Katu-, tie- ja liikennesuunnittelu

Katu-, tie- ja liikennesuunnittelu

Ilmakuva risteyksestä kaupungissa

Kestävän liikkumisen tavoitteet ja kaupungistumisen vaikutukset tiivistämishankkeineen edellyttävät monien rakennettujen katujen toimintojen uudelleen jäsentelyä. Samalla katujen ja yleisten alueiden viihtyisyyteen, esteettömyyteen, pysäköintiin, keskustojen elinvoimaisuuteen ja turvallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Katutilan jakaminen ja peruskorjaustarve koskettavat jokaista kuntaa 

Rajallisessa katutilassa maanpäällisen liikennöinnin, pysäköinnin ja katuvihreän yhteensovittaminen tuottaa usein haasteita. Kun katutilaa jäsennellään uudelleen, on tärkeä tunnistaa tavoitteet ja ratkaisujen kustannusvaikutukset. Esimerkiksi kun pyöräilyinfran olosuhteita parannetaan laajasti osana kestävää liikkumista, tulee samalla huomioida maan alla sijaitseva moninainen kunnallistekniikka.

Monet katu-, tie- ja liikennesuunnittelun haasteet ovat yhteisiä kunnissa ja kaupungeissa. Esimerkiksi katu- ja väyläverkon ikääntyminen sekä kasvava peruskorjaustarve koskettavat jokaista kuntaa. Erikoiskuljetukset sekä pitkät kuljetusajoneuvot (HCT) tuovat oman lisänsä katuverkon mitoituksen suunnitteluun taajamien ulkopuolella. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää systemaattista ja rohkeaa suunnittelua. Tekemällä kustannusarvioita jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa varmistamme, että kustannusohjaukseen kiinnitetään huomiota yleissuunnitteluvaiheessa, jolloin vaikutusmahdollisuudet kokonaiskustannuksiin ovat parhaimmat. Tämä myös varmistaa kunnille vastuullisen ja suunnitelmallisen rahankäytön.

Liikennesuunnittelua ajan hermoilla 

Asiantuntijamme suunnittelevat katutilan jakamiseen ja peruskorjauskohteisiin innovatiivisia ratkaisuja kunkin tilaajan lähtökohdista. Tarjoamme katu-, tie- ja liikennesuunnittelua aina hankesuunnittelusta työnaikaiseen suunnitteluun.  

Laaja suunnitteluosaamisemme ulottuu strategisen maankäytön liikennesuunnittelun tasolta yksityiskohtaisiin liikennesuunnitelmiin ja selvityksiin.  

Ydinosaamistamme ovat maankäytön liikennesuunnittelu, erilaiset liikenneselvitykset, liikenteen ohjauksen suunnittelu, pysäköinnin suunnittelu sekä kestävä liikkuminen ja kaupunkikehitys.

FCG:n osaaminen kaupallisten selvitysten, maankäytön, katu- ja kunnallistekniikan sekä maiseman ja arkkitehtuurin suunnittelussa varmistavat, että pystymme tarjoamaan hyvin monialaista osaamista kaupunkien viihtyisyyden, monimuotoisuuden, vetovoimaisuuden ja ekologisen kestävyyden varmistamiseksi.


 

Yleis- sekä katu- ja rakennussuunnitelmat ovat osaamisemme keskiössä 

Kohdekohtaisesti hyödynnämme hankkeissa myös muuta FCG:n laaja-alaista osaamista mm. maankäytön, vesihuollon, geotekniikan ja maisemasuunnittelun toimialoilta. Näin saamme tuotettua laadukkaan ja kestävän ratkaisun haastavaankin kohteeseen. Vastaamme liikkumisen ja liikennesuunnittelun haasteisiin kestävillä ja turvallisilla suunnitteluratkaisuilla.

Monialaiset katujen saneeraus- ja uudiskohteet ovat hankkeita, joissa hyödynnämme FCG:n laaja-alaista osaamista muun muassa maankäytön, vesihuollon, geotekniikan ja maisemasuunnittelun toimialoilta. Tuotamme laadukkaan ja kestävän ratkaisun haastavaankin kohteeseen. Vastaamme liikkumisen ja liikennesuunnittelun haasteisiin kestävillä ja turvallisilla suunnitteluratkaisuilla.

Katu-, tie- ja liikennesuunnittelun palveluihimme lukeutuvat muun muassa 

 • Yleissuunnitelmat, katu- ja rakennussuunnitelmat 
 • Pysäköinnin suunnittelu
 • Huoltoliikenteen suunnittelu
 • Keskustojen kehittäminen
 • Strateginen maankäytön liikennesuunnittelu 
 • Liikennesuunnitelmat ja -selvitykset 
 • Liikenteen toimivuustarkastelut 
 • Liikenteen ohjauksen suunnittelu 
 • Kestävä liikkuminen 
 • Väyläverkon suunnittelu ja HCT-kuljetukset (High Capacity Transport) 
 • Tieliikennelain mukainen liikenteen ohjauksen ja tiemerkintöjen päivittäminen 

Voisimmeko ratkaista katu-, tie- ja liikennesuunnitteluun liittyvän ongelmasi? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa!

Jukka-Pekka Ruonaniemi
Jukka-Pekka Ruonaniemi
Projektipäällikkö/Tiimipäällikkö
Lähetä viesti
Pekka Väinölä
Pekka Väinölä
Liiketoimintajohtaja, Infra
Lähetä viesti