Organisaation kehittäminen

Organisaation kehittäminen lähtee hyvästä strategiasta.

Valaistuja toimistorakennuksen ikkunoita pimeällä

Organisaation tärkein työkalu on toimiva strategia. Siihen pohjaavat myös muut organisaatiokehittämisen osa-alueet, joiden avulla aikaansaadaan suuriakin muutoksia. Meiltä saat asiantuntijatukea organisaation kehittämisen hankkeisiin. 
 

Julkisen sektorin organisaatioiden kumppani muutoksessa 

FCG:llä on Suomen laajin osaaminen julkisen sektorin johtamisen ja organisaatiokehittämisen konsultoinnissa. Kokeneet asiantuntijamme ovat apunasi, etsit sitten kumppania analysoimaan asukkaiden palvelutarpeita tai luomaan tulevaisuuteen katsovia strategioita tai suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.

Strategia antaa pohjan muutokselle 

Olemme julkisen sektorin strategiatyön kärkitoimijoita Suomessa. Olemme auttaneet jo 200 kuntaa, hyvinvointialuetta ja julkisomisteista organisaatiota uudistamaan strategioitaan tai erilaisia ohjelmia, joiden avulla vastata paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Tuemme organisaatioita myös uusia mahdollisuuksia avaavan digitalisaation kysymyksissä.

Strategiatyön pohjalta laadittavat ohjelmat vievät strategian käytäntöön. 

Uskomme organisaation kehittämiseen laajemman yhteistyön kautta: verkostohankkeemme mahdollistavat kuntien välisen vertaisoppimisen ja -kehittämisen sekä hyvien käytäntöjen jakamisen. Asukastutkimusten ja palveluverkkoselvitysten kautta kunnat ja hyvinvointialueet saavat arvokasta tietoa alueen asukkaista ja heidän palvelutarpeistaan, sekä toisaalta saatavilla olevista palveluista. Asukaskyselyillä saadaan tehokkaasti selville kuntalaisten käsitykset palveluista. Laajat vertailutietokannat helpottavat omien vahvuuksien hahmottamista ja kehittämiskohteiden löytämistä. Tarjoamme myös juridista asiantuntija-apua erityisesti hankintojen ja yhtiöittämisen kysymyksiin. 

Tutustu palveluihimme:

Organisaatiota ei voi kehittää ilman selkeää suuntaa. Työstämme yhdessä asiakkaan kanssa kuhunkin tilanteeseen ja tarpeeseen sopivan strategian tai ohjelman ja autamme viemään sen käytäntöön. 

Kehittämisverkostot tarjoavat kunnille ja hyvinvointialueille mahdollisuuden yhteistyöhön ja vertaisoppimiseen. 

Sekä asiakkaat että organisaatiot etsivät yhä monipuolisempia tapoja hyödyntää digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Autamme löytämään oikeat ratkaisut. 

HYTE-työ, eli väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen keskittyvä työ on kuntien ja hyvinvointialueen arkea, johon tarvitaan resursseja ja välineitä. Työssä onnistuminen edellyttää tiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä kuntien, hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin välillä

Ikääntyneiden asumiseen liittyvät kehityshankkeet ennakoivat tulevaa sekä tuovat turvaa ja parempaa elämänlaatua. 

Tuotamme vuosittain useita kyselytutkimuksia, joiden avulla voidaan luotettavasti arvioida asukas- ja asiakastyytyväisyyttä. 

Kokeneet asiantuntijamme auttavat kuntia, kuntayhtiöitä ja yrityksiä juridisissa kysymyksissä. Meiltä löytyy asiantuntemus esimerkiksi vaativien hankinta- ja ympäristöoikeudellisten kysymysten ratkomiseen. 

Palveluverkkoselvityksessä tarkastelemme yhdessä asiakkaan kanssa palveluiden nykyistä järjestämistä, palveluiden tuottamista ja saavutettavuutta. Palveluverkkosuunnitelmassa ennakoidaan tulevia palvelutarvemuutoksia ja laaditaan ehdotus, miten niihin parhaiten voidaan vastata. 

CAF-itsearvioinnin avulla teet näkyväksi organisaation vahvuudet ja kehittämisalueet. Avullamme CAF toimii organisaatiossanne johtamisen, kehittämisen, yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden välineenä. Meiltä saat avun itsearvioinnin ja kokonaisprosessin toteuttamiseen.  

Ole yhteydessä asiantuntijoihimme – kerromme mielellämme lisää!

Sami Miettinen
Sami Miettinen
Varatoimitusjohtaja
Lähetä viesti
Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti