Katu-, tie- ja liikennesuunnittelu

Katu-, tie- ja liikennesuunnittelua ajan hermolla

Ilmakuva risteyksestä kaupungissa

Suunnittelemme kestävää liikkumista  

Kestävän liikkumisen tavoitteet ja kaupungistumisen synnyttämä tiivistämisen paine edellyttävät monien rakennettujen katujen toimintojen uudelleen jäsentelyä kunnissa ja kaupungeissa. Rajallisessa katutilassa maanpäällisen liikennöinnin, pysäköinnin ja katuvihreän yhteensovittaminen tuottaa usein haasteita. Myös katu- ja väyläverkon ikääntyminen ja kasvava peruskorjaustarve ovat monien kuntien jakama ongelma. 

FCG auttaa näiden haasteiden selättämisessä. Tarjoamme katu-, tie- ja liikennesuunnittelua aina hankesuunnittelusta työnaikaiseen suunnitteluun. Laaja suunnitteluosaamisemme ulottuu strategisen maankäytön liikennesuunnittelun tasolta yksityiskohtaisiin liikennesuunnitelmiin ja selvityksiin. 

Asiantuntijamme suunnittelevat katutilan jakamiseen ja peruskorjaustarpeisiin innovatiivisia ratkaisuja kunkin tilaajan lähtökohtiin sopien. 

FCG on luonteva kumppani katu-, tie- ja liikennesuunnitteluun  

Yleis- sekä katu- ja rakennussuunnitelmat ovat osaamisemme keskiössä. Ydinosaamistamme ovat maankäytön liikennesuunnittelu, erilaiset liikenneselvitykset, liikenteen ohjauksen suunnittelu, pysäköinnin suunnittelu sekä kestävä liikkuminen ja kaupunkikehitys. 

Kohdekohtaisesti hyödynnämme hankkeissa myös muuta FCG:n laaja-alaista osaamista mm. kaupallisten selvitysten, maankäytön, vesihuollon, geotekniikan ja maisemasuunnittelun toimialoilta. Näin voimme aina tarjota uusia näkökulmia kaupunkien viihtyisyyden, monimuotoisuuden, vetovoimaisuuden ja ekologisen kestävyyden kehittämiseen. 

Vastaamme liikkumisen ja liikennesuunnittelun haasteisiin kestävillä ja turvallisilla suunnitteluratkaisuilla. 

Katu-, tie- ja liikennesuunnittelun palveluihimme lukeutuvat mm.

 • Yleissuunnitelmat, katu- ja rakennussuunnitelmat  
 • Pysäköinnin suunnittelu 
 • Huoltoliikenteen suunnittelu 
 • Keskustojen kehittäminen 
 • Strateginen maankäytön liikennesuunnittelu  
 • Liikennesuunnitelmat ja -selvitykset  
 • Liikenteen toimivuustarkastelut  
 • Liikenteen ohjauksen suunnittelu  
 • Kestävä liikkuminen  
 • Väyläverkon suunnittelu ja HCT-kuljetukset (High Capacity Transport)  
 • Tieliikennelain mukainen liikenteen ohjauksen ja tiemerkintöjen päivittäminen 
Ilmakuva valaistuista kaduista ja rakennuksista illalla

Ilmastonmuutoksen yhteydessä puhutaan paljon hiilidioksidipäästöistä ja niiden hillitsemisestä. Infrarakentamisessa päästöihin voidaan vaikuttaa valitsemalla uusiutuvia ja vähäpäästöisiä materiaaleja, esimerkiksi paljon käytettyjen luonnonkiviainesten ja sementin tilalle.  

Ihmisjoukko kuvattuna suojatiellä ylhäältä päin

Vaikka kiinnostus kävelykatujen tuomiin mahdollisuuksiin on suurta Suomessa ja muualla maailmassa, ei niihin aina suhtauduta pelkästään innostuneesti. Mistä oikein on kyse? Lue näkemystekstistä, mitä kävelykaduista oikeasti tiedetään. 

Voisimmeko ratkaista katu-, tie- ja liikennesuunnitteluun liittyvän ongelmasi?

Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa!

Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa!

Tutustu tekemäämme työhön

Olimme mukana kehittämässä Veturintien yleissuunnitelmaa.  Yleissuunnitelmaa kehittämällä laadimme erittäin haastavaan kohteeseen toteuttamiskelpoiset rakennussuunnitelmat.

Olimme mukana suunnittelemassa Skanssin puistoalueen yleissuunnitelmaa sekä alueen rakennussuunnitelmaa. Skanssin tavoitteena on olla ekologinen, kestävän kehityksen mukainen kaupunginosa, jossa on panostettu erityisesti joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn sekä hulevesien hyödyntämiseen osana virkistysalueiden vetovoimaisuutta.

Jukka-Pekka Ruonaniemi
Jukka-Pekka Ruonaniemi
Projektipäällikkö/Tiimipäällikkö
Lähetä viesti
Pekka Väinölä
Pekka Väinölä
Liiketoimintajohtaja, Infra
Lähetä viesti