Asiakastarina

Porin kaupunki: Yyterin lankongit muodostavat upean virkistysreitin

Yyterin lankongit ovat yksi seudun suosituista kesän retkikohteista. Kulkusillat tarjoavat lähialueiden asukkaille sekä matkailijoille virkistysreitin ja näköalatasanteen Yyterin hiekkarannoille ja merelle. Ne ovat osa suurempaa kevyenliikenteen reitistöä, joka reunustaa Yyterin hiekkarantoja.

Porin kaupungilla on ollut tavoitteena kehittää Yyterin matkailua ja alueen ulkoilureitistöjä. FCG toteutti Yyterin uuden näköalareitin pää- ja rakennesuunnittelun. Näköalareitti on jatkumoa alueen muulle reitistölle, jonka suunnittelussa FCG on ollut vahvasti mukana. Reitistön kehittäminen jatkuu kesän 2022 aikana.

Kulkusillat rakennettiin osittain Natura -alueelle ja nyt toteutettujen kulkusiltojen pituus on n. 300 metriä ja ne ovat täysin esteettömiä. Kulkusillat rakennettiin puusta teräs- ja puupaalujen päälle. Yyterin rakennusrajoitusten tähden työt tuli suorittaa talvella, koska kesän sesonkiaikaan alueella ei saa tehdä rakennustöitä. FCG:n Matti Heinilän mukaan kulkusiltojen suunnitteluratkaisuilla ja vuosittaisilla huolloilla lankonkeille saavutetaan jopa kymmenien vuosien käyttöikä.

FCG osallistuu myös jatkossa Yyterin kulkusiltojen ja lankonkien suunnitteluun. Tällä hetkellä suunnitteilla on myös EuroVelo -verkostoon liittyviä 800 metrin esteettömiä ja pyöräilyyn sopivia kulkusiltoja.