HYTE-työ

HYTE-työ, eli väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen keskittyvä työ on kuntien ja hyvinvointialueen arkea, johon tarvitaan resursseja ja välineitä. Työssä onnistuminen edellyttää tiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä kuntien, hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin välillä.

HYTE-työ nojaa sekä hyvinvointialueen että kunnan strategioihin, jotka antavat raamit yhteiselle toiminnalle. Tämä edellyttää uusia tapoja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden välillä, ottaa mukaan kolmas sektori ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Lisäksi tarvitaan luotettavia ja yhteisiä mittareita ja työkaluja, jotta HYTE-työn vaikutukset voidaan todentaa luotettavalla ja mitattavalla tiedolla sekä tutkituilla toimenpiteillä.

Tiedolla johtaminen on tärkeää sekä yhdyspintatyössä että kunnan omassa työssä, jotta tehdään vaikuttavasti oikeita asioita. Me FCG:llä tarjoamme ratkaisuja kunnille ja hyvinvointialueille HYTE-työn kehittämiseen muun muassa tukemalla HYTE-työn suunnittelua ja johtamista, jäsentämällä palvelukokonaisuuksia ja eri toimijoiden rooleja, sekä arvioimalla suunnitelmia, toimintaa ja hankkeita.

Lataa alta esite HYTE-työn konsultointipalveluista ja tutustu tarjoamiimme palveluihin yksityiskohtaisemmin.

Henkilö kantaa kansioita kävellessään toimistolla

HYTE-työ on nyt nosteessa. Siitä puhutaan paljon – paljon enemmän kuin aiemmin, vaikka sitä on tehty kaiken aikaa kunnissa. Kuinka hyvin aiheeseen liittyvä työ on sitten kunnissa mielletty hyvinvointia edistäväksi, ei välttämättä olekaan aina ollut kovin selvää.

Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on helppokäyttöinen tiedolla johtamisen työkalu kunnille ja hyvinvointialueille. SHVK on Kuntaliiton omistama työkalu, jota FCG ylläpitää ja kehittää jatkuvasti vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.

Terveydenhuollon ammattilaisia keskustelemassa yhdessä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työstä pitää tehdä hyvinvointialueen ja kuntien yhteinen toimintamalli, jonka sisällön molemmat osapuolet tuntevat ja jonka toteuttamiseen ne sitoutuvat. Jaetusta ja yhteisestä vastuusta päästään yhdessä tekemisen meininkiin, jota kautta syntyy keskinäinen luottamus – onhan kyseessä yhteinen etu ja kulkeminen samaan suuntaan.

PYLL on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari. FCG:n PYLL Hyvinvoinnin ja terveyden kompassi on paljon enemmän.​ Se on tapa tehdä hyvinvointialueen ja kuntien yhteistä HYTE-työtä tavoitteellisesti ja tietoon perustuen.​ Kompassi näyttää, missä nyt ollaan ja minne tulisi suunnata.​

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii tekoja. Perusteltujen tekojen taustaksi tarvitaan kuitenkin tietoa.

Pyöräilijä keltaisessa takissa vilahtaa kameran ohitse kaupungissa

Hyvinvointi on hyvän elämän mahdollisuuksien olemassaoloa ja niihin tarttumista. Hyvä elämä on eri näköistä erilaisilla ihmisillä ja erilaisilla alueilla. Siksi meille tärkeää on ihmiskeskeinen ja ilmiölähtöinen ote.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Miten vaikuttavaa HYTE-työtä tehdään? Millaisia tiedolla johtamisen työkaluja tuon työn tueksi löytyy?

KalenterikuvaLataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa pureudutaan näihin kysymyksiin sekä muun muassa tietoperustaisiin toiminta- ja johtamismalleihin, tietotyökaluihin, tietolähteisiin, ja järjestämättömään tietoon.

Voisimmeko auttaa HYTE-työhön liittyvissä kysymyksissä?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.