Näkymä puun latvoista taivasta vasten
Asiakastarina

Tahko kohottaa kasvojaan ja kestävän matkailun merkitystä

Kuopion Tahko uudistaa ilmeensä ja tavoittelee entistä vetovoimaisempaa ja eläväisempää keskustaa sekä statusta kestävän matkailun kohteena. Tahkon alueesta halutaan tehdä myös ulkoasultaan yhtenäisempi ja ympärivuotisesti kiinnostava. Tahko on saanut vetoapua tavoitteilleen FCG:n tekemästä alueen yleissuunnitelmasta ja kestävän matkailun asiantuntemuksesta.  

Tahkon nykyiset palvelut ovat sijoittuneet melko hajanaisesti, ja kaupunkikuva on melko avoin. Tahkon keskustakehittämisen hankkeelle on siis tarvetta, ja sen mahdollistaa EU-tuki, joka on suuruudeltaan 400 000 euroa. Jatkossa alueen halutaan suosivan enemmän hiilineutraaleja liikuntamuotoja eli kävelyä ja pyöräilyä, mutta myös joukkoliikenteen ja yksityisautoilun toimivuutta sekä pysäköintiä parannetaan uusilla liikennejärjestelyillä.  

Kuopion kaupunki, maanomistajat ja muut paikalliset toimijat ovat tehneet keskustan kehittämissuunnitelmaa yhteistuumin. Tahko halusi kuitenkin myös keskustakehittämiseen perehtyneen FCG:n apua uudistuvan matkailu- ja laskettelukeskuksen suunnitteluun, joten yhteistyö aloitettiin keväällä 2019.  

Kaupunki tilasi rinnakkain kahdelta eri arkkitehtitoimistolta vaihtoehtoiset keskustatarkastelut, joista toisen laati FCG Arkkitehtien ryhmä. FCG kuunteli eri osapuolten toiveita ja esitti oman näkemyksensä alueen kehittämismahdollisuuksista yleissuunnitelman muodossa. Siinä Tahkolle on suunniteltu muun muassa kävelykeskusta, uusia liiketiloja, rantabulevardi ja monenlaista rantarakentamista.  

“FCG:n referenssit kiinnittivät huomiomme, sillä ne vahvistivat sen, että yrityksellä on vankkaa osaamista matkailu- ja laskettelukeskuksen suunnittelua varten”, kertoo Kuopion kaupungin kaavoitusarkkitehti Sonja Tilaeus.

Tahkon keskustan kehittämiskokonaisuus on alueen historian suurin 

Kuopio-Tahko-alueen vision mukaan se on vuonna 2025 Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue. Alueen kehittämiseen aiotaankin satsata lähivuosina jopa  100 miljoonaa euroa. Tahkolla on jo hotelli, kylpylä ja muutamia ravintoloita, mutta keskustasta halutaan luoda keskittymä, joka houkuttelee niin uusia yrittäjiä kuin matkailijoitakin.  

FCG huomioi suunnitelmissaan Kuopion kaupungin asettamat tavoitteet ja loi kaksi eri luonnosvaihtoehtoa, joista valita. Molemmissa ehdotuksissa huomioitiin muun muassa kävelykeskustan ja muiden alueiden saavutettavuus ja esteettömyys, ulkoalueiden viihtyisyys, täydennysrakentamisen tarjoamat mahdollisuudet sekä toimivat liikenne- ja pysäköintiratkaisut.  

Saimme FCG:ltä todella hyviä ja perusteellisesti tutkittuja ratkaisuehdotuksia myös liikenteen tarpeisiin. Lähdimme viemään niitä lähes muuttamattomina eteenpäin

Sonja Tilaeus

Kuopion kaupunki antaakin FCG:lle kiitosta monialaisuudesta, työskentelyn johdonmukaisuudesta ja laadusta sekä kattavasta liikennesuunnitteluosaamisesta. Kaupungin edustajien mielestä FCG:llä oli tarjota varsin valmis ja toteuttamiskelpoinen yleissuunnitelma. 

“Saimme FCG:ltä todella hyviä ja perusteellisesti tutkittuja ratkaisuehdotuksia myös liikenteen tarpeisiin. Lähdimme viemään niitä lähes muuttamattomina eteenpäin”, kertoo Sonja Tilaeus. 

FCG auttaa Tahkoa panostamaan monipuolisesti vastuullisuuteen 

Tahko on halunnut myös käynnistää kestävän matkailun edistämistyön yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa, ja mahdollisuus siihen tuli vuonna 2019, jolloin Tahko osallistui kiertotaloutta ja resurssiviisautta tukevaan KierRe-hankkeeseen.  

FCG:n kestävän matkailun asiantuntemuksen ja substanssiosaamisen ansiosta yritys valittiin koordinoimaan hanketta. Alkukartoituksen aikana FCG lähetti yrittäjille kyselyjä ja haastatteli heitä. Lisäksi yrittäjät kutsuttiin tilaisuuksiin ja työpajoihin käymään dialogia siitä, miten vastuullista matkailua voitaisiin toteuttaa ja millaiset tavoitteet sille voitaisiin asettaa.  

“Selvänä vahvuutena esiin nousivat FCG:n menetelmät, kuten osallistaminen ja vuorovaikutus yrittäjien kanssa, sillä heihin otettiin yhteyttä henkilökohtaisesti”, kertoo Kuopion kaupungin ympäristöasiantuntija Minna Kuuluvainen.

Tahkon yritysverkoston kanssa käydyn dialogin tavoitteena oli ennen kaikkea yhteisen tahtotilan luominen, jotta paikalliset toimijat sitoutuisivat hankkeeseen ja olisivat valmiita edistämään siihen liittyviä toimenpiteitä. Tätä silmällä pitäen muotoiltiin myös sitoumus, jonka jokainen Tahkolla toimiva kestävään matkailuun sitoutuva yritys allekirjoittaa julkistamistilaisuudessa helmikuussa 2020.  

Selvänä vahvuutena esiin nousivat FCG:n menetelmät, kuten osallistaminen ja vuorovaikutus yrittäjien kanssa, sillä heihin otettiin yhteyttä henkilökohtaisesti

Minna Kuuluvainen

Jos paikalliset yritykset sitoutuvat kestävän matkailun kehityspolun seitsemän vaiheeseen, on Tahkolla mahdollisuus liittyä Sustainable Travel Finland -merkkiä kantavien matkailukohteiden joukkoon. Suomen valtakunnallinen kansainvälisen matkailun asiantuntija- ja kehittämisorganisaatio Visit Finland hallinnoi kyseistä merkkiä ja on laatinut siihen liittyvän ohjelmakokonaisuuden yhdessä FCG:n kanssa.  

Tahkon matkailijamäärät ovat kasvussa, mikä luo omat paineensa massaturismin lieveilmiöiden välttämiseksi. Alueen menestyksen kannalta Tahkon onkin hyvä profiloitua kestävän matkailun kohteeksi, koska myös kansainväliset matkanjärjestäjät edellyttävät kasvavissa määrin panostamista kestäviin palveluihin. Vastuullisuus onkin tullut matkailualalle jäädäkseen.  

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Arja Sippola
Arja Sippola
Kaupunkikehitysjohtaja
Lähetä viesti