Koivumetsä
Näkemyksiä

Master plan -suunnitteluun satsaamalla alueet voisivat ottaa enemmän irti matkailusta

FCG Finnish Consulting Group Oy:llä on perinteisesti jo vuosikymmenten ajan ollut vahva matkailun ja aluekehityksen osaaminen. Yksi tunnetuimmista ja keskeisimmistä palvelutuotteista on niin sanottu master plan -suunnittelu.

Sanakirjasta katsottuna ”master plan” tarkoittaa yleiskaavoitusta. Maankäytön suunnittelusta ja alueidenkäytön tarpeista master plan -suunnitelmat alun perin lähtivätkin liikkeelle. Suomeksi voitaisiin suunnitelmista käyttää nimitystä kokonaiskehittämissuunnitelmat.

Master plan -suunnittelun tilaajana toimivat usein kunnat, kunnalliset kehittämisyhtiöt tai alueelliset kehittämisorganisaatiot. Suunnittelun ”edunsaajina” ovat yleensä paikalliset yritykset tilaajaorganisaatioiden lisäksi. Master plan -prosesseilla pyritään tekemään kohdealueen hankkeista toteutettavuuskelpoisia sekä myös siinä määrin liiketoiminnallisesti järkeviä, että hankkeet ovat kannattavia ja rahoituskelpoisia. Rahoituskelpoisuus voi tarkoittaa edellytyksiä osittaiselle julkiselle rahoitukselle tai pankkien, muiden rahoituslaitosten tai investoijien rahoitukselle, joskus myös pääomasijoituksille.

Näin master plan -suunnittelu tukee matkailun kehittämistä

Master plan -suunnittelussa paneudutaan useimmiten strategiseen tasoon. Suunnitelmissa käydään läpi asiat, joilla määritetään mitä alue tai kohde ”haluaa olla isona”. Strategiakielellä ilmaistuna määritetään visio, missio sekä laaditaan varsinainen strategia, jossa pureudutaan perinteisiin strategisiin kysymyksiin ”mitä, kenelle ja miten” eli pohditaan tuotetarjontaa, kohderyhmiä sekä keinoja, joilla tavoitteita saavutetaan.  Strategiatyötä usein edeltää skenaariotyö, minkä aikana käydään läpi kehittämisen vaihtoehtoja, joista valitaan jatkosuunnitteluun sopivimmat vaihtoehdot.  Strategisen suunnitelman työstö tehdään osallistavilla menetelmillä yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Tällöin alueen tahtotila saadaan selville ja toimijat sitoutettua kehittämistyöhön.

Master plan -suunnitteluun sisältyvä maankäytön osio on tarpeellinen sekä olemassa olevissa kohteissa että sellaisilla alueilla, joissa suunnitellaan uusia palveluita tai tuotteita matkailua varten. Maankäytön suunnitelmissa yhdistetään esiin tulleita ajatuksia kartalle ja havainnollistetaan alueiden käyttöä suunnittelualueiden sisällä, mahdollisia toiminnallisia vyöhykkeitä, yhteystarpeita ja reittiyhteystarpeita. Maankäytön suunnitelmissa alustavasti myös sijoitetaan nykyistä ja tulevaa rakentamista kartalle, jolloin niitä voidaan hyödyntää mahdollisissa tulevissa kaavaprosesseissa.

Kokonaisuutena master plan -suunnittelu on alueiden kehittäjäorganisaatioille kustannustehokas tapa saada tuotetuksi kattava yleissuunnitelma tulevaan toimintaan.

Tyypillisesti master plan -suunnitteluun sisältyy tulevien investointitarpeiden kartoitus, jossa investointien suuruusluokka arvioidaan ja tehdään alustava aikataulutus. Suunnittelun myötä esille tulleiden toimenpiteiden tärkeysjärjestystä, aikataulutusta sekä vastuutahoja sovitaan prosessin aikana. Toimenpiteitä linjattaessa osallisia sitoutetaan yhteisesti koottuihin suunnitelmiin. Myös markkinoinnin ja myynnin toteutus huomioidaan jo suunnittelun aikana: suunnitelmien yhteydessä pohditaan alueellisen markkinointiyhteistyön toteutusta ja sen organisointimallia. Master plan -suunnitelmiin voi myös sisältyä markkinakartoituksia tilaajan niin toivoessa.

Kokonaisuutena master plan -suunnittelu on alueiden kehittäjäorganisaatioille kustannustehokas tapa saada tuotetuksi kattava yleissuunnitelma tulevaan toimintaan. Sen sijaan, että alueellinen kehittäjä joutuisi rakentamaan erillisen oman organisaation projektin, rekrytoimaan tai osoittamaan siihen henkilön ja varaamaan palkkabudjetin, voi asiantuntijayritykseltä ostetulla master planilla tai vastaavalla päästä parhaimpaan lopputulokseen.

Haluaisitko kuulla lisää matkailun kehittämisestä? Varaa aika maksuttomaan konsultaatioon – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi!

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Matkailun kehittämisen rahoitus – näin otat rahoitusinstrumentit haltuun!

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa keskustellaan julkisten kehittäjätoimijoiden hankerahoituksesta matkailun kehittämisessä ja pureudutaan muun muassa siihen, mitä rahoitusvaihtoehtoja on tarjolla kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Jari Laitakari
Jari Laitakari
Tiimipäällikkö/Johtava asiantuntija
Lähetä viesti