HYTE-työ

Vaikuttava HYTE-työ syntyy yhteistyöllä

Mitä HYTE-työ on? 

HYTE-työ, eli väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen keskittyvä työ on kuntien ja hyvinvointialueen arkea, johon tarvitaan resursseja ja välineitä. Työssä onnistuminen edellyttää tiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä kuntien, hyvinvointialueiden ja kolmannen sektorin välillä.  

HYTE-työ nojaa sekä hyvinvointialueen että kunnan strategioihin, jotka antavat raamit yhteiselle toiminnalle. Tämä edellyttää uusia tapoja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden välillä, ottaa mukaan kolmas sektori ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Lisäksi tarvitaan luotettavia ja yhteisiä mittareita ja työkaluja, jotta HYTE-työn vaikutukset voidaan todentaa luotettavalla ja mitattavalla tiedolla sekä tutkituilla toimenpiteillä.

Autamme vaikuttavan HYTE-työn kehittämisessä 

Tiedolla johtaminen on tärkeää sekä yhdyspintatyössä että kunnan omassa työssä, jotta tehdään vaikuttavasti oikeita asioita. Me FCG:llä tarjoamme ratkaisuja kunnille ja hyvinvointialueille HYTE-työn kehittämiseen mm. tukemalla HYTE-työn suunnittelua ja johtamista, jäsentämällä palvelukokonaisuuksia ja eri toimijoiden rooleja sekä arvioimalla suunnitelmia, toimintaa ja hankkeita. 

Lataa alta esite HYTE-työn konsultointipalveluista ja tutustu tarjoamiimme palveluihin yksityiskohtaisemmin.

Henkilö kantaa kansioita kävellessään toimistolla

HYTE-työ on nyt nosteessa. Siitä puhutaan paljon – paljon enemmän kuin aiemmin, vaikka sitä on tehty kaiken aikaa kunnissa. Se, kuinka hyvin aiheeseen liittyvä työ on kunnissa mielletty hyvinvointia edistäväksi, ei välttämättä olekaan aina ollut kovin selvää, pohtivat asiantuntijamme Emma Kajander ja Virpi Pitkänen. .

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työstä pitää tehdä hyvinvointialueen ja kuntien yhteinen toimintamalli, jonka sisällön molemmat osapuolet tuntevat ja jonka toteuttamiseen ne sitoutuvat.  

Jaetusta ja yhteisestä vastuusta päästään yhdessä tekemisen meininkiin, jota kautta syntyy keskinäinen luottamus – onhan kyseessä yhteinen etu ja kulkeminen samaan suuntaan. 

Ihmisiä juoksemassa ylös portaita

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii tekoja. Perusteltujen tekojen taustaksi tarvitaan kuitenkin tietoa, mutta mitä tahansa tietoa ei kuitenkaan ole vapaasti saatavilla. Asiantuntijamme kokosivat yhteen sen, mitä tietoa on saatavilla ja miten sitä saa käyttöön. 

Miten HYTE-työtä saisi entistä näkyvämmäksi? Palveluja tarkemmin analysoimalla saadaan vahvempi käsitys, miten kukin palvelu hyvinvointia edistää. Hyvinvointia tuottavat palvelut on tunnistettava ja niitä on vahvistettava – näin hyvinvoinnin vajeisiin pystytään vastaamaan.  

Lataa FCG:n Aamukahvitallenne, jossa näistä aiheista ovat keskustelemassa MDI:n asiantuntija Kirsi Siltanen, FCG:n johtava konsultti Sirpa Korhonen sekä FCG:n johtava asiantuntija Virpi Pitkänen. 

Miten vaikuttavaa HYTE-työtä tehdään? Millaisia tiedolla johtamisen työkaluja tuon työn tueksi löytyy? 

Lataa webinaaritallenne, jossa pureudutaan näihin kysymyksiin sekä mm. tietoperustaisiin toiminta- ja johtamismalleihin, tietotyökaluihin, tietolähteisiin ja järjestämättömään tietoon. 

Tutustu myös näihin HYTE-työn palveluihimme:

  • Sähköinen hyvinvointikertomus: Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) on helppokäyttöinen tiedolla johtamisen työkalu kunnille ja hyvinvointialueille. SHVK on Kuntaliiton omistama työkalu, jota FCG ylläpitää ja kehittää jatkuvasti vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. 

  • PYLL Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kompassi: PYLL on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari. FCG:n PYLL Hyvinvoinnin ja terveyden kompassi on paljon enemmän. Se on tapa tehdä hyvinvointialueen ja kuntien yhteistä HYTE-työtä tavoitteellisesti ja tietoon perustuen. Kompassi näyttää, missä nyt ollaan ja minne tulisi suunnata. 

  • EVA Vaikutusten ennakkoarviointi: Kunnissa ja hyvinvointialueilla tehdään jatkuvasti päätöksiä, joilla on pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia, laajoja vaikutuksia. Päätöksiä valmistellessa näitä vaikutuksia on pyrittävä ennakoimaan. Vaikutusten ennakkoarviointimenetelmä (EVA) auttaa tunnistamaan vaikutukset hyvissä ajoin. 

  • MDI Hyvinvointi: Hyvinvointi on hyvän elämän mahdollisuuksien olemassaoloa ja niihin tarttumista. Hyvä elämä on eri näköistä erilaisilla ihmisillä ja erilaisilla alueilla. Siksi meille tärkeää on ihmiskeskeinen ja ilmiölähtöinen ote. 

Voisimmeko auttaa HYTE-työhön liittyvissä kysymyksissä?  

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.