoja  

Matkailun kehittäminen on aikaan ja paikkaan sidottua strategisten valintojen ja toimenpiteiden määrittelyä, jossa on tunnistettava matkailuilmiöiden ja matkailijoiden tarpeiden muuttuminen. FCG toimii matkailua kehittävien alueiden asiantuntevana kumppanina. Huomioimme matkailun kehittämisessä vallalla olevat trendit, mutta ennakoimme myös tulevaa: edelläkävijänä pyrimme hahmottamaan, miten rakenteiden ja palvelujen uudistamisessa voidaan huomioida myös hiljaiset signaalit ja nousevat muutostekijät. 

Matkailun kilpailuedut ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä. Ainutlaatuisen, erottuvan vetovoiman kehittäminen vaatii kilpailuetujen määrittelemistä. Asiantuntijamme tukevat kehittämisorganisaatioita ja yrityksiä uuden kasvun ja elinvoiman eväiden löytämisessä kilpailukyvyn kasvattamiseksi.  

Matkailun strategisessa kehittämisessä tarvitaan pitkäjänteistä, tulevaisuuteen katsovaa otetta, päivittäisissä operatiivisissa teoissa puolestaan käytännön työkaluja. 

Palveluvalikoimaamme kuuluvat  

  • Matkailun kehittämissuunnitelmat, strategiat ja masterplanit  
  • Matkailun liiketoiminta- ja palvelukonseptit 
  • Matkailureittien kehittämissuunnitelmat 
  • Matkailun digitaaliset ratkaisut  
  • Markkinaselvitykset ja -kartoitukset  
  • Invest in -konsultointi, toteutettavuus- ja kannattavuusanalyysit  
  • Kehittämisen ja investointien rahoitusratkaisut  
  • Kestävän matkailun arvioinnit ja kehittämissuunnitelmat  

Monialaiseen joukkoomme kuuluu asiantuntijoita mm. matkailualueiden, liiketoiminnan, kestävän kehityksen, palvelumuotoilun, tuotekehityksen ja markkinoinnin, ympäristön ja maankäytön suunnittelun, rakentamisen sekä digitaalisten ratkaisujen osalta. Olemme sitoutuneet toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Haluaisitko kuulla lisää matkailun kehittämisestä? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi!

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Matkailun kehittämisen rahoitus – näin otat rahoitusinstrumentit haltuun!

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa keskustellaan julkisten kehittäjätoimijoiden hankerahoituksesta matkailun kehittämisessä ja pureudutaan muun muassa siihen, mitä rahoitusvaihtoehtoja on tarjolla kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Jari Laitakari
Jari Laitakari
Tiimipäällikkö/Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Pauli Santala
Pauli Santala
Laatu- ja asiakkuusjohtaja
Lähetä viesti