Talousveden käsittelylaitokset ja vesitornit

Talousveden käsittelylaitokset ja vesitornit

Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä

Suomi on vesirikas maa, jossa juomavesi on tunnetusti laadultaan maailman kärkiluokkaa. Se ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan vaatii jatkuvaa vedenkäsittely- ja jakelujärjestelmien ylläpitoa, osaamisen kehittämistä ja erilaisiin riskeihin varautumista. Tarjoamme työkalut ja osaamisen talousvesilaitosten ja vesitornien suunnitteluun, vedenlaadun riskihallintaan sekä seurantaan ja raportointiin. 

Keskiössä veden laadun sekä vedenjakeluverkoston kunnon varmistaminen 

Asiantunteva talousvesilaitosten ja niiden automaatiojärjestelmien suunnittelu mahdollistaa turvallisen ja laadukkaan talousvesihuollon. Talousvesilaitoksilla raakavedelle tehtävät toimenpiteet vaikuttavat jakeluverkoston korroosio- ja tukkeumariskeihin. Veden alkaliteetti ja kovuus on saatava kohdilleen, jotta verkostot toimivat oikein ilman saostumia ja korroosio-ongelmia. Vedenjakeluverkoston heikkenevä kunto ja kasvava korjausvelka ovat monen vesilaitoksen suurimpia haasteita. Vuotovedet ovat korkeatasoista juomavettä, ja vuotojen määrä tulee saada minimoitua.  

Autamme varmistamaan veden korkean laadun. Teemme tarvittavat tutkimukset ja suunnittelemme luotettavat ratkaisut havaitun ongelman ratkaisemiseksi. 

Talousvesilaitosten raakavedessä voi esiintyä verkostoille ja loppukäyttäjille haitallisia aineita, kuten korkeita metallipitoisuuksia, torjunta- ja liuotinaineita, radonia tai fluoridia. Näissä tapauksissa täytyy etsiä sopiva käsittely, mikä voi vaatia testausta pilot-laitteistolla ennen muita toimenpiteitä. Biologisen metallienpoiston, aktiivihiili- ja kalvosuodatuspilotit toimivat kokemuksemme mukaan hyvin, ja tulosten perusteella voidaan suunnitella kullekin raakavedelle parhaiten toimivat veden käsittelyratkaisut.  

Vesitornit vaativat huolenpitoa – ja resursseja  

Vesisäiliöinä toimivilla ja verkostopainetta ylläpitävillä vesitorneilla on keskeinen rooli vedenjakelussa. Useat vesitornit ovat jo saneeraus- tai uusimisikäisiä ja vaativat huomiota. Kokeneiden rakennesuunnittelijoiden korjausnäkemystä täydentävät tarvittaessa ohuthietutkimukset betonin kunnon kartoittamiseksi.  

Korjaushanke on samalla mahdollisuus uudistaa vesitornin ulkonäköä. Olemme suunnitelleet arkkitehtonisesti näyttäviä vesitorneja, kuten Kievarin vesitorni Tuusulassa, Nikkilän vesitorni Sipoossa sekä Vaasi-vesitorni Kirkkonummella.  

Talousvesijärjestelmien osalta tarjoamme: 

  • Uusien vesitornien suunnittelu tai vanhojen kuntokartoitukset ja saneeraussuunnittelu  
  • Käsittelymenetelmien valinta ja mitoitus eri raakavesille: pohjavedet, pintavedet ja tekopohjavedet  
  • Käsittelyn tehostamisselvitykset ja -suunnitelmat: prosessisuunnittelu, laitosten yleis- ja rakennussuunnittelu 
  • Talousveden riskinarviointi ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittely (WSP, Water Safety Plan)  
  • Korroosiotutkimukset: rauta- ja kupariputkien korroosion syiden selvittäminen ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu 
  • Tekopohjavesiselvitykset: järvi- tai jokiveden esikäsittelyvaihtoehdot, tekopohjaveden muodostumisen selvitykset, mm. HPLC-SEC ja isotooppitutkimukset, veden imeytys, tekopohjaveden jälkikäsittely  
  • Valvontatutkimusohjelmien laadinta   
  • Talousvesien näytteenotto ja analysointi yhteistyössä akkreditoitujen ympäristölaboratorioiden kanssa 

Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja varaa maksuton konsultaatio! 

Tero Pyrhönen
Tero Pyrhönen
Liiketoimintajohtaja, Vesi
Lähetä viesti