Asiakastarina

Laukaan kunta: Keski-Suomen Moottoriurheilukeskus

Laukaan Lievestuoreella on monipuolinen moottoriurheilualue, jota pyritään kehittämään tulevaisuuden tapahtumakeskukseksi. Laukaan kunnan omistamaa, Keski-Suomen maakuntakaavassa moottoriurheilualueeksi merkittyä aluetta on vuosien saatossa kehitetty pistemäisesti, kulloisenkin tarpeen mukaan. Yhteinen visio ja kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma ovat kuitenkin puuttuneet.

FCG Finnish Consulting Groupin asiantuntijat pääsivät mukaan laatimaan alueen kehittämisen Master plan -suunnitelmaa. Kehityssuunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä alueen nykyisten toimijoiden, potentiaalisten uusien toimijoiden, laukaalaisten ihmisten ja yritysten, Laukaan kunnan ja eri alojen asiantuntijoiden kesken. Työn on tilannut Laukaan kunnan elinkeinopalvelut.

Suunnitelmassa pyritään vastaamaan globaaleihin haasteisiin sekä luomaan uutta kestävää elinvoimaa ja taloutta Laukaaseen ja laajemmin koko Keski-Suomeen. Vihreän siirtymän vaatimukset ja toisaalta sen tuomat mahdollisuudet tapahtumatoiminnan ja erityisesti moottoriurheilun osalta ovat kasvaneet. Master plan -suunnitelmassa pyritään luomaan uusia mahdollisuuksia moottoriurheilu- ja tapahtuma-alalle sekä hyödyntämään kestäviä energiaratkaisuja ja pienentämään toiminnan hiilijalanjälkeä.

Havainnekuva Keski-Suomen moottoriurheilukeskuksesta

Yhteinen visio

Suunnittelun taustatyön ensimmäisessä osassa selvitettiin alueen käyttömahdollisuuksia ja -tarpeita. Tämä tarkoitti alueen nykytilan, potentiaalisten uusien toimijoiden ja käyttömuotojen sekä alueen vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien kartoittamista. Tämä osa antoi tärkeää tietoa alueen kehittämisen lähtökohdista ja tavoitteista.

Toisessa osassa laadittiin tekninen suunnitelma alueen kehittämistoimenpiteistä. Tämä tarkoitti yleissuunnitelmatasoisen teknisen suunnitelman laatimista, joka sisälsi kartat, havainnekuvat ja kustannusarviot. Tämä osa antoi konkreettisen kuvan alueen tulevaisuuden näkymistä ja tarvittavista investoinneista.

Keski-Suomen Moottoriurheilukeskuksen master plan –suunnitelma ja suunnittelun aikana muodostunut yhteinen näkemys alueen tulevaisuudesta ovat hyvä pohja alueen jatkokehittämiselle.

Kolmannessa osassa muodostettiin yhteinen visio ja tahtotila alueen pitkäjännitteisestä kehittämisestä. Tämä tarkoitti sekä ympäristön että käyttäjien ja kävijöiden tarpeiden huomioimista alueen toiminnassa. Tämä osa antoi selkeän suunnan alueen kehittämistyölle ja sen seurannalle.

Suunnitelman tekemiseen osallistuivat aktiivisesti alueen toimijat, kunnan edustajat ja muut sidosryhmät. Heitä kuultiin avoimen kyselyn, teemahaastatteluiden ja osallistavien työpajojen avulla. Lisäksi heillä oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa HowSpace-alustan kautta. Suunnitelman osana laadittiin myös ympäristöohjelma, joka ohjaa alueen ylläpitäjää, toimijoita ja asiakkaita kestävään toimintaan.

”Keski-Suomen Moottoriurheilukeskuksen master plan –suunnitelma ja suunnittelun aikana muodostunut yhteinen näkemys alueen tulevaisuudesta ovat hyvä pohja alueen jatkokehittämiselle”, kommentoi Laukaan kunnan hankeasiantuntija Reijo Himanen.

Alueessa on paljon potentiaalia, mutta sen hyödyntäminen vaatii määrätietoista toteuttamista. Keski-Suomen Moottoriurheilukeskuksen uskotaan kehittyessään tuovan Lievestuoreelle, Laukaaseen ja koko Keski-Suomeen uutta elinvoimaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien, työpaikkojen, innovaatioiden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin muodossa.

Mari Holopainen
Mari Holopainen
Projektipäällikkö
Lähetä viesti
Arja Sippola
Arja Sippola
Kaupunkikehitysjohtaja
Lähetä viesti
Pasi Vahanne
Pasi Vahanne
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Jari Laitakari
Jari Laitakari
Tiimipäällikkö/Johtava asiantuntija
Lähetä viesti